Verbind je met ons

EU

Luxemburgse EU-voorzitterschap om kampioen toegang tot therapieën doorbraak

DELEN:

gepubliceerd

on

maxresdefault"Veel uitdagingen moeten worden overwonnen", zei de Luxemburgse minister van Volksgezondheid deze week in Brussel op het gebied van toegang voor patiënten tot gepersonaliseerde geneeskunde. Minister Lydia Mutsch sprak op een tweedaagse conferentie op hoog niveau over gepersonaliseerde geneeskunde (foto) riep ook op tot "een patiëntgerichte strategie met EU-beslissers en regelgevers op het gebied van volksgezondheid".

Tijdens de conferentie, georganiseerd door de in Brussel gevestigde Europese Alliantie voor Gepersonaliseerde Geneeskunde (EAPM), vertelde de minister aan de aanwezigen dat: "Gepersonaliseerde geneeskunde een thematische focus zal zijn van het Luxemburgse voorzitterschap", dat "kansen zal benadrukken om vooruitgang te versnellen".

Ze voegde eraan toe: “Gepersonaliseerde geneeskunde begint bij de patiënt. Het heeft een enorm potentieel om de gezondheid van veel patiënten te verbeteren en betere resultaten te garanderen. Toch blijkt de integratie ervan in de klinische praktijk en de dagelijkse zorg moeilijk, gezien de vele belemmeringen en uitdagingen voor tijdige toegang tot gerichte gezondheidszorg die nog steeds bestaan.

"De tijd is gekomen om een ​​patiëntgerichte strategie te formuleren waarbij EU-besluitvormers en regelgevers op het gebied van volksgezondheid worden betrokken, om de EU en de lidstaten in staat te stellen bij te dragen aan de integratie van gepersonaliseerde geneeskunde in de klinische praktijk en tegelijkertijd een veel grotere toegang voor patiënten mogelijk te maken."

De minister riep ook op tot "stimuleringsmaatregelen op nationaal en EU-niveau, evenals samenwerking tussen lidstaten". Deze zijn van vitaal belang, zei ze, "om vroege toegang tot gepersonaliseerde geneeskunde een realiteit te maken voor patiënten in heel Europa".

Tijdens de conferentie werd vernomen dat het belang van toegang tot medicijnen en innovatieve behandelingen voor Europese patiënten op dit moment bijzonder nauwkeurig wordt onderzocht. Inderdaad, zo werd de afgevaardigden verteld, hield het Europees Parlement eerder dit jaar een discussie over toegang tot medicijnen, naar aanleiding van een verklaring van de Raad en de Commissie. Stanimir Hasurdjiev, bestuurslid van het European Patient Forum en het Patient Access Partnership benadrukte dat steeds meer patiëntengroepen en individuele burgers worden zich bewust van het potentieel van gepersonaliseerde geneeskunde, met haar vermogen om hen de juiste behandeling op het juiste moment te geven.

Hij zei dat patiënten empowerment willen, ze willen dat hun ziekte en de behandelingsopties op een transparante, begrijpelijke manier worden uitgelegd (door een clinicus met up-to-date kennis) om hen in staat te stellen deel te nemen aan medebeslissing, en, cruciaal , willen ze meer toegang tot behandelingen die hun leven kunnen verbeteren en in sommige gevallen zelfs kunnen redden.

advertentie

De Letse Zanda Kalniņa-Lukaševica, fungerend voorzitter van de Raad, heeft tijdens het eigen voorzitterschap van het land (dat tot eind deze maand loopt) al verklaard dat “toegang voor patiënten tot geneesmiddelen die ziekten efficiënt behandelen een belangrijke kwestie is die moet zowel op nationaal als op EU-niveau worden aangepakt”. En eerder dit jaar richtte de Europese Commissie de Expert Group on Safe and Timely Access to Medicines for Patients op, beter bekend als STAMP. STAMP begon zijn werk in januari, maar hoewel de conferentie te horen kreeg dat de EAPM het initiatief toejuicht, beweert het dat het niet genoeg is. Parlementslid Cristian-Silviu Bușoi zei dat “ondanks het bestaan ​​van innovatieve nieuwe medicijnen, nieuwe technologieën en ontwikkelingen in de medische wetenschap , hebben veel burgers er geen toegang toe, vaak vanwege hoge kosten. Andere problemen zijn onder meer overdreven bureaucratische vergoedingsprocedures en een gebrekkige implementatie van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg.”

Bușoi voegde eraan toe dat EU-beleidsmakers ervoor moeten zorgen dat regelgevende beslissingen over de waarde van innovatieve therapieën gebaseerd zijn op wat het belangrijkst is voor patiënten, en ervoor moeten zorgen dat ze toegang krijgen tot innovatieve behandelingen na een gecentraliseerde kosten-batenanalyse door het EMA.

EP-lid Andrey kovatchev voegde eraan toe dat in een 500 miljoen burgers tellende EU van 28 lidstaten met een vergrijzende bevolking die op een gegeven moment onvermijdelijk ziek zal worden, het een enorm probleem is om patiënten toegang te geven tot de best mogelijke behandeling die in Europa beschikbaar is.

Het belang van toegang tot geneesmiddelen en innovatieve behandelingen wordt momenteel bijzonder nauwkeurig onderzocht en is momenteel een groot probleem in de Europese instellingen. De conferentie hoorde ook over het groeiende aandeel van nieuwe geneesmiddelengoedkeuringen die gepersonaliseerde geneesmiddelen zijn. 20% van de 44 nieuwe nieuwe geneesmiddelen die in 2014 door de FDA zijn goedgekeurd, bevatte een verwijzing naar specifieke biologische markers, geïdentificeerd door diagnostische hulpmiddelen die helpen bij het nemen van beslissingen en/of procedures voor het gebruik van het product bij individuele patiënten.

Nadenkend over de ontwikkeling zei Ansgar Hebborn, medevoorzitter van EAPM's Working Group on Access en hoofd van Global HTA & Payment Policy bij Roche Pharmaceuticals: "Het snelgroeiende aantal nieuwe gepersonaliseerde geneesmiddelen toont de vooruitgang aan die is geboekt bij het het veld van een visionair idee 20 jaar geleden naar een gevestigde aanpak voor de behandeling van vele ziekten vandaag.”

Hebborn voegde eraan toe: “Nieuwe medicijnen en behandelingen krijgen voor patiënten die er echt baat bij kunnen hebben, moet een topprioriteit zijn. Het vermogen om op duurzame wijze de prijzen van medicijnen te differentiëren tussen EU-lidstaten met hogere en lagere inkomens is een cruciaal aspect voor een meer rechtvaardige en betaalbare toegang voor patiënten in heel Europa.” Toegang voor patiënten werd besproken door een panel op hoog niveau tijdens de tweedaagse EAPM-conferentie in een plenaire vergadering met als titel 'Overcoming barriers to access and understanding value: Patient access to vernieuwende therapieën'.

Het panel bestond uit Breda Flood, voorzitter van de European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients' Associations en Luis Mendao, van de European AIDS Treatment Group. De afgevaardigden hoorden ook dat vertragingen in de toegang tot en ongelijkheden in de toegang tot nieuwe behandelingen in verschillende lidstaten vaak een impact hebben op de economie, omdat mensen niet kunnen werken, een impact hebben op de familie van de patiënt, evenals de duidelijk negatieve impact op de burger niet in staat om toegang te krijgen. Er is behoefte, zo hoorde de conferentie, aan gezamenlijke actie binnen die lidstaten door middel van samenwerking. De conferentie werd ook toegesproken door de Letse staatssecretaris van Volksgezondheid, een vertegenwoordiger van de Maltese regering op het gebied van gezondheid, en verschillende partijoverschrijdende leden van het Europees Parlement, evenals vertegenwoordigers van relevante DG's van de Europese Commissie.

Deze werden vergezeld door senior figuren uit de brede basis van EAPM's belanghebbenden, variërend van de academische wereld via onderzoek tot de industrie, beleidsmakers en patiëntengroepen.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending