Verbind je met ons

Misdrijf

Psychoactieve stoffen: commissie van het Europees Parlement steunt het voorstel van de Commissie

DELEN:

gepubliceerd

on

juridische hoogtepuntenDe voorstellen ter versterking van het vermogen van de Europese Unie om te reageren op nieuwe psychoactieve stoffen die worden gebruikt als alternatief voor illegale drugs, zoals cocaïne en xtc (IP / 13 / 837 en MEMO / 13 / 790) op 10 maart belangrijke vorderingen gemaakt. Ze kregen steun van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) van het Europees Parlement (51 voor, vier tegen). De nieuwe regels die door de Commissie zijn voorgesteld, zullen de EU een sneller en slimmer systeem bieden om meer dan 2 miljoen mensen in Europa te helpen beschermen die pillen of poeders innemen die als 'legaal' aan hen worden verkocht.

“De stemming van vandaag is goed nieuws. Legale psychedelica zijn niet legaal: ze zijn dodelijk”, aldus vicepresident Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie. “Drugs stoppen niet bij de landsgrenzen. In een interne markt zonder grenzen hebben we gemeenschappelijke EU-regels nodig om legale psychedelica aan te pakken. Steeds meer jongeren lopen gevaar door het groeiende aantal van deze gevaarlijke stoffen. We moeten sneller zijn en slimmer reageren. Ik wil de rapporteurs, Jacek Protasiewicz en Teresa Jiménez-Becerril, bedanken voor hun snelle werk aan dit belangrijke dossier. Ik hoop dat we nu snel verdere vooruitgang kunnen boeken in het Europees Parlement en de Raad.”

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) bevestigde de hoekstenen van de voorstellen van de Commissie voor een sneller systeem dat voorkomt dat schadelijke nieuwe stoffen aan consumenten worden verkocht, en voor een geleidelijke aanpak die inspeelt op de risico's van nieuwe stoffen in een doelgerichte manier.

De nieuwe EU-regels zullen het optreden van de Unie bespoedigen (van ruim twee jaar naar zes maanden, of sneller in geval van een noodsituatie). Hierdoor zullen ernstig schadelijke stoffen gedurende een jaar onmiddellijk van de markt kunnen worden gehaald.

Een getrapte aanpak zal ertoe leiden dat meer drugs op EU-niveau worden verboden. Op dit moment heeft de Unie de keuze tussen het opleggen van strafrechtelijke maatregelen om de zaak inhoudelijk aan te pakken of helemaal geen actie ondernemen. Er zijn gevallen waarin geen actie wordt ondernomen op het niveau van de Unie omdat het risico van een stof reëel is, maar niet voldoende om strafrechtelijke maatregelen te rechtvaardigen. Bij een meer proportionele aanpak worden meer stoffen aangepakt. Het zorgt er ook voor dat legale highs met legitiem commercieel gebruik (zoals Pregabaline, een medicijn dat wordt gebruikt om epilepsie te behandelen of 1,4 BDO) nog steeds kunnen worden gebruikt voor hun legitieme, medicinale doel.

De belangrijkste wijzigingen die door het verslag van de LIBE-commissie zijn aangebracht, hebben tot doel:

  1. verduidelijken onder welke voorwaarden een lidstaat strengere nationale maatregelen kan invoeren om de specifieke risico's aan te pakken die een nieuwe stof op zijn grondgebied met zich meebrengt, en;
  2. de uitwisseling van informatie over en de risicobeoordeling van nieuwe stoffen versterken.

volgende stappen: Om wet te worden moet het voorstel van de Commissie worden aangenomen door het Europees Parlement en door de lidstaten in de Raad, volgens de gewone wetgevingsprocedure. In april wordt een plenaire stemming in het Europees Parlement verwacht.

advertentie

Achtergrond

De afgelopen jaren werd er in de EU gemiddeld elke week één nieuwe psychoactieve stof ontdekt en de verwachting is dat dit aantal de komende jaren zal toenemen. Sinds 1997 hebben de lidstaten meer dan 300 stoffen opgespoord en hun aantal is tussen 2009 en 2013 meer dan verdrievoudigd (van 24 in 2009 tot 81 in 2013).

Uit een rapport uit 2011 bleek dat het huidige systeem moeite heeft om gelijke tred te houden met de grote aantallen nieuwe stoffen die op de markt komen (IP / 11 / 1236). Het voorstel van de Commissie zal het vermogen van de Unie om nieuwe psychoactieve stoffen te bestrijden vergroten en versnellen door te voorzien in:

  1. Een snellere procedure: Op dit moment duurt het minimaal twee jaar om een ​​middel in de EU te verbieden. In de toekomst zal de Unie binnen slechts 10 maanden kunnen optreden. In bijzonder ernstige gevallen zal de procedure nog korter zijn, omdat het ook mogelijk zal zijn om stoffen voor een jaar snel van de markt te halen. Deze maatregel zorgt ervoor dat de stof niet langer beschikbaar is voor consumenten terwijl er een volledige risicobeoordeling wordt uitgevoerd. Onder het huidige systeem zijn er geen tijdelijke maatregelen mogelijk en moet de Commissie wachten tot er een volledig risicobeoordelingsrapport is opgesteld voordat zij een voorstel doet om een ​​stof te beperken.
  2. Een evenrediger systeem: Het nieuwe systeem zal een stapsgewijze aanpak mogelijk maken, waarbij stoffen die een gematigd risico inhouden onderworpen zullen zijn aan beperkingen op de consumentenmarkt en stoffen die een hoog risico vormen aan volledige marktbeperkingen. Alleen de meest schadelijke stoffen, die ernstige risico's voor de gezondheid van de consument met zich meebrengen, zullen onderworpen zijn aan strafrechtelijke bepalingen, zoals in het geval van illegale drugs. In het huidige systeem zijn de opties van de Unie binair: ofwel geen actie ondernemen op EU-niveau, ofwel volledige marktbeperkingen en strafrechtelijke sancties opleggen. Dit gebrek aan mogelijkheden betekent dat de Unie momenteel geen actie onderneemt met betrekking tot bepaalde schadelijke stoffen. Met het nieuwe systeem zal de Unie in staat zijn meer gevallen aan te pakken en deze proportioneeler te behandelen, door haar reactie af te stemmen op de risico's die ermee gepaard gaan en rekening te houden met legitieme commerciële en industriële toepassingen.

Meer informatie

Europese Commissie – Drugscontrolebeleid
Eurobarometer 2011 over 'De houding van jongeren ten opzichte van drugs'
Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving 'Europees drugsrapport' 2013
Homepage van vicevoorzitter van de Europese Commissie Viviane Reding
Volg de vice-voorzitter op Twitter: @ VivianeRedingEU
Volg EU Justitie op Twitter: EU_Justice

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending