Verbind je met ons

EU

#EAPM- 'Schouder aan het stuur'-tijd voor patiënttoegang - Evenement van het Europees Parlement - 3 december

DELEN:

gepubliceerd

on

Iedereen weet dat toegang voor patiënten tot innovatieve medicijnen en behandelingen belangrijk is, schrijft de Europese Alliantie voor gepersonaliseerde geneeskunde (EAPM) Executive Director Denis Horgan.

Politici weten het, beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg weten het, de Europese Commissie weet het, patiënten weten het zeker... en het lijkt erop dat zelfs sommige journalisten het weten.

Er zijn zoveel conferenties, rondetafelgesprekken, interne bijeenkomsten, artikelen en dergelijke over het onderwerp geweest dat het onmogelijk is om de tel bij te houden.

En dat is nog maar de afgelopen weken.

Maar het simpele feit is dat toegang vaak niet gebeurt en zelfs als dat wel het geval is, gebeurt het niet snel genoeg.

Dus, zoals hierboven opgemerkt, is er veel 'gedoe' aan de hand rond gezondheidszorg en de toegang van patiënten tot die gezondheidszorg. In feite veel ingewikkelde dingen.

Nu, in een poging om tot de kern te komen, heeft een debat tussen leiders in de gezondheidszorg, beleidsmakers en patiëntenbelanghebbenden tot doel om tot de kern van de zaak door te dringen, om te onderzoeken wat er kan worden gedaan - realistisch en nu - om de toegang te verbeteren, terwijl de benchmarks worden geïdentificeerd waarmee dit kan worden bereikt.

advertentie

Als onderdeel van haar multi-stakeholder benadering van gezondheidszorg, zal de in Brussel gevestigde European Alliance for Personalised Medicine (EAPM) op 3 december mede-gastheer zijn van het evenement in de ledensalon van het Europees Parlement.

Een belangrijk onderdeel van het evenement zal gaan over wat EAPM 'het toegangsvraagstuk' noemt.

Het EP-lid dat wordt gesponsord is Sirpa Pietikainen, een oud pleitbezorger van gepersonaliseerde geneeskunde, en farmaceutisch bedrijf Roche zal ook mede-gastheer van het evenement zijn.

Tot de deelnemers behoren Tuula Helander, van het Finse ministerie van Volksgezondheid, Mary Harney, de Ierse voormalige minister van Volksgezondheid, EP-leden Marian Harkin, Paul Rubig en Cristian Busoi, Luc Dirckx van Roche en Stanimir Hasurdjiev, vertegenwoordiger van de organisatie voor patiëntentoegang.

Aanmelden voor de bijeenkomst is nog mogelijk. Zie de link, HIER. Klik alstublieft HIER om de agenda te bekijken.

De toegang tot optimale gezondheidszorg in alle EU-lidstaten blijkt vaak gevarieerd en onbillijk te zijn, en is een ernstige zorg voor een vergrijzende bevolking die nu, in een toenemend aantal, lijdt aan meer dan één ziekte.

De terugslag naar de samenleving van lange wachttijden, het ontbreken van de beste behandeling en diagnostiek die beschikbaar is (in bijvoorbeeld de behandeling van kanker), onvoldoende uitvoering van grensoverschrijdende gezondheidszorg, een tekort aan ziekenhuisbedden en andere barrières is enorm, leidend tot verlies van kwaliteit van leven voor burgers en zelfs het verlies van mensenlevens zelf.

Er zijn duidelijk veel spaken in het toegangswiel, waarvan we er hier enkele zullen bespreken, maar in werkelijkheid rolt het wiel niet zoals het zou moeten. We hebben meer 'schouders' nodig om het vooruit te helpen.

Of om een ​​andere analogie te gebruiken: we hebben allemaal gehoord over klimaatverandering en het risico dat de oceanen koken, maar zelfs als we die ramp vermijden, zijn er zeker stormachtige zeeën in het verschiet. In het geval van toegang zijn die stormachtige zeeën er al.

We hebben die vaak genoemde vergrijzende bevolking en er worden voortdurend zeldzame ziekten ontdekt, zonder optimale manieren om ermee om te gaan. Denk in de eerste plaats aan comorbiditeit en in de andere aan moeilijkheden bij klinische proeven en de hoge kosten van nieuwe medicijnen.

We weten dat onze beleidsmakers verbeterde toegang willen ondersteunen en niemand heeft gezegd dat het gemakkelijk is. OK, dus beleidsmakers zijn experts in 'mechanismen', maar het gaat erom ze geschikt te maken voor hun doel en in staat te zijn in elkaar te grijpen.

In de schijnwerpers...

Verschillende mechanismen worden momenteel onder de loep genomen. Denk aan de ontheffing van het aanvullend beschermingscertificaat, of SPC, die momenteel in de Raad wordt besproken en die bijna geen tijd meer heeft als iedereen het eens wil worden over de te volgen weg voordat over iets meer dan een jaar een nieuwe Commissie naar het Berlaymont trekt.

Denk aan argumenten over de financiering van de gezondheidszorg in de Horizon Europa-begroting en hoeveel contant geld later zal worden gebruikt voor translationeel onderzoek, met verdeeldheid over de plannen van het huidige voorzitterschap (Oostenrijk) om een ​​limiet te stellen aan geld dat zal worden gereserveerd voor partnerschappen met de industrie. Hierbij kan gedacht worden aan het Innovative Medicines Initiative.

Denk aan medicijntekorten, die verschillen van lidstaat tot lidstaat maar zijn duidelijk een probleem (vraag het maar aan de apothekers in de hele EU). Het VK maakt zich hier vooral zorgen over in een worstcasescenario na de Brexit.

En denk aan de evaluatie van gezondheidstechnologie (ook bekend als HTA) en de lopende discussies rond het streven van de Commissie en het Parlement naar verplichte gezamenlijke evaluaties in de hele EU, waartegen in een aantal zeer invloedrijke kringen weerstand bestaat.

Bovendien hebben we zeer recentelijk een co-rapport van de Commissie en de OESO gehad met de titel 'Health at a Glance', waarin verkwistende uitgaven voor gezondheidszorg in Europa scherp in beeld worden gebracht.

In het rapport staat dat de verbeteringen in de levensverwachting in de EU "aanzienlijk" zijn vertraagd en dat naar schatting 37 miljoen beddagen per jaar onnodige ziekenhuisbezoeken voor chronische aandoeningen oplopen.

Het riep ook de hoge prijs van medicijnen op.

En tot zover de gelijkheid in de EU: mensen met een laag inkomen hebben blijkbaar vijf keer meer kans op onvervulde zorgbehoeften dan de meer welgestelden. Ondertussen gaat elk jaar in heel Europa 4% van het bbp verloren door psychische aandoeningen.

Kortom, de toegang van patiënten tot innovatieve technologie en diensten op het gebied van gepersonaliseerde geneeskunde is suboptimaal en varieert enorm tussen de EU-lidstaten.

Het is een feit dat bestaand bewijs duidelijk heeft aangetoond dat landen die actief omgaan met rationeel gebruik, bijvoorbeeld een lagere uitgavengroei voor geneesmiddelen als geheel hebben - en dus meer potentiële 'ruimte voor innovatie'.

Maar het is ook een feit dat het soms wel 20 jaar of langer kan duren voordat een nieuw medicijn of innovatief product van de bank naar het bed komt, niet alleen duidelijk onwenselijk, maar ook aantoonbaar onaanvaardbaar in de 21e eeuw.

En zelfs na al die jaren van vertalen is de toegang van patiënten bij gebrek aan flexibele prijs- en vergoedingssystemen vaak beperkt tot subgroepen van patiënten en vaak verder vertraagd of niet betaalbaar in minder welvarende delen van Europa.

Voorgestelde oplossingen variëren van betere coördinatie- en samenwerkingsmodellen tussen belanghebbenden en besluitvormers in verschillende stadia binnen het tijdsbestek van bench-to-bedside tot meer geavanceerde prijs-, vergoedings- en financieringsmechanismen, evenals effectieve vormen van gebruiksbeheer om de inherente complexiteit van gepersonaliseerde geneeskunde aan te pakken .

Innovatie en de stimulansen daarvoor zijn essentieel voor gezondheid en welvaart in de huidige EU-28 (en zullen zelfs nog belangrijker worden nadat het VK volgend jaar vertrekt). Het stimuleert ook investeringen van buiten de EU, wat duidelijk goed is voor het bedrijfsleven en de werkgelegenheid.

Op een optimale manier met elkaar verbonden zal het bovenstaande bijdragen aan een betere toegang voor patiënten tot de beste nieuwe behandelingen.

Patiënten hebben deze betere toegang nodig en ze hebben het nu nodig. Om u aan te melden voor het evenement, klikt u op HIER en please klik HIER om de agenda te bekijken. 

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending