Verbind je met ons

General

Beperking van mogelijke chemische schade met uitgebreide regelgeving

gepubliceerd

on

Een bedrijfseigenaar wiens bedrijf een verscheidenheid aan chemicaliën gebruikt, kan gefrustreerd raken door de uitgebreide overheidsregelgeving die alles regelt over het gebruik, de opslag en de verwijdering van die chemicaliën. Regelgeving kan frustrerend zijn. Zoveel weten we. Maar de voorschriften zijn ingevoerd om de schade veroorzaakt door chemische gevaren te beperken.

Dergelijke voorschriften verschillen van rechtsgebied tot rechtsgebied. Dat geldt ook voor de overheidsinstanties die toezicht houden op regelgevende regelingen. Hier in het VK worden chemicaliën op de werkplek grotendeels beheerst door de Gezondheids- en veiligheidsfunctionaris (HSE). In de VS zijn er meerdere regelgevende instanties met autoriteit, waaronder OSHA en de EPA.

Het is uiteindelijk aan ondernemers om de voorschriften die op hen van toepassing zijn, te kennen en te begrijpen. Dit is niet altijd zo eenvoudig als het klinkt. Desalniettemin is er geen ruimte voor onzorgvuldigheid of onwetendheid. Gemorste chemicaliën kunnen eigendommen beschadigen, dieren in het wild schaden en zowel werknemers als gasten in gevaar brengen.

Britse chemische voorschriften

Het laatste stuk wetgeving dat in het VK is aangenomen over chemicaliën op het werk is de Beheersing van stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid Regelgeving (COSHH) 2002. De richtlijnen in die wetgeving hebben betrekking op een groot aantal sectoren, waaronder landbouw, reparatie van motorvoertuigen, schoonmaak, drukkerijen en meer.

In de eenvoudigst mogelijke bewoordingen is COSHH wetgeving die bedrijfseigenaren verplicht om alle stoffen te controleren die schadelijk kunnen zijn voor de menselijke gezondheid. Werkgevers moeten ten minste het volgende doen:

 • Leer de gezondheidsrisico's van de respectieve chemicaliën.
 • Bepaal de beste manier om schade aan werknemers te voorkomen.
 • Zorg voor adequate beheersmaatregelen.
 • Zorg ervoor dat de beheersmaatregelen goed werken.
 • Medewerkers opleiden, informeren en trainen in veilig gebruik van chemicaliën.
 • Zorg ervoor dat werknemers chemicaliën correct gebruiken.
 • Controleer de gezondheid van de medewerkers, waar van toepassing.
 • Ontwikkel een plan om op noodsituaties te reageren.

Een groot deel van de chemische veiligheid op de werkplek is het uitvoeren van een door de overheid opgelegde risicobeoordeling. Oplossingen die zijn ontwikkeld op basis van een uitgebreide risicobeoordeling in een omgeving met veel chemicaliën, omvatten de aanschaf van kits voor het morsen van chemicaliën en navullingen, samen met andere mitigatie-inspanningen om daadwerkelijke lekkages te bestrijden.

Blootstelling aan lood in het VK

Hoewel lood technisch gezien geen chemische stof is, is het wel opgenomen in de chemische richtlijnen van de HSE. Veilig werken met lood valt onder de Controle van Lead at Work-voorschriften (CLAW) 2002. Net als COSHH, eist CLAW van werkgevers dat zij schade aan werknemers en bezoekers door blootstelling aan lood voorkomen.

Waar mogelijk moeten werknemers en gasten volledig worden beschermd tegen blootstelling aan lood. Waar dit niet mogelijk is, moet de blootstelling worden gecontroleerd zodat deze tot een minimum wordt beperkt. Werkgevers zijn verplicht om:

 • Beoordeel de juiste werkprocessen.
 • Gebruik de juiste toegangscontroles.
 • Houd al deze controles in goede staat.
 • Houd de juiste gegevens bij met betrekking tot blootstelling aan lood.
 • Raadpleeg medische professionals over medisch toezicht.

Lood is in meerdere vormen gevaarlijk voor de mens. In een werkomgeving worden mensen er vaak aan blootgesteld door middel van stof, damp of dampen. Blootstelling aan lood kan bij sommige mensen een onmiddellijke reactie veroorzaken, maar het zijn de langetermijneffecten van loodopname die de ergste problemen veroorzaken.

Chemische veiligheidsinformatiebladen

In het VK worden alle chemicaliën die zijn geclassificeerd als 'gevaarlijk om te leveren' verkocht aan klanten met bijgevoegde chemische veiligheidsinformatiebladen (SDS). Als bedrijfseigenaar die dergelijke chemicaliën koopt, zou het uw verantwoordelijkheid zijn om de gegevensbladen te lezen en volledig te begrijpen, zodat u elk risico voor uw werknemers en bezoekers goed kunt inschatten.

Een SDS geeft veel waardevolle informatie. Bijvoorbeeld:

 • Gevaren – Een datasheet zal in detail de specifieke gevaren uitleggen die aan die chemische stof zijn verbonden.
 • Opslag en bediening - In een gegevensblad wordt uitgelegd hoe u de chemische stof veilig opslaat en hanteert.
 • Noodmaatregelen - Een gegevensblad zal uitleggen welke noodmaatregelen nodig zijn als de chemische stof lekt of morst.

Zoals u kunt zien, hebben Britse toezichthouders het SDS-schema ingevoerd om bedrijfseigenaren te helpen de gevaren van de chemicaliën die ze gebruiken echt te begrijpen. Het kost wat extra inspanning van fabrikanten en distributeurs om de datasheets te maken en te verspreiden. Het vereist ook inspanning van de bedrijfseigenaar en zijn werknemers om de informatie te lezen en te begrijpen. Maar uiteindelijk is kennis macht. Als u alle fijnere details over een gevaarlijke chemische stof kent, kan dit het verschil betekenen tussen het voorkomen van schade en het laten voorkomen.

Chemische branden en explosies

Sommige chemicaliën zijn gevaarlijk omdat blootstelling eraan kan leiden tot gezondheidsproblemen op de lange termijn. Andere zijn gevaarlijk vanwege het potentieel om te verbranden of te exploderen. Dergelijke brandbare chemicaliën vormen niet alleen een gevaar voor ondernemers en hun werknemers, maar ook voor eigenaars en werknemers van naburige bedrijven.

Chemische stoffen met risico op brand en explosie vallen onder verschillende regelgevende regelingen, waaronder de Regelgeving voor gevaarlijke stoffen en explosieve atmosferen 2002. De regelgeving legt werkgevers en zelfstandige ondernemers de taak op om iedereen waarmee ze in contact komen te beschermen tegen gevaar.

Dit specifieke stuk wetgeving is een beetje lastig in de manier waarop het gevaarlijke stoffen definieert. Een gevaarlijke stof is elke stof die kan ontbranden of exploderen als deze niet goed wordt gecontroleerd. Als een stof zou kunnen ontbranden of exploderen als gevolg van corrosief metaal, wordt deze ook als gevaarlijk beschouwd. Ondernemers zijn verplicht om:

 • Lees meer over de gevaarlijke stoffen die ze gebruiken en de risico's van dergelijke stoffen.
 • Stel beheersmaatregelen in om risico's te beperken.
 • Ontwikkel plannen en procedures om met noodsituaties om te gaan.
 • Medewerkers informeren en trainen in de juiste procedures voor het beheersen van dergelijke stoffen.
 • Identificeer en classificeer alle werkplekken waar het risico op ontsteking bestaat.

Gevaarlijke stoffen kunnen vanwege hun vluchtigheid de meest lastige chemicaliën op de werkplek zijn. Het spreekt voor zich dat ondernemers geen enkel risico met zich mee kunnen nemen.

Uit de informatie in dit bericht moet blijken dat het VK chemicaliën op de werkplek serieus neemt. Dat geldt ook voor de meeste andere rechtsgebieden. Het belangrijkste punt van dit alles is om eraan te herinneren dat er overheidsregels zijn om risico's zoveel mogelijk te beperken. Sommige chemicaliën op de werkplek zijn gewoon te gevaarlijk om onzorgvuldig op te slaan, te hanteren en te gebruiken. Regelgeving is bedoeld om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt.

Verder lezen

General

'Cruella'-vervolg in de maak bij Disney

gepubliceerd

on

Na een succesvolle wereldwijde opname van $ 48.5 miljoen in iets minder dan twee weken, is Emma Stone bevestigd voor de line-up van het vervolg.

Emma Stone is geprezen voor haar strategische prestaties die ze toonde in de Disney Cruella-aanpassing. De regisseur van de filmfranchise Craig Gillespie heeft aangegeven hoe graag hij terug wil keren naast scenarioschrijver Tony McNamara voor het vervolg. Er wordt aangenomen dat Stone bij terugkeer van de sequels een centrale rol zal spelen rond het personage dat we gewend zijn van de Honderd-en-een Dalmatiërs. De Cruella de Vil-aanpassingen zullen die van de Disney-tekenfilms volgen, wat betekent dat we heel goed kunnen verwachten dat het tekenfilmverhaal wordt verfilmd.

Andere aankondigingen voor dit weekend, is de nieuwe reeks van wedaanbiedingen vandaag die ter beschikking zijn gesteld aan de lezers van dit artikel. Mocht je geïntrigeerd raken, dan weet je wat je te doen staat.

Cruella de film debuteerde op 28 mei in theaters over de hele wereld. Disney-fans konden de titel ook thuis bemachtigen, onder de Disney + streaming-service die beschikbaar is, maar er was een vroege toegangsaankoop nodig die overeenkomt met $ 30. Hoewel de film in iets minder dan twee weken een aantal indrukwekkende opnames heeft gemaakt, is het de verhaallijn en de punkesthetiek uit de jaren 1970 die iedereen echt onder de indruk heeft gemaakt. 

Jenny Beavan is de kostuumontwerper van de academie die de schijnwerpers zet voor ongelooflijke creatie en het tot leven brengen van het genre en het tijdperk van de mode hier. Variety heeft bevestigd dat de kostuums die Jenny ontwierp in feite na productie werden verkocht voor een samenwerking met Rag and Bone. Hoewel het vaak gebruikelijk is dat grote franchises de ontwerpers geen eer geven zodra de kleding is verkocht na het filmen, moet nog worden bevestigd of dit de toekomst van de academieprijswinnaar met het vervolg beïnvloedt. Natuurlijk, het filmen van grote films zoals deze zorgt voor een enorme blootstelling aan het talent, maar het kan ook betekenen dat je 'je leven en rechten weggeeft op die stippellijn', zoals Beaven zei in gesprek met de pers.

Afgezien van het interne drama op de set, is de film vanuit alle hoeken van de media zeer goed ontvangen. Met een publieksscore van 97% op enorme platforms voor filmrecensies, rangschikken de bioscoopscores voor het openingsweekend het als de meest populaire van alle remakes van op Disney gebaseerde tekenfilms. Filmrecensenten en publiek dat deze film nog moet zien, zullen natuurlijk ingaan met een vooroordeel van het stralende succes dat de film tot nu toe heeft gehad. 

Cruella voegt zich bij de lange lijst van filmaanpassingen die in hun openingsweekend enorm succes hebben gehad en veel geld hebben opgebracht. Voorbeelden van dergelijke films zijn: Alice in Wonderland, Boosaardig, Assepoester, Belle en het Beest, Aladdin en De Leeuwenkoning. Er wordt aangenomen dat titels als Peter Pan en Wendy, Pinocchio en The Little Mermaid in de maak zijn. Zorg ervoor dat u op de hoogte blijft van de laatste updates over hun release lifestyle nieuws releases.

Verder lezen

Vennootschapsbelasting regels

Big-tech bedrijven krijgen historische wijzigingen in hun internationale belastingovereenkomsten

gepubliceerd

on

Onlangs hebben enkele van de rijkste monumenten en landen ter wereld een akkoord bereikt over het dichten van internationale mazen in de belastingwetgeving, die door de grootste multinationale ondernemingen zijn onderschreven. Sommige van deze technologiebedrijven hebben de hoogste aandelenkoersen binnen de aandelenmarkt, zoals Apple, Amazon, Google enzovoort.

Hoewel belasting op technologie al lang een kwestie is waar internationale regeringen het onderling over eens moeten worden, heeft ook gokken vergelijkbare problemen, vooral vanwege de toename in populariteit en toegestane legalisatie wereldwijd. Hier hebben we een vergelijking van nieuwe goksites die de juiste belastingwetten en -wetten opvolgen die nodig zijn voor internationaal gebruik.

Tijdens de G7-top, waar in onze laatste rapporten over ging: Brexit en handelsovereenkomsten, kwamen vertegenwoordigers van de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Italië en Japan tot een verenigd akkoord om de wereldwijde vennootschapsbelastingtarieven van ten minste 15% te ondersteunen. Men was het erover eens dat dit zou moeten gebeuren aangezien deze bedrijven belasting zouden moeten betalen waar hun bedrijven actief zijn en aan het land waarin ze actief zijn. stop om technologiebedrijven verantwoordelijk te houden.

Er wordt aangenomen dat dit besluit jaren in de maak is, en de G7-toppen hebben lang een overeenkomst willen bereiken om geschiedenis te schrijven en het wereldwijde belastingstelsel te hervormen voor de opkomende innovatie en het digitale tijdperk dat aan de horizon staat. Bedrijven laten liken Appel, Amazon en Google verantwoordelijkheid nemen, zullen de belastingen in toom houden voor wat naar schatting de sterke stijging van hun ontwikkelingen en betrokkenheid in het buitenland zal zijn. Rishi Sunak, de minister van Financiën van het Verenigd Koninkrijk, heeft gezegd dat we ons in de economische crisis van de pandemie bevinden, bedrijven moeten hun gewicht vasthouden en bijdragen aan de hervorming van de wereldeconomie. De hervormde belastingheffing is een stap voorwaarts om dat te bereiken. Wereldwijde technologiebedrijven zoals Amazon en Apple hebben de aandeelhoudersprijzen voor elk kwartaal enorm verhoogd na de grote daling vorig jaar, waardoor technologie een van de meest duurzame sectoren is om belastingen van te innen. Natuurlijk zijn niet iedereen het met dergelijke opmerkingen eens, aangezien fiscale mazen al lang tot het verleden behoren.

De overeengekomen deal zal tijdens de G20-bijeenkomst die in juli plaatsvindt een enorme druk uitoefenen op andere landen. Het hebben van een basis van overeenstemming van de partijen van de G7 maakt het zeer waarschijnlijk dat andere landen tot een overeenkomst zullen komen, met landen als Australië, Brazilië, China, Mexico enz. die aanwezig zullen zijn. Landen met een lager belastingparadijs, zoals Ierland, verwachten lagere tarieven met een minimum van 12.5%, terwijl andere mogelijk hoger zijn. De verwachting was dat het belastingtarief van 15 procent hoger zou zijn op het niveau van ten minste 21%, en landen die het hiermee eens zijn, zijn van mening dat een basisniveau van 15% moet worden vastgesteld met mogelijkheden voor ambitieuzere tarieven, afhankelijk van de bestemming en de regio die multinationale bedrijven opereren en betalen belastingen van.

Verder lezen

General

Flutter Entertainment treedt toe tot de Indiase gokmarkt

gepubliceerd

on

De Indiase gokmarkt blijft groeien en heeft de laatste tijd een grote boost gekregen, met een van de grootste namen in gokken die op de markt komt. Flutter Entertainment, dat veel casino's en sportsbooks exploiteert, waaronder Paddy Power en Betfair, heeft meegedaan door een aandeel in Junglee Games te kopen.

Naar verluidt is Junglee Games de op twee na grootste rummy-operator in India, dus zijn ze naar binnen gegaan en hebben ze een van de toonaangevende lokale operators overgenomen. Hoewel dit een bedrijf is dat veel succes heeft gehad, kunt u investeringen van Flutter verwachten, in een poging om nog meer van de markt te veroveren.

De deal ziet Flutter bezit nu 50.06% van Junglee Games, met de waarde vastgesteld op £ 48 miljoen.

Groot nieuws voor Indiase gaming

De stap die Flutter in de Indiase markt heeft doen investeren, zou een grote kunnen zijn voor de industrie als geheel. Sommige van de grotere spelers zijn al betrokken bij India, hoewel Flutter een nieuwe en grotere naam is die nu aan boord is.

Dit is hun eerste stap op de markt, maar misschien niet hun laatste. Ofwel verdere investeringen van Flutter Entertainment, ofwel verdere investeringen van elders, omdat Flutter is toegetreden, zou aanzienlijk zijn en de industrie als geheel voortzetten.

Er is een veranderend landschap in het Indiase gokken, waarbij veel nieuwe operators betrokken raken om te proberen hun deel van het marktaandeel te veroveren. Dit luckydice-gids tot gokken in India laat precies zien wat er wordt aangeboden voor degenen die zich willen aanmelden en spelen, en de lijst blijft maar groeien.

De toekomst van de Indiase gokmarkt

Met een verhuizing zo groot als deze, ziet de toekomst van de Indiase gokmarkt er zeker een stuk rooskleuriger uit. Er is een echte groei in Indiase gaming en sportweddenschappen, en dat zou nog een boost kunnen krijgen als Flutter Entertainment ofwel zwaar investeert in Junglee Games of als ze een aantal van hun andere merken naar het land brengen.

Er is ook een kans dat andere grote namen een kijkje op de markt nemen, terwijl ze in de voetsporen van Flutter proberen te treden. Een blik op de wereld nieuws zal bedrijven laten zien die in veel verschillende onderdelen investeren, maar ze zijn vaak niet de enigen die dat doen. Andere bedrijven volgen dit voorbeeld en investeren ook in dezelfde gebieden, omdat het een tijd is waarin ze groei voorspellen.

In de komende maanden zal het heel interessant zijn om te zien of andere gokexploitanten zich tot de Indiase markt wenden, ofwel om hun huidige merken in dat gebied op te zetten, of om een ​​merk te kopen dat al in het gebied presteert en proberen dat vooruit te helpen .

Naarmate de markt zich verder ontwikkelt, kan deze stap van Flutter Entertainment om mee te doen als een versneller voor de situatie werken, waardoor dingen snel worden doorgestuurd omdat zijzelf, en mogelijk anderen, investeren in het land en de gokmarkt die het momenteel heeft. Dit kan een groot moment zijn voor de Indiase gokscene. 

Verder lezen
advertentie

Twitter

Facebook

advertentie

Trending