Verbind je met ons

Alcohol

Gezamenlijke verklaring: De aanpak van aan alcohol gerelateerde schade vereist een betere acties

DELEN:

gepubliceerd

on

Spirits-Europe-DG-verwacht-ECJ-oplossing-alcoholprijs-acrimony_strict_xxlOp 10 maart hebben leden van de Commissie Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid (ENVI) in het Europees Parlement een resolutie aangenomen waarin zij de Europese Commissie oproepen een nieuwe EU-alcoholstrategie te ontwikkelen. De resolutie zal naar verwachting in april in de plenaire vergadering van het EP worden gestemd.

De volksgezondheidsgemeenschap is verheugd dat het Europees Parlement de dringende noodzaak erkent om aan alcohol gerelateerde schade aan te pakken, maar is teleurgesteld over de tekst van de resolutie die het van plan is aan te nemen.

Europa is de regio met de meeste alcoholconsumptie ter wereld; Europeanen drinken meer dan tweemaal zoveel als welke andere regio dan ook. Alcohol draagt ​​bij aan 4% van de voor handicaps gecorrigeerde levensjaren in de wereld, of de jaren die verloren gaan als gevolg van alcoholgerelateerd letsel of overlijden. Dit is ongeveer hetzelfde aandeel als tabak[1]. Alcohol is een risicofactor bij ongeveer 60 ziekten, zoals kanker, levercirrose, hart- en vaatziekten en vele andere, en blijkt vaak een risicofactor te zijn bij comorbiditeiten.[2] Bovendien worden de sociale kosten van alcohol in de EU op jaarbasis op ongeveer 155.8 miljard euro geschat[3].

Om alcoholgerelateerde schade effectief aan te pakken, moet de EU voortbouwen op de kennis van de Best Buys van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), een erkende reeks gevestigde, effectieve en kosteneffectieve volksgezondheidsinterventies voor alcoholbeleid. De WHO beveelt maatregelen aan op het gebied van prijs, marketing en beschikbaarheid[4]Helaas bevat de huidige tekst van de resolutie geen acties op deze gebieden.

Wat zelfs nog teleurstellender is, is dat de ENVI-commissie van het EP er niet in is geslaagd het recht van consumenten te erkennen om te weten wat er in hun drankjes zit. Alle amendementen met betrekking tot de etikettering van alcoholische dranken zijn verworpen: dit zal een paradoxale situatie in de EU in stand houden, waarbij consumenten wel kunnen zien wat er in hun fles melk zit, maar niet in alcoholische cocktails, wijn of bier.

Mariann Skar-secretaris-generaal van Eurocare zei: “We zijn blij dat het Europees Parlement de noodzaak erkent om aan alcohol gerelateerde schade aan te pakken, maar we willen het Parlement graag aanmoedigen om kosteneffectieve maatregelen aan te bevelen om alcohol aan te pakken. Het is ook ongelooflijk verwarrend waarom de commissie, die zogenaamd de volksgezondheid beschermt, voorstellen blijft verwerpen die consumenten in staat zouden stellen weloverwogen keuzes te maken over hun drankjes. Je moet je afvragen of ze consumenten of de industrie beschermen?”

“Het is betreurenswaardig dat de ENVI-commissie zich niet heeft beziggehouden met reclame en etikettering, waarvoor op Europees niveau wetgevende instrumenten bestaan ​​om betere resultaten te bereiken. De alcoholindustrie richt zich steeds meer op hun promotionele activiteiten om hun markt uit te breiden. Etikettering is bedoeld om de consument informatie te geven, zoals ingrediënten en voedingswaarden, maar ook om te waarschuwen voor de gezondheidsrisico's van het product. Er zijn voorbeelden van leiderschap uit de lidstaten: sinds oktober 2006 vereist de Franse Code voor Volksgezondheid bijvoorbeeld een waarschuwingsetiket op alcoholverpakkingen met betrekking tot drinken tijdens de zwangerschap. Beweringen dat de EU in deze gevallen inbreuk zou maken op de nationale bevoegdheden zijn simpelweg onjuist en misleidend”, aldus Peggy Maguire, president van EPHA en directeur-generaal van het European Institute of Women's Health.

advertentie

Professor Sir Ian Gilmore, voormalig voorzitter van het Royal College of Physicians en voorzitter van het Science Committee van het European Alcohol and Health Forum zei: “De Science Group van het European Alcohol and Health Forum heeft de impact van marketing op jongeren bestudeerd en geconcludeerd dat marketing het effect van zowel het aanmoedigen van een eerdere consumptie als het verhogen van de consumptie. Het is daarom teleurstellend dat de ENVI-commissie geen effectieve acties steunde om de daadwerkelijke blootstelling van jongeren aan marketing via internet, inclusief sociale media, te beperken, of om lidstaten te helpen bij het handhaven van nationale marketingregels.”

Bovendien lijkt de resolutie van het Europees Parlement los te staan ​​van de ontwikkelingen op lidstaatniveau. De Minimum Unit Pricing (MUP) voor alcohol is bijvoorbeeld goedgekeurd door het Schotse parlement en wordt momenteel overwogen in Ierland en Estland. Andere landen zullen naar verwachting dit voorbeeld volgen. Helaas hebben de leden van het Europees Parlement ervoor gekozen om de kwestie van prijsstelling en fiscale maatregelen niet aan te pakken, die worden beschouwd als de meest effectieve om alcoholgerelateerde schade aan te pakken.

De volksgezondheidsgemeenschap, die gezondheidsbelangengroepen, patiënten en gezondheidswerkers omvat, zou de leden van het Europees Parlement willen oproepen om de opname van de bovengenoemde punten in de plenaire stemming in april te overwegen. Vanwege de omvang van het probleem en de universele impact van alcohol op de menselijke gezondheid is een reeks concrete en beslissende maatregelen nodig. Het aanpakken van de kwestie van aan alcohol gerelateerde schade door middel van effectief beleid, zoals aanbevolen door de WHO en aangemoedigd door de volksgezondheidsgemeenschap van de EU, zal meetbare besparingen in het gezondheidszorgstelsel opleveren en op lange termijn een effect hebben op het vergroten van de groei en de productiviteit in Europa door het welzijn van de EU-burgers te behouden.

Vervolgens wordt van de Commissie verwacht dat zij in september een actieplan over aan alcohol gerelateerde schade publiceert, gevolgd door de ontwikkeling van de nieuwe EU-alcoholstrategie zodra de volgende commissaris voor Volksgezondheid aantreedt.


[1]Rehm, J. en R. Room, De mondiale ziektelast die kan worden toegeschreven aan alcohol, tabak en illegale drugs, in het voorkomen van het gebruik van schadelijke stoffen: de wetenschappelijke basis voor beleid en praktijk, T. Stockwell, Gruenewald, P., Toumbourou, J. en Loxely, W., redacteur 2005, John Wiley&Sons Ltf, Chechester, VK

[2]WHO, Europa (2013) Statusrapport over alcohol en gezondheid in 35 Europese landen

[3]Rehm, J. et al (2012) Interventies voor alcoholafhankelijkheid in Europa: een gemiste kans om de volksgezondheid te verbeteren

[4] Klik hier voor meer informatie.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending