Verbind je met ons

Europese Commissie

European Antibiotic Awareness Day 2013: EU stappen haar strijd tegen resistente bacteriën

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

EAAD2013_MRSAEen onderzoek1 gepubliceerd door de Europese Commissie vandaag (15 november) onthult een afname van het antibioticagebruik bij mensen sinds 2009 en een groeiend publiek bewustzijn dat antibiotica geen virussen doden. Dit positieve nieuws wordt echter overschaduwd door gegevens die parallel zijn vrijgegeven door het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), waaruit blijkt dat er in Europa een duidelijke toename is van multiresistente gramnegatieve bacteriën die resistent zijn tegen de carbapenems - de laatste lijn van antibiotica zorginfecties behandelen. De Commissie voert daarom de strijd tegen antimicrobiële resistentie (AMR) op door 15 nieuwe onderzoeksprojecten (MEMO / 13 / 996) en geharmoniseerde regels voor het verzamelen van gegevens over AMR in verband met dieren en voedsel (MEMO / 13 / 994).

Commissaris voor Gezondheid Tonio Borg zei: "Ik maak me grote zorgen over het feit dat antibiotica, die ons in staat hebben gesteld om voorheen dodelijke bacteriële infecties te behandelen en vele levens te redden, nu steeds minder effectief worden. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe serieus de Commissie de uitdaging veroorzaakt door antimicrobiële resistentie. De Commissie blijft zich volledig inzetten voor de uitvoering van haar actieplan om antimicrobiële resistentie zowel bij mensen als bij dieren op gecoördineerde wijze aan te pakken. "

Máire Geoghegan-Quinn, commissaris voor Onderzoek en Innovatie, voegde toe: "Onderzoek en innovatie zijn essentieel als we het tij willen keren tegen antimicrobiële resistentie. Deze nieuwe projecten zullen bijdragen aan het uitstekende werk dat momenteel wordt verricht om nieuwe medicijnen en behandelingen te ontwikkelen. Ik ben bijzonder verheugd dat zoveel kleine bedrijven partners zijn in deze projecten - iets wat ik dwars door het nieuwe EU-onderzoeksprogramma Horizon 2020 wil zien. "

advertentie

Actieplan: stand van zaken

Het actieplan van de Commissie van november 20112 Om de verdere verspreiding van antimicrobiële resistentie te voorkomen, worden zeven sleutelgebieden uiteengezet waar maatregelen het meest nodig zijn: 1) ervoor zorgen dat antimicrobiële stoffen op de juiste manier worden gebruikt bij zowel mensen als dieren; 2) het voorkomen van microbiële infecties en de verspreiding ervan; 3) het ontwikkelen van nieuwe effectieve antimicrobiële stoffen of alternatieven voor behandeling; 4) samenwerken met internationale partners om de risico's van AMR te beperken; 5) verbetering van de monitoring en bewaking in de geneeskunde voor mens en dier; 6) onderzoek en innovatie; en 7) communicatie, onderwijs en opleiding. Na twee jaar vijfjarenplan zijn er aanzienlijke vorderingen gemaakt op de meeste gebieden, met name:

Onderzoek en innovatie: De EU heeft ongeveer 800 miljoen euro geïnvesteerd in AMR-gerelateerd onderzoek, onder meer via het Innovative Medicines Initiative (IMI). De Commissie kondigt vandaag de lancering aan van 15 nieuwe onderzoeksprojecten voor een totale EU-bijdrage uit de begroting van 91 miljoen euro. Bij de projecten, waarbij ongeveer 44 kleine en middelgrote ondernemingen, universiteiten en andere onderzoeksorganisaties betrokken zijn, zullen nieuwe antimicrobiële stoffen of alternatieven zoals fagen en vaccins worden ontwikkeld. Ze zullen ook antibioticaresistentie in de voedselketen aanpakken en nanotechnologieën onderzoeken die antimicrobiële geneesmiddelen kunnen opleveren.

advertentie

Verbetering van monitoring en toezicht: Er is veel moeite gedaan om de bewakingssystemen voor antimicrobiële consumptie en resistentie in de veterinaire sector te versterken en te consolideren. Een besluit van de Commissie, dat deze week is gepubliceerd, bevat regels voor geharmoniseerde gegevensverzameling over AMR bij dieren en voedsel. Dit is belangrijk voor de vergelijkbaarheid van gegevens tussen de lidstaten voor zowel de menselijke als de veterinaire sector en voor de evaluatie van de genomen maatregelen.

Correct gebruik van antibiotica bij mens en dier: Verschillende projecten die in het kader van het gezondheidsprogramma worden gefinancierd, hebben betrekking op bijvoorbeeld misbruik van antimicrobiële stoffen in de menselijke geneeskunde, bewustwording van belanghebbenden - artsen, boeren, apothekers en patiënten - en de verkoop van antimicrobiële stoffen zonder recept. Bovendien bevindt de Commissie zich in de laatste fase van de herziening van de wettelijke instrumenten voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik en diervoeders met medicinale werking die AMR op deze gebieden zullen aanpakken.

Voorkomen van microbiële infecties en de verspreiding ervan: In mei van dit jaar heeft de Commissie een voorstel aangenomen voor een enkele, alomvattende diergezondheidswet die gericht is op de preventie van ziekten, waardoor de behoefte aan antibiotica zou verminderen. Aan de kant van de menselijke gezondheid ondersteunen lopende projecten en acties die worden medegefinancierd door het gezondheidsprogramma de uitvoering van de aanbeveling van de Raad over patiëntveiligheid, met inbegrip van zorginfecties.

Zie voor meer informatie over de implementatie van het AMR-actieplan het roadmap.

Achtergrond

Antimicrobiële middelen omvatten antibiotica, essentiële geneesmiddelen voor mens en dier, en kunnen ook worden gebruikt als desinfectiemiddelen, antiseptica en andere hygiëneproducten. Ze hebben de dreiging van infectieziekten aanzienlijk verminderd. Antibiotica zijn een onmisbaar hulpmiddel in de geneeskunde en worden gebruikt bij procedures zoals transplantatie en chemotherapie.

In de loop der jaren zijn bacteriën echter resistent geworden tegen antibiotica. Deze weerstand heeft zich gemanifesteerd in ziekenhuisinfecties, luchtweginfecties, meningitis, diarreeziekten en seksueel overdraagbare aandoeningen. Resistente bacteriën kunnen via de voedselketen of door direct contact van dieren op mensen worden overgedragen.

Sinds de jaren negentig, toen AMR werd erkend als een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid, heeft de Commissie verschillende initiatieven en acties gelanceerd in verschillende sectoren, namelijk de geneeskunde en diergeneeskunde, voeding en diervoeders en wetenschappelijk onderzoek. Het actieplan van 1990 is het laatste in een reeks maatregelen die de Commissie heeft genomen om AMR aan te pakken.

Voor meer informatie, klik hier.

coronavirus

VS-EU-agenda voor het verslaan van de wereldwijde pandemie: de wereld vaccineren, nu levens redden en een betere gezondheidsbeveiliging opbouwen

gepubliceerd

on

Vaccinatie is de meest effectieve reactie op de COVID-pandemie. De Verenigde Staten en de EU zijn technologische leiders op het gebied van geavanceerde vaccinplatforms, gezien decennialange investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

Het is van vitaal belang dat we agressief een agenda nastreven om de wereld te vaccineren. Gecoördineerd leiderschap van de VS en de EU zal helpen het aanbod uit te breiden, op een meer gecoördineerde en efficiënte manier te leveren en de beperkingen van de toeleveringsketens te beheersen. Dit zal de kracht van een trans-Atlantisch partnerschap demonstreren om wereldwijde vaccinatie te vergemakkelijken en tegelijkertijd meer vooruitgang mogelijk te maken door multilaterale en regionale initiatieven.

Voortbouwend op de resultaten van de G2021-top over gezondheid in mei 20, de G7- en de VS-EU-top in juni, en de komende G20-top, zullen de VS en de EU de samenwerking uitbreiden voor wereldwijde actie om de wereld te vaccineren, waardoor nu levens worden gered, en het opbouwen van een betere gezondheidsbeveiliging.  

advertentie

Pijler I: een gezamenlijk engagement voor het delen van vaccins tussen de EU en de VS: de Verenigde Staten en de EU zullen doses wereldwijd delen om de vaccinatiegraad te verhogen, met prioriteit voor het delen via COVAX en het dringend verbeteren van de vaccinatiegraad in lage- en lage-middeninkomenslanden. De Verenigde Staten doneren meer dan 1.1 miljard doses en de EU zal meer dan 500 miljoen doses doneren. Dit komt bovenop de doses die we via COVAX hebben gefinancierd.

We roepen landen die in staat zijn hun bevolking te vaccineren op om hun toezeggingen over het delen van doses te verdubbelen of om een ​​zinvolle bijdrage te leveren aan de gereedheid van vaccins. Ze zullen een premie hechten aan voorspelbare en effectieve dosisverdeling om de duurzaamheid te maximaliseren en verspilling te minimaliseren.

Pijler II: een gezamenlijke inzet van de EU en de VS om gereed te zijn voor vaccins: de Verenigde Staten en de EU zullen beide de relevante organisaties voor vaccinlevering, koudeketen, logistiek en immunisatieprogramma's ondersteunen en coördineren om doses in injectieflacons om te zetten in wapens. Ze zullen de lessen delen die zijn geleerd van het delen van doses, inclusief levering via COVAX, en een rechtvaardige verdeling van vaccins bevorderen.

advertentie

Pijler III: een gezamenlijk partnerschap tussen de EU en de VS om de wereldwijde levering van vaccins en therapieën te versterken: de EU en de Verenigde Staten zullen gebruikmaken van hun onlangs gelanceerde Joint COVID-19 Manufacturing and Supply Chain Taskforce om de productie en distributie van vaccins en geneesmiddelen te ondersteunen en uitdagingen in de toeleveringsketen te overwinnen. De samenwerkingsinspanningen, zoals hieronder beschreven, omvatten het monitoren van wereldwijde toeleveringsketens, het beoordelen van de wereldwijde vraag ten opzichte van de levering van ingrediënten en productiematerialen, en het identificeren en aanpakken in realtime knelpunten en andere verstorende factoren voor de wereldwijde productie van vaccins en geneesmiddelen, evenals het coördineren van mogelijke oplossingen en initiatieven om de wereldwijde productie van vaccins, kritische inputs en aanvullende benodigdheden te stimuleren.

Pijler IV: Een gezamenlijk EU/VS-voorstel om wereldwijde gezondheidsbeveiliging te bereiken. De Verenigde Staten en de EU zullen tegen eind 2021 de oprichting van een financieel intermediair fonds (FIF) ondersteunen en de duurzame kapitalisatie ervan ondersteunen. De EU en de Verenigde Staten zullen ook de wereldwijde surveillance van pandemie ondersteunen, met inbegrip van het concept van een wereldwijde pandemieradar. De EU en de Verenigde Staten zullen, respectievelijk via HERA en het Department of Health and Human Services Biomedical Advanced Research and Development Authority, samenwerken in overeenstemming met onze G7-toezegging om de ontwikkeling van nieuwe vaccins te versnellen en aanbevelingen te doen over het vergroten van de capaciteit van de wereld om deze vaccins in realtime afleveren. 

We roepen partners op om mee te doen aan de oprichting en financiering van de FIF om landen te helpen voorbereiden op COVID-19 en toekomstige biologische bedreigingen.

Pijler V: Een gezamenlijke routekaart van de EU/VS/partners voor regionale vaccinproductie. De EU en de Verenigde Staten zullen investeringen in regionale productiecapaciteit coördineren met lage- en lage-middeninkomenslanden, evenals gerichte inspanningen om de capaciteit voor medische tegenmaatregelen te vergroten in het kader van de Build Back and Better World-infrastructuur en het nieuw opgerichte Global Gateway-partnerschap. De EU en de Verenigde Staten zullen hun inspanningen bundelen om de lokale productiecapaciteit voor vaccins in Afrika te versterken en de besprekingen voortzetten over de uitbreiding van de productie van COVID-19-vaccins en -behandelingen en ervoor zorgen dat deze op billijke wijze toegang krijgen.

We roepen partners op om mee te doen aan het ondersteunen van gecoördineerde investeringen om de wereldwijde en regionale productie uit te breiden, inclusief voor mRNA-, virale vector- en/of eiwitsubeenheid COVID-19-vaccins.

Meer informatie

Gezamenlijke verklaring over de lancering van de gezamenlijke COVID-19 Manufacturing and Supply Chain Taskforce

Verder lezen

Europese Commissie

Herziening van de EU-verzekeringsregels: verzekeraars aanmoedigen om te investeren in de toekomst van Europa

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft een uitgebreide herziening van de EU-verzekeringsregels goedgekeurd (bekend als Solvency II), zodat verzekeringsmaatschappijen langetermijninvesteringen in het herstel van Europa van de COVID-19-pandemie kunnen opschalen.

