Verbind je met ons

Ontwikkeling

World Water Week: 70 miljoen mensen aangesloten op drinkwater dankzij de EU-steun

DELEN:

gepubliceerd

on

cropped-2013-WWW-Logo-met-wolkenTussen 2004 en 2012 heeft de financiële steun van de Europese Unie meer dan 70 miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen toegang te krijgen tot drinkwater en meer dan 24 miljoen mensen tot verbeterde sanitaire voorzieningen.

Ongeveer negen op de tien mensen hebben nu toegang tot drinkwater. De EU heeft hier actief aan bijgedragen. In totaal heeft de EU in de periode 2-1.919 in totaal bijna € 62 miljard (€ 2008 miljard) toegewezen aan de sectoren water en sanitaire voorzieningen in 2013 landen.

De EU-steun voor water en sanitaire voorzieningen verloopt via verschillende instrumenten, waaronder een van de EU-waterfaciliteit, met een budget van 212 miljoen euro van 2010 tot 2015 en gericht op de meest kwetsbare mensen in landelijke en voorstedelijke gebieden. In de wetenschap dat de uitdagingen nog steeds groot zijn, zijn er in deze periode 105 extra projecten gepland in 35 landen om 7.7 miljoen mensen van drinkwater te voorzien. Deze projecten zullen ook gericht zijn op het leveren van sanitaire installaties voor 2.8 miljoen mensen en het beschikbaar stellen van voorlichtingsprogramma's op het gebied van hygiëne voor 4.9 miljoen mensen.

Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling – Wat is er bereikt op het gebied van water?

In 2000 is de internationale gemeenschap het eens geworden over acht millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDG's) die tegen 2015 moeten zijn bereikt. Water valt onder MDG 7.c (de doelstelling was om tegen 2015 het aantal mensen zonder duurzame toegang tot drinkwater en elementaire sanitaire voorzieningen.) Hoewel de algemene doelstelling is bereikt, hebben 768 miljoen mensen nog steeds geen toegang tot deze essentiële hulpbron.

Bovendien hebben 2.5 miljard mensen nog steeds geen adequate sanitaire voorzieningen, wat een van de doelen is waarbij de resultaten onvoldoende zijn. Bij het huidige tempo zal in 67 slechts 2015% over deze faciliteiten beschikken, wat ruim onder de doelstelling van 75% ligt.

José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, ging de uitdaging aan en kondigde in september 2010 aan de Algemene Vergadering van de VN aan dat de Europese Unie een millenniumdoel van 1 miljard euro zou uitrollen om de doelstellingen sneller te bereiken, waarvan Er is nu 267 miljoen euro toegewezen aan water- en sanitatieprojecten in 19 landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS).

advertentie

Resultaten uit de grond – Hoe biedt de EU toegang tot water en sanitaire voorzieningen waar dit het meest nodig is?

Togo: water leveren aan verwaarloosde bevolkingsgroepen

In de maritieme regio in het zuiden van Togo, waar bijna de helft van de bevolking woont en 90% van de economische activiteit geconcentreerd is, heeft slechts 13% van de bevolking toegang tot drinkwater.

Mensen in dorpen en kleine steden putten water uit traditionele waterpunten of bij pompen die niet voldoen aan hun behoeften en vaak niet werken. Op het platteland kan in de waterbehoefte worden voorzien door door mensen aangedreven pompen.

Alleen grote steden zijn uitgerust met goede waterdistributiesystemen. Het aanzienlijk vergroten van de toegang tot drinkwater is daarom een ​​prioriteit, net als sanitatie. Een totaal budget van € 16.7 miljoen is toegewezen aan de water- en sanitatiesector door het MDG-initiatief van de Europese Unie in de maritieme regio.

Daarnaast zijn er vier projecten die tussen 2011 en 2016 moeten worden uitgevoerd: de bouw of het herstel van 467 waterpunten en 6,000 latrines en de opleiding van 8,500 ambtenaren. Twee van deze projecten, die samen met UNICEF en het Duitse Rode Kruis zijn georganiseerd, hebben bijvoorbeeld tot doel om 140 plattelandsgemeenschappen in de Maritieme regio te voorzien van drinkwater en sanitaire installaties. Het gaat om de uitvoering van projecten ter waarde van € 4.5 miljoen, waarvan meer dan € 3 miljoen door de EU wordt verstrekt. Daarnaast wordt er training in hygiëne gegeven aan gezinnen, met bijzondere aandacht voor kinderen.

Ondersteuning voor baanbrekende waterfabriek in Djibouti

Een nieuw project heeft tot doel een ontziltingsinstallatie in Djibouti te bouwen, die hernieuwbare energie zal gebruiken om 200,000 inwoners - een vierde van de bevolking van het land - in enkele van de armste gebieden van het land van water te voorzien. De aankondiging werd gedaan door de commissaris voor Ontwikkeling, Andris Piebalgs, en de voormalige Djiboutiaanse premier, de heer Dileita Mohamed Dileita, tijdens zijn bezoek aan Brussel in 2013.

Djibouti kampt met een acuut watertekort en heeft onlangs te maken gehad met langdurige droogte, wat heeft geleid tot een ernstige voedselcrisis in het land. Het geproduceerde water wordt gewonnen uit de lokale watervoerende laag; de enige bron van drinkwater voor de stad, die zijn fysieke limiet heeft bereikt. De kwaliteit is slecht door het binnendringen van zeewater, wat gezondheids- en sociale gevolgen heeft voor de meest kwetsbare delen van de bevolking, met name kinderen en vrouwen. De situatie wordt verergerd door de sterke bevolkingsgroei in de hoofdstad, die naar verwachting de vraag naar water in de komende 20 jaar meer dan zal verdubbelen.

Het gebrek aan toegang tot water heeft geleid tot recente gevechten en rellen in het land.

De huidige vraag naar water in de hoofdstad Djibouti City (waar ongeveer 75% van de bevolking woont) wordt geschat op 80,000 m3 per dag, maar momenteel wordt er slechts 36,000 m3 per dag geleverd.

Het nieuwe door de EU gefinancierde project PEPER (Producing Safe Drinking Water with Renewable Energy) zal een ontziltingsinstallatie opzetten in de hoofdstad Djibouti City, waar een duidelijk tekort is aan de huidige vraag naar water.

De nieuwe faciliteit krijgt een capaciteit van 22,500 m3 per dag, die in een tweede fase eenvoudig kan worden uitgebreid tot 45,000 m3 per dag. De EU zal € 40.5 miljoen van het totale geschatte budget van € 46 miljoen verstrekken voor de nieuwe waterontziltingsinstallatie.

Bolivia: water- en sanitatieprogramma in voorstedelijke gebieden

Dit project is opgezet om de levensomstandigheden van de bevolking in voorstedelijke gebieden (voorstedelijke gebieden naast een stad met meer dan 10,000 inwoners) van La Paz, El Alto, Cochabamba en Santa Cruz en andere belangrijke plaatsen te verbeteren.

Met een EU-steun van 28.5 miljoen euro heeft het geholpen om het duurzame beheer van watervoorraden te bevorderen en systemen te bevorderen om de regio aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Het hielp ook om de toegang tot duurzame watervoorziening en sanitaire voorzieningen voor de bevolking te verbeteren, systemen op te zetten die gebaseerd zijn op het beheer van de beschikbare watervoorraden en nieuwe technologieën toe te passen (zoals toiletten met een lager waterverbruik, systemen voor het verminderen van lekkage, enz.) gebruik van water.

Tot nu toe behaalde resultaten zijn onder meer:

  • 37,095 nieuwe wateraansluitingen (voor 167,000 inwoners)
  • Sanitair: 30,319 nieuwe aansluitingen of 135,580 inwoners
  • Toename van afvalwaterzuiveringsinstallaties (2011-2012), ten gunste van 30,000 inwoners (drie nieuwe installaties met 80% realisatie van de projecten eind 2012)

cropped-2013-WWW-Logo-met-wolken vindt plaats in Stockholm van 1-6 september.

Voor meer informatie over Wereldwaterweek, klik hier.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending