Verbind je met ons

coronavirus

De Commissie keurt Litouwse regeling van € 100 miljoen goed ter ondersteuning van bedrijven die zijn getroffen door een uitbraak van het coronavirus

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft een Litouwse regeling ter waarde van € 100 miljoen goedgekeurd waardoor uitstel van betaling van socialezekerheidsbijdragen mogelijk is voor ondernemingen die getroffen zijn door de uitbraak van het coronavirus. De regeling werd goedgekeurd onder de staatssteun Tijdelijk kader. De regeling staat open voor bedrijven die actief zijn in sectoren die getroffen zijn door de noodmaatregelen van de Litouwse regering om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Het doel van de maatregel is om in de liquiditeitsbehoeften van de in aanmerking komende ondernemingen te voorzien, om hen te helpen hun activiteiten tijdens en na de uitbraak voort te zetten.

De Commissie stelde vast dat de Litouwse regeling in overeenstemming is met de voorwaarden van de tijdelijke kaderregeling. Met name: (i) de maatregel ondersteunt bedrijven die in het bijzonder worden getroffen door de uitbraak van het coronavirus en de daarmee verband houdende inperkingsmaatregelen; (ii) de steun wordt verleend vóór 30 juni 2021; en (iii) de uitgestelde bijdragen worden uiterlijk op 31 december 2022 betaald. De Commissie heeft geconcludeerd dat de maatregel noodzakelijk, passend en evenredig is om een ​​ernstige verstoring in de economie van een lidstaat te verhelpen, in overeenstemming met artikel 107, lid 3. (b) VWEU en de voorwaarden van de tijdelijke kaderregeling.

Op basis hiervan heeft de Commissie de maatregel goedgekeurd in het kader van de EU-staatssteunregels. Meer informatie over het tijdelijke kader en andere acties van de Commissie om de economische gevolgen van de pandemie van het coronavirus aan te pakken, is te vinden hier. De niet-vertrouwelijke versie van de beslissing zal onder het nummer SA.58885 in de staatssteun register op de Commissie concurrentie website zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost.

coronavirus

President von der Leyen op de EU-gezondheidstop

gepubliceerd

on

Op 1 december hield Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, een toespraak op de virtueel gehouden EU-gezondheidstop. In haar toespraak benadrukte de president de noodzaak van een gemeenschappelijke en wereldwijde reactie om het virus te verslaan: “De uitdaging van deze pandemie is ongekend in de moderne tijd. We weten nu dat het verslaan van dit virus mogelijk is. Maar geen enkel land en geen regering kan het virus alleen verslaan. Dit geldt allereerst op mondiaal niveau. Ten tweede binnen Europa. En ten derde, tussen de publieke en de private sector. De EU heeft het voortouw genomen om een ​​wereldwijde reactie op COVID-19 bijeen te roepen. " 

Voorzitter Von der Leyen herinnerde ook aan de "ongekende samenwerking op het gebied van gezondheidskwesties" in de Europese Unie gedurende de afgelopen maanden, waardoor we op weg zijn naar de oprichting van een Europese gezondheidsunie. Dit zal de paraatheid en het reactievermogen in de hele EU verbeteren, meer verantwoordelijkheden en middelen geven aan het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding en aan het Europees Geneesmiddelenbureau, en nauwe samenwerking met de particuliere sector bij de ontwikkeling en levering van geneesmiddelen mogelijk maken.

'Regeringen alleen kunnen deze pandemie niet beëindigen. Daarom heeft de Commissie vorige week haar farmaceutische strategie gepresenteerd. Het gaat om het creëren van win-winsituaties met de particuliere sector. Maar we willen patiënten ook centraal stellen in de ontwikkeling en levering van geneesmiddelen. Europa kan het voortouw nemen bij het leveren van baanbrekende medicijnen die ook betaalbaar en algemeen verkrijgbaar zijn ”, zei ze.

Ten slotte herhaalde president Von der Leyen de mantra dat "vaccins geen levens redden, vaccinaties wel", en dat "de ontwikkeling van vaccins een opmerkelijke teaminspanning is geweest", maar dat we, om ze aan iedereen in de wereld te bezorgen, een nog grotere inspanning nodig hebben: "Vaccinatie gaat over zelfbescherming en solidariteit."

