Verbind je met ons

Sigaretten

Werelddag zonder tabak

DELEN:

gepubliceerd

on

wereld-niet-tabak-dagTer gelegenheid van Werelddag zonder tabak op 31 mei riep de European Public Health Alliance (EPHA) de lidstaten van de Europese Unie op om de herziene Tabaksproductenrichtlijn (TPD) volledig te implementeren. De nieuwe richtlijn, die eerder dit jaar is aangenomen, is op 19 mei in werking getreden en stelt onder meer lidstaten in staat om gestandaardiseerde tabaksverpakkingen in te voeren om redenen van volksgezondheid.

“Europa is nu uitgerust met regelgeving die geschikt is voor het doel en het potentieel heeft om ons te beschermen tegen misleidende marketing. De tabaksindustrie richt zich al lange tijd op jongeren bij de promotie van hun producten. De EU-productenrichtlijn zal Europa de kans bieden om deze promotionele activiteiten aan banden te leggen door middel van gewone verpakkingen en te voorkomen dat jonge jongens en meisjes beginnen met roken. Met zo’n krachtig nieuw wapen in de strijd tegen tabaksgebruik zal deze stap ons in staat stellen de chronische ziektelast veroorzaakt door roken te verminderen”, aldus EPHA-voorzitter Peggy Maguire.

“Op Werelddag zonder tabak wil ik Europa's gedurfde toezegging vieren om strengere controles uit te voeren op een product dat in Europa elk jaar ongeveer 700,000 mensen doodt. Ik hoop dat deze richtlijn de weg zal effenen voor meer lidstaten om wetgeving op te stellen voor gestandaardiseerde verpakkingen”, voegde EPHA interim-secretaris-generaal Emma Woodford toe.

Hoewel de omzetting van de TPD van cruciaal belang is, mag dit niet het einde betekenen van de weg naar tabaksbestrijding – er zijn aanvullende manieren waarop nationale regeringen de tabaksepidemie kunnen bestrijden. Het thema van de Werelddag zonder Tabak dit jaar is het verhogen van de tabaksbelasting. Dit is een sleutelelement om de consumptie terug te dringen, de consumptie tegen te gaan en mensen te helpen opgeven; het belooft ook de ongelijkheid op gezondheidsgebied te verminderen. EPHA is verheugd dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en haar partners gebruik maken van de gelegenheid die Werelddag zonder Tabak 2014 biedt om landen op te roepen de belastingen op tabak te verhogen.

In de aanloop naar de Werelddag zonder Tabak prees de WHO de belangrijkste actoren voor hun inspanningen om de tabaksepidemie in Europa aan te pakken, waaronder commissaris voor Volksgezondheid Tonio Borg, de Ierse minister van Volksgezondheid James Reilly en de Litouwse minister van Volksgezondheid Vytenis Povilas Andriukaitis.

Toen Borg werd benoemd tot commissaris voor Gezondheid en Consumentenzaken, zorgde hij ervoor dat de Commissie de herziening van de TPD op tijd vrijgaf zodat het Europees Parlement en de Raad de nieuwe richtlijn konden aannemen vóór het einde van de zittingsperiode van het EP. Gedurende een wetgevingsproces dat werd gekenmerkt door zware invloed van de tabakslobby, moedigde Borg de EU-kamer en de Raad aan overeenstemming te bereiken over een krachtige richtlijn gericht op de bescherming van kinderen tegen tabaksmarketing. We willen ook benadrukken dat het definitieve compromis niet mogelijk zou zijn geweest zonder de voortdurende en onvermoeibare steun van rapporteur, lid van het Europees Parlement, Linda McAvan.

De Ierse minister van Volksgezondheid speelde ook een cruciale rol in het TPR-goedkeuringsproces en speelde een belangrijke rol bij het indienen van een voorstel voor gewone verpakkingen in Ierland, dat een best practice-voorbeeld was voor andere lidstaten om te volgen.

advertentie

Trouw aan zijn woord heeft het Litouwse ministerie van Volksgezondheid de vernieuwing van de TPD tot een topprioriteit gemaakt van het Litouwse voorzitterschap van de Europese Raad (tweede semester van 2013), na zijn ondersteunende toespraak op de jaarlijkse EPHA-conferentie vorig jaar.

Op 31 mei heeft EPHA ook een briefing gepubliceerd over de onlinemarketing van tabaksproducten. “De virtuele omgeving is het meest voorkomende grensoverschrijdende platform voor tabaksreclame en de grootste uitdaging voor de effectieve implementatie van een EU-reclameverbod”, benadrukte de auteur van de briefing, EPHA-beleidscoördinator Zoltán Massay-Kosubek.

Bijna 13 miljoen mensen lijden aan aan roken gerelateerde ziekten in de EU, zoals kanker, hart- en vaatziekten, diabetes of chronische obstructieve longziekte (COPD).. Dit heeft verwoestende gevolgen, niet alleen voor samenlevingen en gezondheidszorgstelsels, maar ook economisch.

Meer informatie

(1) Het thema van Werelddag zonder tabak 2014 is 'tabakstaks verhogen: minder sterfte en ziekte'

(2) Richtlijn 2014 / 40 / EG betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten. De nieuwe TPD-richtlijn is op 19 mei 2014 in werking getreden. De EU-lidstaten hebben nu twee jaar de tijd om deze te implementeren. Volgens artikel 24.2: "Deze richtlijn doet geen afbreuk aan het recht van een lidstaat om verdere eisen te handhaven of in te voeren die van toepassing zijn op alle producten die op zijn markt worden gebracht, met betrekking tot de standaardisatie van de verpakking van tabaksproducten, wanneer dit gerechtvaardigd is om redenen van volksgezondheid, rekening houdend met het hoge niveau van bescherming van de menselijke gezondheid dat door middel van deze richtlijn wordt bereikt.”

(3) Prijzen voor Werelddag zonder Tabak 2014 – de winnaars

(4) [EPHA uitleg] Verloren in medebeslissing? Een casestudy over de Tabaksproductenrichtlijn (TPD) en e-sigaretten.

(5) [Gezamenlijk persbericht] Uit de verklaring van de EU-voorzitterschappen blijkt duidelijk leiderschap en inzet voor tabak.

(6) [Open brief EPHA] EPHA-bijdrage aan de consultatie over de volksgezondheidswet – Steun van de Europese volksgezondheidsgemeenschap aan de algemene regeling voor gewone verpakkingen in Ierland.

(7) Gezondheidsprioriteiten van het Litouwse voorzitterschap van de EU-Raad.

(8) [Conferentieverslag] EPHA 4e jaarlijkse conferentie (4 en 5 september 2013)

(9) [EPHA-briefing] Online marketing van tabaksproducten.

(10) Roken is de belangrijkste risicofactor voor chronische obstructieve longziekte (COPD), een veel voorkomende longziekte die de luchtwegen blokkeert, waardoor ademhalen moeilijk wordt. COPD treft alleen al in Ierland meer dan 440,000 mensen (gegevens van de Irish Thoracic Society).

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending