Verbind je met ons

Leefomgeving

Investeringsplan voor Europa ondersteunt de bouw en exploitatie van nieuwe windparken in Portugal

gepubliceerd

on

De Europese Investeringsbank (EIB) zal 65 miljoen euro verstrekken aan EDP Renováveis ​​SA (EDPR) voor de financiering van de bouw en exploitatie van twee onshore windmolenparken in de Portugese districten Coimbra en Guarda. De EIB-bijdrage wordt gedekt door een garantie van de Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), de belangrijkste pijler van het investeringsplan voor Europa. De windparken zullen naar verwachting een totale capaciteit hebben van 125 MW en circa 560 banen creëren tijdens de bouwfase van het project.

Als de windmolenparken eenmaal operationeel zijn, zullen ze ertoe bijdragen dat Portugal zijn energie- en klimaatplandoelstellingen haalt, evenals de bindende doelstelling van de Commissie om tegen 32 ten minste 2030% van het eindenergieverbruik uit hernieuwbare bronnen te halen.

Commissaris voor Economie Paolo Gentiloni zei: “Deze overeenkomst tussen de EIB en EDP Renováveis, ondersteund door het investeringsplan voor Europa, is een winnaar voor zowel het klimaat als de economie. De financiering, ondersteund door het Europees Fonds voor strategische investeringen, zal nieuwe onshore windmolenparken financieren in het westen en noorden van Portugal, waardoor het land zijn ambitieuze doelstellingen op het gebied van energie- en klimaatplannen kan halen en nieuwe banen zal creëren. "

De Investment Plan voor Europa heeft tot dusver in de hele EU € 535 miljard aan investeringen gemobiliseerd, waarvan 16% voor energiegerelateerde projecten. Het persbericht is beschikbaar Hier kan je daar alles over lezen..

Biodiversiteit

Openbare hoorzitting over verband tussen biodiversiteitsverlies en pandemieën zoals COVID-19 

gepubliceerd

on

De hoorzitting van het Parlement over 'Geconfronteerd met de zesde massa-uitsterving en toenemend risico op pandemieën: welke rol voor de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030' vindt vandaag (14 januari) plaats.

De hoorzitting, georganiseerd door de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, zal ingaan op het verlies aan biodiversiteit en de mate waarin dit het risico op pandemieën verhoogt als gevolg van verandering in landgebruik, klimaatverandering en handel in wilde dieren en planten. De rol die de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 zou kunnen spelen bij het tegengaan van biodiversiteitsverlies en bij het vergroten van de EU en de wereldwijde inzet voor biodiversiteit zal worden besproken.

Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten Uitvoerend Secretaris Dr. Anne Larigauderie en Uitvoerend Directeur van het Europees Milieuagentschap Dr. Hans Bruyninckx zullen de openbare hoorzitting openen.

Het gedetailleerde programma is beschikbaar Hier kan je daar alles over lezen..

U kunt de hoorzitting live volgen Hier kan je daar alles over lezen. vanaf 9h vandaag.

EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030

Donderdagmiddag bespreken de leden het ontwerpverslag van de rapporteur César Luena (S&D, ES) die reageert op de Biodiversiteitsstrategie van de Commissie voor 2030 en verwelkomt het ambitieniveau in de strategie. Het ontwerprapport onderstreept dat alle belangrijke directe drijvende krachten achter verandering in de natuur moeten worden aangepakt en spreekt zijn bezorgdheid uit over bodemdegradatie, de gevolgen van klimaatverandering en het afnemende aantal bestuivers. Het behandelt ook de kwesties financiering, mainstreaming en het bestuurskader voor biodiversiteit, roept op tot een Groen Erasmus-programma gericht op herstel en instandhouding, en benadrukt de noodzaak van internationale actie, ook met betrekking tot oceaangovernance.

U kunt de commissievergadering live volgen Hier kan je daar alles over lezen. vanaf 13u15.

Meer informatie 

Verder lezen

Biodiversiteit

One Planet Summit: President von der Leyen roept op tot een ambitieuze, wereldwijde en baanbrekende overeenkomst over biodiversiteit

gepubliceerd

on

Op 11 januari nam Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, via videoconferentie deel aan de 'One Planet Summit' voor biodiversiteit. In haar toespraak benadrukte president Von der Leyen dat "2021 het jaar zal zijn waarin de wereld een nieuw blad voor onze planeet zal omslaan" op de COP15 voor de natuur in Kunming, in mei van dit jaar. Ze riep op tot een "ambitieuze, mondiale en baanbrekende overeenkomst in Parijs-stijl ”die tijdens de COP15 moet worden opgesteld, aangezien dit niet alleen betrekking heeft op duurzame ontwikkeling, maar ook op gelijkheid, veiligheid en kwaliteit van leven. De president herhaalde de bereidheid van Europa om de weg te wijzen en zoveel mogelijk partners mogelijk aan boord, terwijl hij thuis leidt door actie en ambitie. President Von der Leyen sprak ook over het verband tussen biodiversiteitsverlies en COVID-19: “Als we niet dringend handelen om onze natuur te beschermen, staan ​​we misschien al aan het begin van een tijdperk van pandemieën. Maar we kunnen er iets aan doen. Het vereist gecoördineerde wereldwijde actie en lokale duurzame ontwikkeling. En net zoals we samenwerken voor onze 'One Planet', moeten we samenwerken voor onze 'One Health'. "

Tijdens de door Frankrijk, de Verenigde Naties en de Wereldbank georganiseerde top legde Ursula von der Leyen uit hoe de Commissie werkt aan het behoud van de biodiversiteit: “Dit toont aan dat het omslaan van een nieuw blad voor de natuur neerkomt op lokaal optreden en mondiale ambitie. Daarom versterken we met de Europese Green Deal onze eigen actie en ambitie - zowel lokaal als wereldwijd. En het nieuwe, groenere gemeenschappelijk landbouwbeleid zal ons helpen bij het beschermen van levensonderhoud en voedselzekerheid - terwijl we onze natuur en ons klimaat beschermen. " Ten slotte herinnerde ze de deelnemers aan de "plicht van Europa om ervoor te zorgen dat onze interne markt niet leidt tot ontbossing in lokale gemeenschappen in andere delen van de wereld".

Bekijk de toespraak Hier kan je daar alles over lezen., lees het volledig Hier kan je daar alles over lezen.. Lees meer over het werk van de Commissie om de biodiversiteit van onze planeet te beschermen Hier kan je daar alles over lezen..

Verder lezen

Klimaatverandering

President von der Leyen houdt toespraak op de One Planet Summit

gepubliceerd

on

Tijdens de 'One Planet'-top die op 11 januari in Parijs werd gehouden, sprak Commissievoorzitter Ursula von der Leyen (foto) hield een toespraak over duurzame landbouw, biodiversiteit en de strijd tegen klimaatverandering, en benadrukte dat dit verschillende kanten van dezelfde medaille zijn. Om de steun van de EU voor mondiale samenwerking en lokale actie te illustreren, beloofde zij het door Afrika geleide vlaggenschipinitiatief Great Green Wall, dat tot doel heeft de bodemdegradatie en woestijnvorming aan te pakken, te steunen en te sponsoren, voortbouwend op de jarenlange investering van de EU in dit initiatief .

Ze kondigde ook aan dat EU-onderzoek en innovatie op het gebied van gezondheid en biodiversiteit een prioriteit zullen zijn als onderdeel van een wereldwijde samenwerking en coördinatie. Met de Green Deal voor Europa loopt de EU voorop bij het internationale optreden ten gunste van klimaat en biodiversiteit. President Von der Leyen benadrukte de rol van natuur en duurzame landbouw bij het bereiken van het doel van de Green Deal voor Europa, namelijk om Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te maken.

Afgelopen mei publiceerde de Commissie de strategieën voor biodiversiteit en boer tot bord, waarin de ambitieuze maatregelen en toezeggingen van de EU worden uiteengezet om het verlies aan biodiversiteit in Europa en de wereld een halt toe te roepen, om de Europese landbouw om te zetten in duurzame en biologische landbouw en om boeren te ondersteunen bij deze overgang. De "One Planet" -top, mede georganiseerd door Frankrijk, de Verenigde Naties en de Wereldbank, begon met een toezegging van leiders ten gunste van biodiversiteit, die president Von der Leyen al heeft gesteund tijdens de zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van vorig jaar. September. De top probeerde dit jaar een momentum te creëren voor COP15 over biodiversiteit en COP26 over klimaat.

Volg de toespraak per videoconferentie op EbS.

Verder lezen
advertentie

Twitter

Facebook

Trending