De herziening van vandaag heeft ook tot doel de verzekerings- en herverzekeringssector (dwz verzekeringen voor verzekeringsmaatschappijen) veerkrachtiger te maken, zodat deze toekomstige crises kan doorstaan ​​en polishouders beter kan worden beschermd. Bovendien zullen voor bepaalde kleinere verzekeringsmaatschappijen vereenvoudigde en meer evenredige regels worden ingevoerd.

Verzekeringspolissen zijn essentieel voor veel Europeanen en voor Europese bedrijven. Ze beschermen mensen tegen financiële schade bij onvoorziene gebeurtenissen. Verzekeringsmaatschappijen spelen ook een belangrijke rol in onze economie door spaargelden naar de financiële markten en de reële economie te kanaliseren en zo Europese bedrijven van langetermijnfinanciering te voorzien.

advertentie

De recensie van vandaag bestaat uit de volgende elementen:

  • Een wetsvoorstel tot wijziging van de Solvency II-richtlijn (Richtlijn 2009/138/EG);
  • een mededeling over de herziening van de Solvabiliteit II-richtlijn, en;
  • een wetgevingsvoorstel voor een nieuwe richtlijn herstel en afwikkeling van verzekeringen.

Uitgebreide review van Solvency II

Het doel van de evaluatie van vandaag is om de bijdrage van Europese verzekeraars aan de financiering van het herstel, de voortgang van de kapitaalmarktenunie en het doorsluizen van middelen naar de Europese Green Deal te versterken. Op korte termijn kan in de EU naar schatting 90 miljard euro aan kapitaal vrijkomen. Deze aanzienlijke vrijmaking van kapitaal zal (her)verzekeraars helpen om hun bijdrage als particuliere investeerders aan het herstel van Europa van COVID-19 op te voeren.

advertentie

De wijzigingen van de Solvency II-richtlijn zullen in een later stadium worden aangevuld met gedelegeerde handelingen. In de mededeling van vandaag worden de bedoelingen van de Commissie in dit verband uiteengezet. 

Enkele belangrijke punten uit het pakket van vandaag:

  • De veranderingen van vandaag zullen de consumenten beter beschermen en ervoor zorgen dat verzekeringsmaatschappijen solide blijven, ook in moeilijke economische tijden;
  • consumenten (“verzekeringnemers”) worden beter geïnformeerd over de financiële situatie van hun verzekeraar;
  • consumenten zullen beter worden beschermd bij het kopen van verzekeringsproducten in andere lidstaten dankzij een betere samenwerking tussen toezichthouders;
  • verzekeraars zullen worden gestimuleerd om meer te investeren in langetermijnkapitaal voor de economie;
  • de financiële kracht van verzekeraars zal beter rekening houden met bepaalde risico's, waaronder die in verband met het klimaat, en minder gevoelig zijn voor marktschommelingen op korte termijn, en;
  • de hele sector zal beter onder de loep worden genomen om te voorkomen dat zijn stabiliteit in gevaar komt.

Voorgestelde richtlijn herstel en afwikkeling van verzekeringen

Het doel van de richtlijn herstel en afwikkeling van verzekeringen is ervoor te zorgen dat verzekeraars en relevante autoriteiten in de EU beter voorbereid zijn in gevallen van aanzienlijke financiële nood.

Het zal een nieuw geordend afwikkelingsproces introduceren, dat zowel de polishouders als de reële economie, het financiële systeem en uiteindelijk de belastingbetalers beter zal beschermen. Nationale autoriteiten zullen beter zijn toegerust als een verzekeringsmaatschappij insolvent wordt.

Door de oprichting van afwikkelingscolleges kunnen relevante toezichthouders en afwikkelingsautoriteiten gecoördineerde, tijdige en doortastende maatregelen nemen om problemen binnen grensoverschrijdende (her)verzekeringsgroepen aan te pakken, waardoor de best mogelijke uitkomst voor polishouders en de bredere economie wordt gegarandeerd.

De voorstellen van vandaag bouwen uitgebreid voort op technisch advies van Eiopa (de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen). Ze zijn ook afgestemd op het werk dat op internationaal niveau over dit onderwerp is uitgevoerd, rekening houdend met de specifieke Europese kenmerken.

Een economie die werkt voor mensen Executive Vice President Valdis Dombrovskis zei: "Europa heeft een sterke en levendige verzekeringssector nodig om in onze economie te investeren en ons te helpen de risico's waarmee we worden geconfronteerd te beheersen. De verzekeringssector kan bijdragen aan de Green Deal en het kapitaal "Marktenunie, dankzij haar dubbele rol van beschermer en investeerder. De voorstellen van vandaag zorgen ervoor dat onze regels geschikt blijven voor het doel, door ze evenrediger te maken."

Mairead McGuinness, de commissaris die verantwoordelijk is voor financiële diensten, financiële stabiliteit en kapitaalmarktenunie, zei: “Het voorstel van vandaag zal de verzekeringssector helpen om een ​​stap verder te gaan en haar volledige rol in de EU-economie te spelen. We maken investeringen in het herstel en daarna mogelijk. En we stimuleren de deelname van verzekeringsmaatschappijen aan de kapitaalmarkten van de EU, door te voorzien in de langetermijninvestering die zo essentieel is voor een duurzame toekomst. Onze groeiende kapitaalmarktenunie is essentieel voor onze groene en digitale toekomst. We letten ook goed op het consumentenperspectief; verzekerden kunnen erop vertrouwen dat ze in de toekomst beter beschermd zijn als hun verzekeraar in de problemen komt.”

Volgende stappen

Het wetgevingspakket zal nu worden besproken door het Europees Parlement en de Raad.

Achtergrond

Verzekeringsbescherming is essentieel voor veel huishoudens, bedrijven en financiële marktdeelnemers. De verzekeringssector biedt ook oplossingen voor het pensioeninkomen en helpt spaargelden naar de financiële markten en de reële economie te kanaliseren.

Op 1 januari 2016 is de Solvency II-richtlijn in werking getreden. De Commissie heeft toezicht gehouden op de toepassing van de richtlijn en heeft uitgebreid overleg gepleegd met belanghebbenden over mogelijke herzieningsgebieden.

Op 11 februari 2019 heeft de Commissie EIOPA formeel om technisch advies verzocht ter voorbereiding van de herziening van de Solvabiliteit II-richtlijn. Het technisch advies van Eiopa is op 17 december 2020 gepubliceerd.

Naast de minimale reikwijdte van de herziening die in de richtlijn zelf wordt genoemd, heeft de Commissie, na raadpleging van belanghebbenden, andere gebieden van het Solvabiliteit II-kader geïdentificeerd die moeten worden herzien, zoals de bijdrage van de sector aan de politieke prioriteiten van de Europese Unie (bijv. Deal en de Kapitaalmarktenunie), het toezicht op grensoverschrijdende verzekeringsactiviteiten en de versterking van de evenredigheid van de prudentiële regels, inclusief rapportage.

Meer informatie

Wetsvoorstel tot wijziging van Richtlijn 2009/138/EG (Solvabiliteit II-richtlijn)

Wetsvoorstel voor het herstel en de afwikkeling van (her)verzekeringsondernemingen

Mededeling over de herziening van de Solvabiliteit II-richtlijn

Vraag en antwoorden

Verder lezen

Europese Commissie

Commissie publiceert verslag over verscherpt toezicht voor Griekenland

gepubliceerd

on

De Commissie heeft de elfde rapport over verscherpt toezicht voor Griekenland. Het verslag is opgesteld in de context van het kader voor verscherpt toezicht dat moet zorgen voor blijvende steun voor de uitvoering van de hervormingstoezeggingen van Griekenland na de succesvolle afronding van het programma voor financiële bijstand in 2018. In het verslag wordt geconcludeerd dat Griekenland de nodige maatregelen heeft genomen om zijn doelstellingen te verwezenlijken. ondanks de uitdagende omstandigheden die door de pandemie zijn veroorzaakt, specifieke toezeggingen moeten doen.

De Griekse autoriteiten zijn op verschillende gebieden specifieke toezeggingen nagekomen, waaronder privatiseringen, verbetering van het ondernemingsklimaat en de belastingadministratie, terwijl zij vorderingen maakten met bredere structurele hervormingen, onder meer op het gebied van schoolonderwijs en openbaar bestuur. De Europese instellingen verwelkomen de nauwe en constructieve betrokkenheid op alle gebieden en moedigen de Griekse autoriteiten aan om het momentum vast te houden en, waar nodig, de inspanningen op te voeren om de vertragingen die deels door de pandemie zijn veroorzaakt, te verhelpen.

advertentie

Verder lezen
advertentie
advertentie
advertentie

Trending