Verbind je met ons

Biodiversiteit

One Planet Summit: President von der Leyen roept op tot een ambitieuze, wereldwijde en baanbrekende overeenkomst over biodiversiteit

gepubliceerd

on

Op 11 januari nam Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, via videoconferentie deel aan de 'One Planet Summit' voor biodiversiteit. In haar toespraak benadrukte president Von der Leyen dat "2021 het jaar zal zijn waarin de wereld een nieuw blad voor onze planeet zal omslaan" op de COP15 voor de natuur in Kunming, in mei van dit jaar. Ze riep op tot een "ambitieuze, mondiale en baanbrekende overeenkomst in Parijs-stijl ”die tijdens de COP15 moet worden opgesteld, aangezien dit niet alleen betrekking heeft op duurzame ontwikkeling, maar ook op gelijkheid, veiligheid en kwaliteit van leven. De president herhaalde de bereidheid van Europa om de weg te wijzen en zoveel mogelijk partners mogelijk aan boord, terwijl hij thuis leidt door actie en ambitie. President Von der Leyen sprak ook over het verband tussen biodiversiteitsverlies en COVID-19: “Als we niet dringend handelen om onze natuur te beschermen, staan ​​we misschien al aan het begin van een tijdperk van pandemieën. Maar we kunnen er iets aan doen. Het vereist gecoördineerde wereldwijde actie en lokale duurzame ontwikkeling. En net zoals we samenwerken voor onze 'One Planet', moeten we samenwerken voor onze 'One Health'. "

Tijdens de door Frankrijk, de Verenigde Naties en de Wereldbank georganiseerde top legde Ursula von der Leyen uit hoe de Commissie werkt aan het behoud van de biodiversiteit: “Dit toont aan dat het omslaan van een nieuw blad voor de natuur neerkomt op lokaal optreden en mondiale ambitie. Daarom versterken we met de Europese Green Deal onze eigen actie en ambitie - zowel lokaal als wereldwijd. En het nieuwe, groenere gemeenschappelijk landbouwbeleid zal ons helpen bij het beschermen van levensonderhoud en voedselzekerheid - terwijl we onze natuur en ons klimaat beschermen. " Ten slotte herinnerde ze de deelnemers aan de "plicht van Europa om ervoor te zorgen dat onze interne markt niet leidt tot ontbossing in lokale gemeenschappen in andere delen van de wereld".

Bekijk de toespraak Hier kan je daar alles over lezen., lees het volledig Hier kan je daar alles over lezen.. Lees meer over het werk van de Commissie om de biodiversiteit van onze planeet te beschermen Hier kan je daar alles over lezen..

Biodiversiteit

Openbare hoorzitting over verband tussen biodiversiteitsverlies en pandemieën zoals COVID-19 

gepubliceerd

on

De hoorzitting van het Parlement over 'Geconfronteerd met de zesde massa-uitsterving en toenemend risico op pandemieën: welke rol voor de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030' vindt vandaag (14 januari) plaats.

De hoorzitting, georganiseerd door de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, zal ingaan op het verlies aan biodiversiteit en de mate waarin dit het risico op pandemieën verhoogt als gevolg van verandering in landgebruik, klimaatverandering en handel in wilde dieren en planten. De rol die de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 zou kunnen spelen bij het tegengaan van biodiversiteitsverlies en bij het vergroten van de EU en de wereldwijde inzet voor biodiversiteit zal worden besproken.

Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten Uitvoerend Secretaris Dr. Anne Larigauderie en Uitvoerend Directeur van het Europees Milieuagentschap Dr. Hans Bruyninckx zullen de openbare hoorzitting openen.

Het gedetailleerde programma is beschikbaar Hier kan je daar alles over lezen..

U kunt de hoorzitting live volgen Hier kan je daar alles over lezen. vanaf 9h vandaag.

EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030

Donderdagmiddag bespreken de leden het ontwerpverslag van de rapporteur César Luena (S&D, ES) die reageert op de Biodiversiteitsstrategie van de Commissie voor 2030 en verwelkomt het ambitieniveau in de strategie. Het ontwerprapport onderstreept dat alle belangrijke directe drijvende krachten achter verandering in de natuur moeten worden aangepakt en spreekt zijn bezorgdheid uit over bodemdegradatie, de gevolgen van klimaatverandering en het afnemende aantal bestuivers. Het behandelt ook de kwesties financiering, mainstreaming en het bestuurskader voor biodiversiteit, roept op tot een Groen Erasmus-programma gericht op herstel en instandhouding, en benadrukt de noodzaak van internationale actie, ook met betrekking tot oceaangovernance.

U kunt de commissievergadering live volgen Hier kan je daar alles over lezen. vanaf 13u15.

Meer informatie 

Verder lezen

Biodiversiteit

De EU, Leonardo DiCaprio en Global Wildlife Conservation werken samen om de biodiversiteit te beschermen

gepubliceerd

on

De Europese Unie, milieuactivist en Academy Award®-winnende acteur Leonardo DiCaprio en de Wereldwijd natuurbehoud (GWC) hebben twee initiatieven gelanceerd ter waarde van € 34 miljoen om de planeet in 2021 beter te beschermen. Het eerste initiatief is een snelle respons voor ecosystemen, soorten en gemeenschappen in noodsituaties (Rapid RESCUE) die een snel antwoord zal bieden op opkomende bedreigingen van de biodiversiteit. Het tweede doel is om het Virunga National Park in de Democratische Republiek Congo, het meest biodiverse beschermde gebied op het Afrikaanse continent, te beschermen en te helpen bij de herintroductie van oostelijke laaglandgorilla's en andere bedreigde soorten.

Beide initiatieven illustreren het engagement van de EU om de EU-Green Deal over de hele wereld te realiseren en de missie van GWC om de diversiteit van het leven op aarde te behouden.

Commissaris voor Internationale Partnerschappen Jutta Urpilainen zei: “De biodiversiteit wordt over de hele wereld bedreigd; de aanhoudende pandemie heeft alleen maar meer duidelijk gemaakt dat de bescherming van kostbare ecosystemen cruciaal is voor de bloei van wilde dieren. Ons eigen bestaan ​​hangt hiervan af. Ik ben blij dat GWC met Leonardo DiCaprio en de Europese Unie samenwerken om onze inspanningen om de biodiversiteit te beschermen en een groen herstel voor mens en planeet te verzekeren na de COVID-19-crisis, te vergroten. "

De totale EU-financiering voor biodiversiteit en ecosystemen via internationale samenwerking bedraagt ​​1 miljard euro voor de financieringsperiode 2014-2020. De Europese Unie is ook de langste en belangrijkste donor van het Virunga National Park, met 83 miljoen euro aan subsidies sinds 2014. Meer informatie is beschikbaar in het persbericht. Raadpleeg voor meer informatie de speciale websites op het Wereldwijd optreden van de EU voor het behoud van ecosystemen en biodiversiteit en EU-reactie op de COVID-19-crisis.

Verder lezen

Biodiversiteit

Nieuwe studie maakt 'duidelijke argumenten' voor technologieneutraal beleid

gepubliceerd

on

Een nieuw rapport benadrukt de "aanzienlijke bijdrage" die nucleair geproduceerde waterstof, met behulp van elektrolyse-technologie, zou kunnen hebben in de ontwikkeling van de waterstofeconomie.

Het waarschuwt echter verder dat de realisatie van die voordelen zal afhangen van het aannemen van technologieneutraal beleid dat "kernenergie niet discrimineert".

De auteurs zeggen dat de studie een duidelijk pleidooi maakt voor technologieneutraliteit in beleid dat is ontworpen om de schone waterstofsector te stimuleren, die zou erkennen dat zowel hernieuwbare energie als kernenergie koolstofarme bronnen van waterstofproductie zijn en gelijk behandeld moeten worden.

Het onderzoek, getiteld 'On the Role of Nuclear Power in the Development of a European Hydrogen Economy', is vandaag (16 december) gepubliceerd door het New Nuclear Watch Institute (NNWI).

Het concludeert dat het gebruik van kernenergie om waterstof te produceren verschillende voordelen heeft in vergelijking met het gebruik van intermitterende hernieuwbare energiebronnen.

Het stelt vast dat kernenergie per eenheid geïnstalleerd elektrolysercapaciteit 5.45 en 2.23 keer zoveel schone waterstof kan produceren als respectievelijk zonne- en windenergie. Het rapport benadrukt dat het landoppervlak dat nodig is om waterstof te produceren met kernenergie aanzienlijk lager is dan het landoppervlak dat nodig is voor hernieuwbare energiebronnen.

Aan de hand van een hypothetisch voorbeeld laat het zien dat een offshore windpark 1,400 keer zoveel landoppervlak nodig zou hebben om evenveel waterstof te produceren als een traditionele kerncentrale op GW-schaal.

In een reactie op de bevindingen van het onderzoek zei Tim Yeo, voorzitter van NNWI: `` Dit rapport laat zien hoe het gebruik van kernenergie in plaats van intermitterende hernieuwbare energie om waterstof te produceren ervoor zorgt dat de elektrolysertechnologie op een veel hogere capaciteitsfactor kan werken en zo een sterkere stimulans kan geven aan de ontwikkeling van een robuuste waterstofeconomie. Kiezen voor nucleair is een goed idee voor elke regering die de waterstofproductie snel wil opvoeren. "

Het nieuwe rapport verkent ook de mogelijke toekomstige ontwikkeling van het waterstofbeleid van de EU, rekening houdend met de in juli 2020 gepubliceerde 'A Hydrogen Strategy for a Climate-Neutral Europe' van de Europese Commissie.

Het stelt dat het besluit van de EU om haar langetermijndoelstelling te stellen op puur 'hernieuwbare waterstof'-productie, ten koste van andere' koolstofarme 'productiebronnen zoals kernenergie, ook de investeringen in de bijbehorende infrastructuur die nodig is voor een brede waterstofeconomie.

Yeo vult aan: “Kernenergie zou een belangrijke rol kunnen spelen in de ontwikkeling van de waterstofmarkt op korte termijn.

“Het rapport geeft aan dat op basis van de wereldwijde daling van de nucleaire productie als gevolg van de COVID-19-pandemie, de reservecapaciteit in Europa kan worden aangewend om tegen relatief lage kosten meer dan 286,000 ton schone waterstof te produceren, wat de CO2-uitstoot met 2.8 miljoen zou kunnen verminderen. ton per jaar, vergeleken met de veelgebruikte aardgasmethode ”.

Het verslag'De belangrijkste conclusies zijn dat:

Waterstof kan een essentieel instrument zijn bij het koolstofvrij maken van energiesystemen, en biedt veel bedrijfstakken en deeltakken een manier om hun uitstoot te elimineren, als de eigen productie volledig koolstofvrij kan worden gemaakt;

De EU-strategie is voorstander van hernieuwbare waterstof als een gewenst langetermijndoel met een beperkte inzet voor andere vormen van koolstofarme waterstof;

Echter, nucleair geproduceerde waterstof zou meerdere voordelen opleveren voor de ontwikkeling van het Europese waterstofsysteem, zoals erkend door de Franse nationale waterstofstrategie, die een duidelijke en waardevolle rol ziet voor nucleair geproduceerde waterstof;

De wereldwijde pandemie biedt de mogelijkheid om de reservecapaciteit van kernenergie te gebruiken om waterstof te produceren en de ontwikkeling van een Europese waterstofeconomie te versnellen.

NNWI is een door de industrie gesteunde denktank, gericht op de internationale ontwikkeling van kernenergie als middel voor overheden om hun langetermijnbehoeften aan duurzame energie veilig te stellen. Het is van mening dat kernenergie van cruciaal belang is om de bindende doelstellingen van de klimaatovereenkomst van Parijs te halen en de uitdaging van klimaatverandering aan te pakken.

Verder lezen
advertentie

Twitter

Facebook

Trending