Verbind je met ons

EU

#EUStateOfHealth – Meer bescherming en preventie voor een langer en gezonder leven

DELEN:

gepubliceerd

on

De 2018 Gezondheid in één oogopslag: Europa gezamenlijk rapport van de Europese Commissie en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) laat zien dat de gestage stijging van de levensverwachting is vertraagd en dat er grote verschillen tussen en binnen landen blijven bestaan, waardoor met name mensen met een laag opleidingsniveau aan de zijlijn blijven staan. Dit rapport is gebaseerd op vergelijkende analyses van de gezondheidsstatus van EU-burgers en de prestaties van de gezondheidszorgstelsels in de 28 lidstaten, vijf kandidaat-lidstaten en drie EVA landen.

“While the life expectancy in the EU is among the highest in the world, we shouldn’t rest on our laurels. Many lives could be saved by increasing our efforts to promote healthy lifestyles and tackle risk factors such as tobacco or lack of physical activity.  It is unacceptable that every year in the EU we are losing more than 1.2 million people prematurely when this could be avoided through better disease prevention and more effective health care interventions,” said Health and Food Safety Commissioner Vytenis Andriukaitis.

Het rapport roept verder op tot het verbeteren van de geestelijke gezondheid en het voorkomen van geestesziekten, die niet alleen sociale gevolgen hebben, maar naar schatting ook meer dan 4% van het bbp in de hele EU kosten. Het roept ook op tot het aanpakken van risicofactoren zoals roken, alcohol en obesitas, het terugdringen van voortijdige sterfte, het waarborgen van universele toegang tot zorg en het versterken van de veerkracht van de gezondheidszorgstelsels.

Belangrijkste bevindingen

· Tot voor kort steeg de levensverwachting in de EU-landen snel en gestaag. Sinds 2011 is de stijging van de levensverwachting echter aanzienlijk vertraagd. Bovendien blijven er grote verschillen in levensverwachting bestaan, niet alleen op grond van geslacht, maar ook op grond van sociaal-economische status. Zo kunnen dertigjarige mannen met een laag opleidingsniveau in de hele EU gemiddeld acht jaar korter leven dan mannen met een universitair diploma.

· Uit gegevens uit verschillende landen blijkt dat tot 20% van de gezondheidszorguitgaven opnieuw zou kunnen worden toegewezen voor een beter gebruik. Een mix van beleidsinstrumenten zou de uitgaven kunnen optimaliseren door waar voor uw geld te garanderen, bijvoorbeeld bij de selectie en dekking of aanschaf en prijsstelling van geneesmiddelen via Health Technology Assessment.

· In 84,000 stierven in heel Europa ruim 2015 mensen aan de gevolgen van geestelijke gezondheidsproblemen. De totale kosten die voortvloeien uit geestelijke gezondheidsproblemen worden geschat op ruim € 600 miljard per jaar.

advertentie

· Bijna 40% van de adolescenten rapporteert in de voorgaande maand minstens één keer drankmisbruik te hebben gehad. Hoewel het alcoholcontrolebeleid in verschillende EU-landen heeft bijgedragen aan het terugdringen van de algehele alcoholconsumptie, blijft zwaar alcoholgebruik onder zowel adolescenten als volwassenen een belangrijk probleem voor de volksgezondheid.

· Huishoudens met een laag inkomen melden vijf keer vaker onvervulde zorgbehoeften dan huishoudens met een hoog inkomen.

Achtergrond

In 2016 lanceerde de Europese Commissie de Gezondheidstoestand in de EU cyclus van kennisbemiddeling, om de EU-lidstaten te helpen bij het verbeteren van de gezondheid van hun burgers en de prestaties van hun gezondheidszorgstelsels. De rapporten werden verwelkomd en gebruikt door de nationale autoriteiten. Zeven lidstaten (Oostenrijk, Cyprus, Finland, Italië, Nederland, Polen en Zweden) verzochten om een ​​vrijwillige uitwisseling om de bevindingen te bespreken en beste praktijken uit te wisselen.

Health at a Glance: Europe 2018 is het eerste product van de tweede State of Health in the EU-cyclus, waarin elk even jaar een EU-overschrijdend overzicht wordt gepresenteerd als basis voor de landspecifieke analyse die zal volgen. Het rapport is het resultaat van een nauwere samenwerking tussen de OESO en de Commissie om de kennis over gezondheidskwesties te verbeteren.

De evolutie van de gezondheidszorgstelsels in de EU wordt in het rapport vastgelegd in termen van hun effectiviteit, toegankelijkheid en veerkracht, waarbij gebruik wordt gemaakt van de meest recente beschikbare gegevens. Met de Gezondheidstoestand in de EU cyclus speelt de Commissie in op de behoefte om landspecifieke en landoverschrijdende kennis op te bouwen die als basis kan dienen voor het beleid op nationaal en Europees niveau.

Volgende stappen

De tweede stap in de cyclus is de publicatie van landengezondheidsprofielen voor alle EU-landen, die in 2019 samen met de OESO en Europees Waarnemingscentrum voor gezondheidsstelsels en -beleid. Ze zullen de specifieke kenmerken van en uitdagingen voor elke lidstaat belichten, en zullen worden gepresenteerd naast een begeleidend rapport waarin de Commissie transversale conclusies trekt. De laatste stap in de cyclus is een reeks vrijwillige uitwisselingen met de lidstaten. Dit zijn mogelijkheden om met de experts achter alle analyses een aantal van de geïdentificeerde uitdagingen te bespreken en te brainstormen over mogelijke beleidsreacties.

Meer informatie

Meer informatie over de gezondheidstoestand in de EU, samen met de Gezondheid in één oogopslag: Europa 2018 rapport, te vinden hier.

Volg ons op Twitter: @V_Andriukaitis @EU_Gezondheid

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending