Verbind je met ons

Alcohol

EU-strategie voor alcohol moet aanpakken alcohol gerelateerde gezondheidsverschillen die daklozen

DELEN:

gepubliceerd

on

140930-alcohol-homeless-10a_aed7b9a8d1b00909416f1d90e685ad01FEANTSA, de koepel van non-profitorganisaties die deelnemen aan of bijdragen aan de strijd tegen dakloosheid in Europa, heeft dit verwelkomd de resolutie die het Europees Parlement op 29 april heeft aangenomen roept op tot een nieuwe EU-strategie om alcoholgerelateerde schade in Europa aan te pakken en roept de Europese Commissie op om politiek engagement te tonen door snel een nieuwe EU-alcoholstrategie (2016-2022) te ontwikkelen.

Er bestaat een duidelijk verband tussen schadelijk alcoholgebruik en dakloosheid. Hoewel iemand om verschillende redenen dakloos kan worden, blijkt uit onderzoek dat tweederde van de daklozen alcohol als belangrijkste reden noemt om dakloos te worden. Er zijn ook duidelijke aanwijzingen dat het alcoholgebruik toeneemt als gevolg van dakloosheid, vaak gebruikt als een manier om met de stress van dakloosheid om te gaan. Sterfte onder daklozen (mensen die op straat leven, sterven twintig jaar eerder dan de algemene bevolking) is een voorbeeld van ernstige ongelijkheid op gezondheidsgebied, en problematisch alcoholgebruik draagt ​​hier in belangrijke mate aan bij. Problematisch alcoholgebruik is verantwoordelijk voor ruim een ​​derde van alle sterfgevallen onder daklozen.

Dakloosheid en problematisch alcoholgebruik zijn complexe problemen die op een geïntegreerde manier moeten worden aangepakt. Er is een multisectorale aanpak nodig om partnerschappen tussen verschillende gezondheidszorg- en sociale zorgverleners mogelijk te maken, zodat zij de ondersteuning beter kunnen coördineren. Hoewel het belangrijk is om een ​​verscheidenheid aan behandelingen te ontwikkelen die zich richten op daklozen met problematisch alcoholgebruik, bestaat er ook een dringende behoefte om hen te voorzien van andere ondersteunende diensten. Er zijn aanwijzingen dat stabiele huisvesting, zowel tijdens als na de behandeling, de sleutel is tot herstel en het risico op terugval kan verminderen.
Sinds de laatste EU-alcoholstrategie is er meer bewijsmateriaal beschikbaar gekomen voor effectief beleid ter bestrijding van de schadelijke gevolgen van problematisch alcoholgebruik. De nieuwe strategie moet voortbouwen op dit bewijsmateriaal en ervoor zorgen, door middel van adequate financieringsinstrumenten, dat aan alcohol gerelateerde schade alomvattend wordt aangepakt. Bij het ontwikkelen van maatregelen moet rekening worden gehouden met bevolkingsgroepen die ernstig kwetsbaar zijn en het risico lopen op problematisch alcoholgebruik.
De EU-gezondheidsstrategie en het werkdocument van de diensten van de Europese Commissie, 'Investeren in gezondheid', erkennen het belang van het terugdringen van ongelijkheden op gezondheidsgebied. De nieuwe Alcoholstrategie moet hieraan bijdragen door te erkennen dat problematisch alcoholgebruik de ongelijkheid op gezondheidsgebied verergert, vooral onder kwetsbare groepen zoals daklozen. De Europese Commissie moet gehoor geven aan dit krachtige verzoek van het Europees Parlement, dat ook bij verschillende gelegenheden door de lidstaten en maatschappelijke organisaties is geuit. samenleving, aan boord en een nieuwe en ambitieuze EU-strategie voorstellen om problematisch alcoholgebruik en aan alcohol gerelateerde schade in Europa te voorkomen en te verminderen.

Resolutie van het Europees Parlement roept op tot een nieuwe EU-alcoholstrategie

Op 29 april heeft het Europees Parlement (EP) een resolutie aangenomen waarin de Europese Commissie wordt opgeroepen een nieuwe EU-alcoholstrategie te presenteren om gezondheidsschade voor de periode 2016-2022 aan te pakken. De duidelijke boodschap van de EP-leden komt slechts een week nadat de EU-ministers van Volksgezondheid in Riga de Commissie (1) hadden opgeroepen actie te ondernemen tegen de gevolgen van alcohol voor de gezondheid. Zowel Europarlementariërs als ministers hebben de Commissie bekritiseerd omdat zij er niet in is geslaagd de vorige EU-alcoholstrategie, die in 2012 afliep, te actualiseren.

De resolutie van het Europees Parlement van vandaag roept op tot een nieuwe strategie, waarin het belang wordt benadrukt van een betere etikettering van alcoholische dranken, inclusief ingrediënten en voedingsinformatie, met speciale aandacht voor calorieën, en de noodzaak om in de hele EU het bewustzijn te vergroten van de gevaren van drinken tijdens de zwangerschap en rijden onder invloed.

Een coalitie van volksgezondheidsorganisaties (2) verwelkomt het besluit van het EP als een stap in de richting van het terugdringen van de schade als gevolg van alcohol in Europa. De resolutie van vandaag – gekoppeld aan de krachtige visie van de EU-ministers van Volksgezondheid – is een wake-up call aan de Europese Commissie om dringend vooruitgang te boeken met een nieuwe EU-alcoholstrategie en maatregelen om dringend de ernst, de reikwijdte en de enorme kosten van alcoholgerelateerde problemen te verminderen. ziekten in heel Europa, die in de EU jaarlijks 120,000 levens eisen.

Alcoholmisbruik is de belangrijkste risicofactor voor slechte gezondheid en voortijdige sterfte voor de bevolking in de werkende leeftijd (25-59 jaar) in Europa(3). De maatschappelijke kosten van alcoholgebruik in Europa bedragen in de hele EU ruim 155 miljard euro per jaar (4).

advertentie

Alcoholgerelateerde schade kost Europa minstens 2-3% van het bbp, grotendeels als gevolg van verloren productiviteit en enorme kosten voor de gezondheidszorg. Tijd verhoogt de productiviteit van werknemers”, aldus Mariann Skar, secretaris-generaal van Eurocare. “De Commissie moet op de ministers en het Parlement reageren met een beslissende nieuwe alcoholstrategie. Het ontbreken van een strategie ondermijnt momenteel de inspanningen van Europa voor werkgelegenheid en groei”, aldus mevrouw Skar.

Het aanpakken van aan alcohol gerelateerde schade is ook van cruciaal belang om de ongelijkheid op gezondheidsgebied te verminderen, aangezien de last van ziekten en sterfgevallen als gevolg van alcohol de meest behoeftigen onevenredig treft. Een van de meest kosteneffectieve manieren voor de samenleving om de schade als gevolg van alcoholgebruik te minimaliseren is een MUP, zoals voorgesteld door de Schotse regering. Deze resolutie bevat ook een verwijzing naar de minimumeenheidsprijs (MUP) (5).

Alcoholmisbruik is in elk EU-land een groot volksgezondheidsprobleem dat gecoördineerde actie vereist. “De stemming in het Parlement, gekoppeld aan de oproep van de EU-ministers van Volksgezondheid, zou de Commissie moeten schamen om actie te ondernemen op het gebied van alcohol. Jarenlange inactiviteit van de EU heeft de alcoholindustrie in staat gesteld de schade – en zelfs de calorieën – in hun dranken te verbergen. De Commissie is momenteel gefixeerd op 'Betere Regelgeving', maar wat is er beter aan dat de Commissie faalt in haar plicht om de volksgezondheid te beschermen?" concludeerde EPHA-secretaris-generaal Nina Renshaw.

Zes feiten over alcoholgerelateerde schade

  • Alcohol is de 3rd risicofactor in Europa voor slechte gezondheid en niet-overdraagbare ziekten, waaronder sommige vormen van kanker en hart- en vaatziekten.
  • Alcohol is een giftige stof in termen van de directe en indirecte effecten op een breed scala aan lichaamsorganen en een oorzaak van ongeveer 60 ziekten. Als we alle ziekten en verwondingen op mondiaal niveau in ogenschouw nemen, weegt de negatieve impact van alcoholgebruik op de gezondheid 32:1 zwaarder dan de voordelen.
  • 12 miljoen mensen in de EU zijn afhankelijk van alcohol.
  • Rond 9 miljoen kinderen in de EU wonen met een of beide ouders die verslaafd zijn aan alcohol.
  • 1 op de 4 verkeersdoden in de EU zijn te wijten aan alcohol. In 2010 kwamen bijna 31,000 Europeanen om het leven op de wegen, waarvan 25% verband hield met alcohol.
  • Alcohol is verantwoordelijk 1 op de 7 mannelijke sterfgevallen en 1 op de 13 vrouwelijke sterfgevallen in de groep van 15 tot 64 jaar, resulterend in ongeveer 120 voortijdige sterfgevallen.

(1) De ministers van Volksgezondheid in Riga zijn het eens over de noodzaak van een gemeenschappelijk EU-voedings- en alcoholbeleid

(2)Europese Alcohol Policy Alliance(Eurozorg), de Europese Volksgezondheidsalliantie(EPHA), de Europese vereniging voor de studie van de lever(EASL), de Europese Vereniging van Leverpatiënten(ELPA), Verenigde Europese gastro-enterologie(UEG) de Vereniging van Europese Kankercompetities(ECL) Permanent Comité van Europese artsen(CPME), Royal College of PhysiciansEn British Medical Association(beide uit Groot-Brittannië).

(3)Wetenschappelijk advies van de Wetenschapsgroep van het Europees Alcohol- en Gezondheidsforum (2011)  Alcohol, werk en productiviteit

(4)Rehm, J. et al (2012) Interventies voor alcoholverslaving in Europa: een gemiste kans om de volksgezondheid te verbeteren.

(5)[Gezamenlijk persbericht] Artsen gaan de strijd aan om het minimumprijsbeleid voor alcohol van Schotland in Brussel te implementeren

De sector sterke dranken geeft commentaar op de resolutie van het parlement over de alcoholstrategie van de EU

spiritsEUROPE nam nota van de aanneming van de resolutie van het Europees Parlement over de toekomstige alcoholstrategie van de EU. Met name de nadruk van het Parlement op het aanpakken van alcoholschade in plaats van op alcoholconsumptie op zich is correct, en de nadruk die de EP-leden leggen op de contexten en patronen van alcoholconsumptie is ook zeer welkom.

“Wij zijn blij met de belangstelling van het Parlement en we zijn blij met het merendeel van de voorstellen die zij doen”, zegt Paul Skehan, directeur-generaal van spiritsEUROPE. “Wij steunen de oproepen van de leden van het Europees Parlement voor beter onderzoek, voor een betere verzameling van gegevens en voor het delen van bewijsmateriaal. In het bijzonder juicht de sector sterke dranken de oproep van de parlementariërs toe voor passende strategieën om het probleem van de namaak van alcohol en de illegale verkoop van alcohol op de zwarte markt aan te pakken.”

De sector sterke dranken heeft bijgedragen aan 374 initiatieven gericht op het aanpakken van schadelijk alcoholgebruik in de hele EU sinds de oprichting van het Europees Alcohol- en Gezondheidsforum in 2007. Werken aan het aanpakken van schade op lokaal niveau, in partnerschappen met de lokale politie, vergunningverlenende autoriteiten, ministeries van gezondheid en anderen, levert resultaten op.

Skehan concludeerde: “We zijn blij dat het Europees Parlement de Commissie uitnodigt om voort te bouwen op het goede werk dat de afgelopen acht jaar is verricht en we zullen onze bijdrage blijven leveren aan het bevorderen van een cultuur van verantwoord alcoholgebruik in Europa”.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending