Verbind je met ons

consumentenrechten

Vragen en antwoorden: Commissie start raadpleging over allergene geurstoffen

DELEN:

gepubliceerd

on

WCCV-publiceert-geur-allergeen-factsheet_strict_xxlWat zijn geurallergenen?

Sommige stoffen in geurstoffen kunnen een huid- of luchtwegallergie veroorzaken. De huidige openbare raadpleging heeft alleen betrekking op huidallergenen (ook wel contactallergenen genoemd). Zowel synthetische chemicaliën als stoffen van natuurlijke oorsprong kunnen huidallergenen zijn.

Hoeveel mensen hebben een huidallergie voor geurstoffen? Wat zijn de symptomen?

Geschat wordt dat tussen 1-3% van de bevolking in Europa een huidallergie heeft voor geurstoffen. De meest voorkomende symptomen zijn irritatie, zwelling en huiduitslag, maar deze kunnen zich ontwikkelen tot een chronische aandoening (eczeem). Een allergische reactie op een stof hangt van veel factoren af, waaronder de genetische aanleg, leeftijd en intensiteit van blootstelling aan deze stof.

Waarom heeft de Commissie het Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid (WCCV) gevraagd een advies uit te brengen over geurallergenen?

De Cosmeticaverordening bevat een lijst van stoffen die verboden zijn in cosmetische producten (Bijlage II van de Cosmeticaverordening) en een lijst van stoffen die zijn toegestaan, maar aan beperkingen onderhevig zijn (Bijlage III). Sommige van de stoffen in bijlage II en III zijn geurallergenen.

Er is behoefte aan een regelmatige herziening van die lijsten. Aangezien de laatste update over geurallergenen dateert van 2003 (inclusief aanvullende stoffen in bijlage III), hebben de diensten van de Commissie het WCCV verzocht deze kwestie te herzien en in juli 2012 bracht het Comité zijn advies uit.

advertentie

Wat waren de bevindingen van het WCCV-advies over geurallergenen?

De belangrijkste bevindingen van het WCCV waren de volgende:

  • Drie allergenen (HICC, atranol en chloroatranol) werden als onveilig beschouwd;
  • de consument moet worden gewezen op de aanwezigheid van aanvullende allergenen in het cosmetische product, en;
  • 12 enkelvoudige chemicaliën en 8 natuurlijke extracten werden geïdentificeerd als stoffen van bijzonder belang, gebaseerd op het aantal personen met positieve patch-testresultaten. Er werd gesuggereerd dat de 12 chemicaliën, ook wanneer ze aanwezig zijn in natuurlijke extracten, onderworpen zouden moeten zijn aan concentratielimieten in het cosmetische product.

Hoe worden deze bevindingen vertaald in voorgestelde wijzigingen van de cosmeticaverordening?

De diensten van de Commissie stellen in de openbare raadpleging voor dat:

  • De drie stoffen die onveilig bleken te zijn, zouden uit cosmetische producten moeten worden geweerd, en;
  • bijkomende allergenen zouden onderworpen moeten zijn aan de verplichting van individuele etikettering op de verpakking van een cosmetisch product. Met andere woorden, ze moeten vermeld worden in de ingrediëntenlijst, naast de woorden 'parfum' of 'aroma'. Vanwege het wijdverbreide gebruik van geuren kan het erg moeilijk zijn om ze allemaal te vermijden. Het is daarom belangrijk om diegene te vermijden waarvoor een persoon al gevoelig is.

Verder wetenschappelijk werk is nodig om veilige concentratiegrenzen van bijzonder zorgwekkende chemische stoffen vast te stellen.

Hoe ziet het wijzigingsproces van de bijlagen bij de cosmeticaverordening eruit? Wat zullen de volgende stappen zijn?

Het advies werd uitgebracht door het Wetenschappelijk Comité in juni 2012. Het werd gevolgd door informeel overleg met de industrie, consumentenorganisaties, beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en lidstaten van de EU. De volgende stap is het starten van een openbare raadpleging. Rekening houdend met de raadplegingen zullen de voorgestelde wijzigingen in de cosmeticaverordening in de vorm van een uitvoeringshandeling worden onderworpen aan een stemming door de lidstaten in het Permanent Comité voor cosmetica. Zodra de maatregelen door de lidstaten zijn goedgekeurd, hebben het Europees Parlement en de Raad drie maanden de tijd om hun controlerecht uit te oefenen. Als er geen bezwaar wordt gemaakt tegen het voorstel, wordt de formele goedkeuring van die wijzigingen eind 2014/begin 2015 verwacht.

Gaat de Commissie specifieke parfums verbieden?

De diensten van de Commissie stellen niet voor om welk parfum dan ook te verbieden. Wat wij voorstellen is dat drie sterke geurallergenen die onveilig werden bevonden, verboden zouden moeten worden. Als ze in een parfum zitten, moet dit parfum opnieuw worden geformuleerd, zodat het verboden allergeen wordt vervangen door een andere stof.

Is het mogelijk geurallergieën te voorkomen door geen cosmetica, inclusief parfums, te gebruiken?

Geuren worden gebruikt voor verschillende soorten cosmetica zoals parfums, crèmes en deodorants. Hoewel het erg moeilijk kan zijn om alle geuren te vermijden, is het belangrijk om de geuren te vermijden waarvoor iemand al gevoelig is. Daarom is de verplichting om allergenen op de verpakking van een cosmetisch product te vermelden zo belangrijk.

Meer informatie

Lopend overleg consumentenzaken
Volg commissaris Mimica op Twitter: @NevenMimicaEU
Volg EU-consumenten op Twitter: @EU_Consument

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending