Verbind je met ons

Defensie

Het voorzitterschap van de Raad en het Europees Parlement bereiken een voorlopig akkoord over het verwijderen van terroristische online-inhoud

gepubliceerd

on

De EU werkt eraan om te voorkomen dat terroristen het internet gebruiken om te radicaliseren, rekruteren en aan te zetten tot geweld. Het voorzitterschap van de Raad en het Europees Parlement hebben vandaag (10 december) een voorlopig akkoord bereikt over een ontwerpverordening over de aanpak van de verspreiding van terroristische online-inhoud.

Het doel van de wetgeving is om terroristische online-inhoud snel te verwijderen en om hiervoor één gemeenschappelijk instrument voor alle lidstaten in te stellen. De voorgestelde regels zullen van toepassing zijn op aanbieders van hostingdiensten die diensten aanbieden in de EU, ongeacht of zij hun hoofdvestiging in de lidstaten hebben of niet. De vrijwillige samenwerking met deze bedrijven zal worden voortgezet, maar de wetgeving zal de lidstaten aanvullende instrumenten bieden om de snelle verwijdering van terroristische inhoud waar nodig af te dwingen. De ontwerpwetgeving voorziet in een duidelijke werkingssfeer en een duidelijke uniforme definitie van terroristische inhoud om de grondrechten die worden beschermd in de rechtsorde van de EU en met name de rechten die worden gegarandeerd in het Handvest van de grondrechten van de EU, volledig te eerbiedigen.

Verwijderingsopdrachten

Bevoegde autoriteiten in de lidstaten hebben de bevoegdheid om verwijderingsbevelen te geven aan de dienstverleners, om terroristische inhoud te verwijderen of de toegang daartoe in alle lidstaten onmogelijk te maken. De serviceproviders zullen dan binnen een uur de toegang tot de inhoud moeten verwijderen of uitschakelen. Bevoegde autoriteiten in de lidstaten waar de dienstverlener is gevestigd, hebben recht op controle van verwijderingsbevelen die door andere lidstaten zijn uitgevaardigd.

De samenwerking met de dienstverleners zal worden vergemakkelijkt door het instellen van contactpunten om de afhandeling van verwijderingsbevelen te vergemakkelijken.

Het is aan de lidstaten om de regels vast te stellen voor de sancties in geval van niet-naleving van de wetgeving.

Specifieke maatregelen door dienstverleners

Aanbieders van hostingdiensten die aan terroristische inhoud worden blootgesteld, zullen specifieke maatregelen moeten nemen om het misbruik van hun diensten aan te pakken en hun diensten te beschermen tegen de verspreiding van terroristische inhoud. De ontwerpverordening is heel duidelijk dat de beslissing over de keuze van maatregelen bij de aanbieder van hostingdiensten ligt.

Dienstverleners die in een bepaald jaar actie hebben ondernomen tegen de verspreiding van terroristische inhoud, zullen transparantieverslagen moeten publiceren over de maatregelen die in die periode zijn genomen.

De voorgestelde regels zorgen er ook voor dat de rechten van gewone gebruikers en bedrijven worden gerespecteerd, met inbegrip van vrijheid van meningsuiting en informatie en vrijheid van ondernemerschap. Dit omvat effectieve rechtsmiddelen voor zowel gebruikers van wie de inhoud is verwijderd als voor serviceproviders om een ​​klacht in te dienen.

Achtergrond

Dit voorstel werd op 12 september 2018 ingediend door de Europese Commissie, naar aanleiding van een oproep van de EU-leiders in juni van dat jaar.

Het voorstel bouwt voort op het werk van het EU-internetforum, dat in december 2015 werd gelanceerd als een kader voor vrijwillige samenwerking tussen lidstaten en vertegenwoordigers van grote internetbedrijven om terroristische online-inhoud op te sporen en aan te pakken. De samenwerking via dit forum was niet voldoende om het probleem aan te pakken en op 1 maart 2018 heeft de Commissie een aanbeveling aangenomen over maatregelen om illegale online-inhoud effectief aan te pakken.

Reactie op de terroristische dreiging en recente terroristische aanslagen in Europa (achtergrondinformatie)

coronavirus

Eerste DOD COVID-19-vaccinaties gaande in de USEUCOM-regio

gepubliceerd

on

De eerste ronde van COVID-19-vaccinaties is aan de gang
voor geprioriteerd personeel van het Ministerie van Defensie (DOD) dat binnen de Bevoegdheidsgebied van het Amerikaanse European Command (USEUCOM).

Het DOD-vaccinatieprogramma begon in Europa op 28 december toen de Moderna
vaccin werd toegediend aan gezondheidswerkers die dienden bij drie Amerikaanse leger
medische behandelingsfaciliteiten in Beieren.

Drie DOD-medische faciliteiten in het Verenigd Koninkrijk begonnen ook met het geven van de
vaccin aan patiënten deze week. Aanvullende medische voorzieningen van DOD in Duitsland
en het Verenigd Koninkrijk zal beginnen met het inenten van personeel hiervoor
week. Volgende week zijn er DOD-klinieken in Italië, Spanje, België en Portugal
gepland om hun eerste zending van het vaccin te ontvangen.

Deze eerste fase van de distributie van vaccins binnen de USEUCOM-regio is een
belangrijke eerste stap naar het algemene plan van DOD dat al het personeel aanmoedigt
om gevaccineerd te worden.

"Door iedereen geïmmuniseerd te krijgen, kunnen we in wezen teruggaan naar een gevoel
van normaliteit in termen van hoe we met elkaar omgaan ', aldus Brig. Gen.
Mark Thompson, bevelvoerend generaal van Regional Health Command Europe.

Thompson zei dat de eerste fase ongeveer een maand in beslag zal nemen omdat
van de periode van 28 dagen tussen de eerste dosis en de tweede dosis van de Moderna
gevaccineerd.

Voor meer informatie, zie USEUCOM's COVID-19 vaccin distributie webpagina

Over USEUCOM

US European Command (USEUCOM) is verantwoordelijk voor Amerikaanse militaire operaties
in heel Europa, delen van Azië en het Midden-Oosten, de Noordpool en de Atlantische Oceaan
Oceaan. USEUCOM bestaat uit meer dan 64,000 militairen en burgers
personeel en werkt nauw samen met NAVO-bondgenoten en partners. De opdracht is
een van de twee door de VS opgestelde geografische commando's met het hoofdkantoor
in Stuttgart, Duitsland. Voor meer informatie over USEUCOM, klik hier.

Verder lezen

coronavirus

Distributie van USEUCOM COVID-19-vaccin

gepubliceerd

on

Medische behandelingscentra in Europa zullen vanaf deze week de eerste verzending van het COVID-19-vaccin ontvangen op 28 locaties in negen landen in het verantwoordelijkheidsgebied van USEUCOM. De eerste doses van het vaccin zullen worden toegediend in overeenstemming met het fasegestuurde distributieplan voor vaccins van het Department of Defense (DoD) om Amerikaans militair en burgerpersoneel te vaccineren in een volgorde van prioriteit.

Na de eerste distributie, en naarmate er meer vaccin beschikbaar komt, zal extra personeel toegang hebben tot het vaccin. "Hoewel de snelheid waarmee dit vaccin werd ontwikkeld ongekend is, is het grondige onderzoek dat de veiligheid en werkzaamheid aantoont overtuigend", aldus de kapitein van de Amerikaanse marine. Mark Kobelja, chirurg-generaal USEUCOM. "Ik zou al het in aanmerking komende personeel willen aanmoedigen om dit vaccin te krijgen wanneer het wordt aangeboden."

Gezondheidsautoriteiten moedigen iedereen aan om zich te houden aan de gezondheidsbeschermingsvereisten om geschikte maskers te dragen, fysieke afstand te oefenen, handen te wassen en passende bewegingsbeperking in overeenstemming met de DoD en de voorschriften van het gastland. De laatste USEUCOM-informatie over COVID-19 en het vaccinverdelingsplan kan zijn hier gevonden.

Over USEUCOM

US European Command (USEUCOM) is verantwoordelijk voor Amerikaanse militaire operaties in Europa, delen van Azië en het Midden-Oosten, de Noordpool en de Atlantische Oceaan. USEUCOM bestaat uit meer dan 64,000 militairen en civiel personeel en werkt nauw samen met NAVO-bondgenoten en partners. Het commando is een van de twee door de VS opgestelde geografische commando's met het hoofdkantoor in Stuttgart, Duitsland. Voor meer informatie over USEUCOM, klik hier.

Verder lezen

Misdrijf

Europese controle-instanties bundelen hun werkzaamheden op het gebied van cyberbeveiliging

gepubliceerd

on

Aangezien het dreigingsniveau voor cybercriminaliteit en cyberaanvallen de afgelopen jaren is gestegen, besteden controleurs in de hele Europese Unie steeds meer aandacht aan de veerkracht van kritieke informatiesystemen en digitale infrastructuren. Het Audit Compendium on cybersecurity, dat vandaag is gepubliceerd door het Contactcomité van de hoogste controle-instanties van de EU (HCI's), geeft een overzicht van hun relevante controlewerkzaamheden op dit gebied.

Cyberincidenten kunnen opzettelijk of onopzettelijk zijn en variëren van het per ongeluk vrijgeven van informatie tot aanvallen op bedrijven en kritieke infrastructuur, diefstal van persoonsgegevens of zelfs inmenging in democratische processen, waaronder verkiezingen, en algemene desinformatiecampagnes om publieke debatten te beïnvloeden. Cyberveiligheid was al cruciaal voor onze samenlevingen voordat COVID-19 toesloeg. Maar de gevolgen van de pandemie waarmee we worden geconfronteerd, zullen de cyberdreigingen nog verergeren. Veel zakelijke activiteiten en openbare diensten zijn overgegaan van fysieke kantoren naar telewerken, terwijl 'nepnieuws' en complottheorieën zich meer dan ooit hebben verspreid.

Het beschermen van kritieke informatiesystemen en digitale infrastructuren tegen cyberaanvallen is daarmee een steeds grotere strategische uitdaging geworden voor de EU en haar lidstaten. De vraag is niet langer of er cyberaanvallen zullen plaatsvinden, maar hoe en wanneer ze zullen plaatsvinden. Dit betreft ons allemaal: particulieren, bedrijven en overheden.

“De COVID-19-crisis heeft de economische en sociale structuur van onze samenlevingen op de proef gesteld. Gezien onze afhankelijkheid van informatietechnologie, zou een 'cybercrisis' wel eens de volgende pandemie kunnen worden ”, zei de voorzitter van de Europese Rekenkamer (ERK) Klaus-Heiner Lehne. “Het zoeken naar digitale autonomie en het aangaan van uitdagingen als gevolg van cyberdreigingen en externe desinformatiecampagnes zullen ongetwijfeld deel blijven uitmaken van ons dagelijks leven en zullen het komende decennium op de politieke agenda blijven staan. Het is daarom essentieel om de bekendheid van recente auditbevindingen over cyberveiligheid in de EU-lidstaten te vergroten. "

Daarom hebben Europese rekenkamers hun controlewerkzaamheden recentelijk op cyberbeveiliging gericht, met bijzondere aandacht voor gegevensbescherming, systeemgereedheid voor cyberaanvallen en de bescherming van essentiële openbare nutssystemen. Dit moet worden geplaatst in een context waarin de EU ernaar streeft de veiligste digitale omgeving ter wereld te worden. De Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid hebben zojuist een nieuwe gepresenteerd EU-strategie voor cyberbeveiliging, dat tot doel heeft de collectieve weerbaarheid van Europa tegen cyberdreigingen te versterken.

De Compendium gepubliceerd op 17 december biedt achtergrondinformatie over cyberbeveiliging, de belangrijkste strategische initiatieven en relevante rechtsgrondslagen in de EU. Het illustreert ook de belangrijkste uitdagingen waarmee de EU en haar lidstaten worden geconfronteerd, zoals bedreigingen voor de rechten van individuele EU-burgers door misbruik van persoonsgegevens, het risico voor instellingen dat zij essentiële openbare diensten niet kunnen leveren of met beperkte prestaties te maken krijgen na cyberaanvallen.

De Compendium is gebaseerd op de resultaten van audits die zijn uitgevoerd door de ERK en de HCI's van twaalf EU-lidstaten: Denemarken, Estland, Ierland, Frankrijk, Letland, Litouwen, Hongarije, Nederland, Polen, Portugal, Finland en Zweden.

Achtergrond

Deze audit Compendium is een product van samenwerking tussen de HCI's van de EU en haar lidstaten in het kader van het EU-Contactcomité. Het is bedoeld als informatiebron voor iedereen die in dit belangrijke beleidsveld geïnteresseerd is. Het is momenteel beschikbaar in het Engels in de EU Contact Commissie website, en zal later beschikbaar zijn in andere EU-talen.

Dit is de derde editie van de Audit van het Contactcomité Compendium. De eerste editie op Jeugdwerkloosheid en de integratie van jongeren op de arbeidsmarkt werd gepubliceerd in juni 2018. De tweede op Volksgezondheid in de EU is uitgegeven in december 2019.

Het Contactcomité is een autonome, onafhankelijke en niet-politieke vergadering van de hoofden van HCI's van de EU en haar lidstaten. Het biedt een forum voor het bespreken en behandelen van aangelegenheden van gemeenschappelijk belang met betrekking tot de EU. Door de dialoog en samenwerking tussen zijn leden te versterken, draagt ​​het Contactcomité bij tot een effectieve en onafhankelijke externe audit van EU-beleid en -programma's

Verder lezen
advertentie

Twitter

Facebook

Trending