Lees de volledige toespraak hier.

Verder lezen

coronavirus

Team Europe: EU kondigt € 20 miljoen aan ter ondersteuning van gezondheidsstelsels in ASEAN

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft een nieuw programma van € 20 miljoen aangekondigd ter ondersteuning van de Association of South-East Asian Nations (ASEAN), als onderdeel van de wereldwijde reactie van Team Europe op COVID-19. Het South-East Asia Pandemic Response and Preparedness-programma zal de regionale coördinatie verbeteren bij het reageren op de coronaviruspandemie en de capaciteit van de gezondheidssystemen in de regio versterken. Het programma, met een looptijd van 42 maanden en uitgevoerd door de Wereldgezondheidsorganisatie, zal ook speciale aandacht besteden aan kwetsbare bevolkingsgroepen en tijdige communicatie ondersteunen over de COVID-19, de symptomen en risico's ervan, vooral in landelijke en afgelegen gebieden.

Jutta Urpilainen, commissaris voor internationale partnerschappen, kondigde het programma aan op de 23e bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en de ASEAN: -350 pandemie. Sterke regionale coördinatie inzake toegang tot informatie, apparatuur en vaccins is essentieel om deze crisis te boven te komen. We staan ​​hier samen in en als partners samen sterker. ”

Sinds het begin van de pandemie hebben de EU en haar lidstaten in totaal 800 miljoen euro gemobiliseerd voor de Zuidoost-Aziatische regio via de reactie van Team Europe. Meer informatie is beschikbaar in het persbericht. Raadpleeg dit voor meer details factsheet over de ondersteuning van Team Europe aan ASEAN en de speciale website op de ASEAN-EU-dialoog over duurzame ontwikkeling

Verder lezen

coronavirus

Reactie coronavirus: € 183.5 miljoen ter ondersteuning van de Griekse economie

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft de wijziging van drie nationale operationele programma's (OP's) in Griekenland goedgekeurd die 183.5 miljoen euro zullen besteden om de effecten van de coronaviruscrisis op de economie aan te pakken, voornamelijk via de financiering van ondernemerschap in de vorm van werkkapitaal en / of garanties. Elisa Ferreira, commissaris voor cohesie en hervormingen: “Ik ben verheugd dat Griekenland voor de tweede keer gebruikmaakt van de flexibiliteit die het cohesiebeleid biedt om de economie en met name het MKB en de werkgelegenheid te ondersteunen. Het Coronavirus Response Investment Initiative blijft er om de lidstaten te helpen Europese financiering te leiden naar waar die het meest nodig is. " 

Dankzij de overdracht van middelen van het OP 'Infrastructuur' en het OP 'Hervorming van de publieke sector' naar het OP 'Concurrentievermogen, ondernemerschap en innovatie' zullen meer kmo's steun krijgen. Griekenland heeft snel een alomvattend kader voor crisisresponsmaatregelen opgezet en heeft sinds april vier bedrijfsondersteunende regelingen gelanceerd: leninggaranties aan bedrijven door de oprichting van een garantiefonds voor werkkapitaalleningen; rentesubsidie ​​voor bestaande MKB-leningen; rentesubsidie ​​voor nieuwe MKB-werkkapitaalleningen; regeling voor terugbetaalbaar voorschot in de vorm van subsidies aan het MKB.

In totaal zullen naar verwachting ongeveer 105,500 bedrijven via deze regelingen worden ondersteund. Het wijzigen van dit OP is mogelijk dankzij de uitzonderlijke flexibiliteit die wordt geboden onder het Coronavirus Response Investment Initiative (CRII) en Coronavirus Response Investment Initiative Plus (CRII +) waardoor de lidstaten financiering uit het cohesiebeleid kunnen gebruiken om de meest aan de pandemie blootgestelde sectoren te ondersteunen. Verdere details zijn beschikbaar hier.

Verder lezen
advertentie

Facebook

Twitter

Trending