Verbind je met ons

Europese Commissie

European Antibiotic Awareness Day 2013: EU stappen haar strijd tegen resistente bacteriën

DELEN:

gepubliceerd

on

EAAD2013_MRSAEen onderzoek1 gepubliceerd door de Europese Commissie vandaag (15 november) onthult een afname van het antibioticagebruik bij mensen sinds 2009 en een groeiend publiek besef dat antibiotica geen virussen doden. Dit positieve nieuws wordt echter overschaduwd door gelijktijdig vrijgegeven gegevens van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), waaruit blijkt dat er in Europa een duidelijke toename is van multiresistente gramnegatieve bacteriën die resistent zijn tegen de carbapenems – laatstelijnsantibiotica die worden gebruikt om zorginfecties behandelen. De Commissie intensiveert daarom de strijd tegen antimicrobiële resistentie (AMR) door de financiering van 15 nieuwe onderzoeksprojecten (MEMO / 13 / 996) en geharmoniseerde regels voor het verzamelen van gegevens over AMR in verband met dieren en levensmiddelen (MEMO / 13 / 994).

Gezondheidscommissaris Tonio Borg zei: "Ik maak me grote zorgen over het feit dat antibiotica, waarmee we eerder dodelijke bacteriële infecties konden behandelen en vele levens konden redden, nu steeds minder effectief worden. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe serieus de Commissie de antimicrobiële resistentie. De Commissie blijft zich volledig inzetten voor de voortzetting van haar actieplan om antimicrobiële resistentie zowel bij mensen als bij dieren op gecoördineerde wijze aan te pakken".

Onderzoeks- en innovatiecommissaris Máire Geoghegan-Quinn voegde hieraan toe: "Onderzoek en innovatie zijn van essentieel belang als we het tij willen keren in de strijd tegen antimicrobiële resistentie. Deze nieuwe projecten zullen bijdragen aan het uitstekende werk dat momenteel wordt verricht om nieuwe geneesmiddelen en behandelingen te ontwikkelen. Ik ben bijzonder verheugd dat zoveel kleine bedrijven partners zijn in deze projecten – iets wat ik overal in het nieuwe EU-onderzoeksprogramma, Horizon 2020, wil terugzien."

Actieplan: stand van zaken

Het actieplan van de Commissie van november 20112 om de verdere verspreiding van antimicrobiële resistentie te voorkomen, worden zeven kerngebieden beschreven waarop maatregelen het meest noodzakelijk zijn: 1) ervoor zorgen dat antimicrobiële stoffen op de juiste manier worden gebruikt, zowel bij mensen als bij dieren; 2) het voorkomen van microbiële infecties en hun verspreiding; 3) het ontwikkelen van nieuwe effectieve antimicrobiële middelen of alternatieven voor behandeling; 4) samenwerken met internationale partners om de risico's van AMR in te perken; 5) verbetering van monitoring en toezicht in de geneeskunde voor mens en dier; 6) onderzoek en innovatie; en 7) communicatie, opleiding en training. Twee jaar na het vijfjarenplan zijn er aanzienlijke vorderingen gemaakt op de meeste gebieden, met name:

Onderzoek en innovatie: De EU heeft zo'n 800 miljoen euro geïnvesteerd in AMR-gerelateerd onderzoek, onder meer via het Innovative Medicines Initiative (IMI). De Commissie kondigt vandaag de lancering aan van 15 nieuwe onderzoeksprojecten voor een totale EU-begrotingsbijdrage van 91 miljoen euro. De projecten, waarbij zo'n 44 kleine en middelgrote ondernemingen, universiteiten en andere onderzoeksorganisaties betrokken zijn, zullen nieuwe antimicrobiële stoffen of alternatieven zoals fagen en vaccins ontwikkelen. Ze zullen ook antibioticaresistentie binnen de voedselketen aanpakken en nanotechnologieën onderzoeken die antimicrobiële geneesmiddelen kunnen opleveren.

Verbetering van toezicht en toezicht: Er is veel energie gestoken in het versterken en consolideren van de bewakingssystemen voor antimicrobiële consumptie en resistentie in de veterinaire sector. Een besluit van de Commissie, dat deze week is gepubliceerd, bevat regels voor geharmoniseerde gegevensverzameling over AMR in dieren en voedsel. Dit is belangrijk voor de vergelijkbaarheid van gegevens tussen de lidstaten voor zowel de humane als de veterinaire sector en voor de evaluatie van de genomen maatregelen.

advertentie

Correct gebruik van antibiotica bij mens en dier: Verschillende projecten die in het kader van het gezondheidsprogramma worden gefinancierd, richten zich bijvoorbeeld op misbruik van antimicrobiële stoffen in de menselijke geneeskunde, bewustmaking van belanghebbenden - artsen, boeren, apothekers en patiënten - en de verkoop van antimicrobiële stoffen zonder recept. Bovendien bevindt de Commissie zich in de laatste fase van de herziening van de wettelijke instrumenten voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik en diervoeders met medicinale werking die AMR op deze gebieden zullen aanpakken.

Voorkomen van microbiële infecties en hun verspreiding: In mei van dit jaar heeft de Commissie een voorstel aangenomen voor één alomvattende diergezondheidswet die gericht is op het voorkomen van ziekten, waardoor de behoefte aan antibiotica zou verminderen. Wat de menselijke gezondheid betreft, ondersteunen lopende projecten en acties die worden medegefinancierd door het gezondheidsprogramma de uitvoering van de aanbeveling van de Raad inzake patiëntveiligheid, met inbegrip van zorginfecties.

Zie voor meer informatie over de uitvoering van het AMR-actieplan de roadmap.

Achtergrond

Antimicrobiële middelen omvatten antibiotica, essentiële medicijnen voor mens en dier, en kunnen ook worden gebruikt als ontsmettingsmiddelen, antiseptica en andere hygiëneproducten. Ze hebben de dreiging van infectieziekten aanzienlijk verminderd. Antibiotica zijn een onmisbaar hulpmiddel in de geneeskunde en worden gebruikt bij procedures zoals transplantatie en chemotherapie.

Door de jaren heen zijn bacteriën echter resistent geworden tegen antibiotica. Deze resistentie manifesteert zich in ziekenhuisinfecties, luchtweginfecties, meningitis, diarreeziekten en seksueel overdraagbare aandoeningen. Resistente bacteriën kunnen via de voedselketen of door direct contact van dier op mens worden overgedragen.

Sinds de jaren 1990, toen AMR werd erkend als een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid, heeft de Commissie verschillende initiatieven en acties gelanceerd in verschillende sectoren, namelijk menselijke en diergeneeskunde, levensmiddelen en diervoeders en wetenschappelijk onderzoek. Het actieplan van 2011 is het laatste in een reeks maatregelen die de Commissie heeft genomen om AMR aan te pakken.

Voor meer informatie, klik hier.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending