Verbind je met ons

Armenië

Nagorno-Karabach: verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de Europese Unie

gepubliceerd

on

Na de beëindiging van de vijandelijkheden in en rond Nagorno-Karabach na het door Rusland bemiddelde staakt-het-vuren van 9 november, overeengekomen tussen Armenië en Azerbeidzjan, heeft de EU een verklaring afgelegd waarin zij zich verheugt over het beëindigen van de vijandelijkheden en roept zij alle partijen op het staakt-het-vuren strikt te blijven respecteren om voorkom verder verlies van mensenlevens.

De EU dringt er bij alle regionale actoren op aan zich te onthouden van acties of retoriek die het staakt-het-vuren in gevaar zouden kunnen brengen. De EU roept ook op tot de volledige en onmiddellijke terugtrekking van alle buitenlandse strijders uit de regio.

De EU zal de uitvoering van de bepalingen van het staakt-het-vuren nauwlettend volgen, met name wat betreft het controlemechanisme.

Het staken van de vijandelijkheden is slechts een eerste stap om een ​​einde te maken aan het langdurige conflict in Nagorno-Karabach. De EU is van mening dat er nieuwe inspanningen moeten worden geleverd voor een onderhandelde, alomvattende en duurzame oplossing van het conflict, met inbegrip van de status van Nagorno-Karabach.

De EU betuigt daarom nogmaals haar volledige steun aan de internationale structuur van de OVSE-groep van Minsk onder leiding van haar covoorzitters en aan de persoonlijke vertegenwoordiger van de OVSE-fungerend voorzitter om dit doel te bereiken. De EU staat klaar om effectief bij te dragen aan de totstandkoming van een duurzame en alomvattende oplossing van het conflict, waar mogelijk ook door steun voor stabilisatie, herstel na een conflict en vertrouwenwekkende maatregelen.

De EU herinnert aan haar ferme oppositie tegen het gebruik van geweld, met name het gebruik van clustermunitie en brandwapens, als middel om geschillen te beslechten. De EU benadrukt dat het internationaal humanitair recht moet worden geëerbiedigd en roept de partijen op om uitvoering te geven aan de overeenkomsten over de uitwisseling van krijgsgevangenen en de repatriëring van menselijke resten die op 30 oktober in Genève zijn bereikt in het kader van de OVSE-groepscovoorzitters van Minsk.

De EU onderstreept het belang van het garanderen van humanitaire toegang en de best mogelijke voorwaarden voor de vrijwillige, veilige, waardige en duurzame terugkeer van de ontheemden in en rond Nagorno-Karabach. Het onderstreept het belang van het behouden en herstellen van het culturele en religieuze erfgoed in en rond Nagorno-Karabach. Eventuele oorlogsmisdaden moeten worden onderzocht.

De Europese Unie en haar lidstaten verlenen al aanzienlijke humanitaire hulp om te voorzien in de onmiddellijke behoeften van de burgerbevolking die door het conflict wordt getroffen, en staan ​​klaar om verdere hulp te verlenen.

Bezoek de website

Armenië

Nagorno-Karabach: wat nu?

gepubliceerd

on

Vorige week legde Armenië de wapens neer en stemde het in met een door Rusland bemiddeld staakt-het-vuren met Azerbeidzjan om een ​​einde te maken aan het dertig jaar durende Nagorno-Karabach-conflict. Het valt nog te bezien of de twee gemeenschappen ooit zullen leren om in vrede naast elkaar te leven. Terwijl we ons voorbereiden op het volgende hoofdstuk in dit pijnlijke verhaal, moeten we de belangrijkste oorzaak van het conflict aanpakken: Armeens nationalisme, schrijft Verhaal Heydarov.

Door de recente geschiedenis heen zijn veel conflicten ontstaan ​​als gevolg van 'nationalisme'. Deze 18th-eeuwse ideologie heeft de oprichting van veel moderne natiestaten mogelijk gemaakt, maar is ook de oorzaak geweest van vele tragedies uit het verleden, waaronder de nachtmerrie van het 'Derde Rijk'. Helaas lijkt deze mantra nog steeds de scepter te zwaaien over een aantal van de politieke elites in Jerevan, zoals blijkt uit de gewelddadige scènes in de Armeense hoofdstad na de aankondiging van de vredesovereenkomst.

Men zou kunnen stellen dat het Armeense nationalisme zelfs is veranderd in een vorm van 'ultranationalisme' dat andere minderheden, nationaliteiten en religies probeert uit te sluiten. Dit is duidelijk te zien in de demografische realiteit van Armenië van vandaag, waar etnische Armeniërs 98 procent van de bevolking van het land uitmaken, nadat ze de afgelopen 100 jaar honderdduizenden Azerbeidzjanen hebben verdreven.

De voormalige Armeense president, Robert Kocharyan, zei ooit dat de reden dat Armeniërs niet met Azerbeidzjanen konden leven, was dat ze "genetisch onverenigbaar" waren. Vergelijk het record van Armenië met dat van Azerbeidzjan, waar tot op de dag van vandaag dertigduizend Armeniërs naast hun blanke buren wonen naast een overvloed aan andere etnische minderheidsgroepen en religies in de Republiek Azerbeidzjan. Buiten Azerbeidzjan, buurland Georgië is gastheer voor zowel een grote Armeense als Azerbeidzjaanse diaspora die al jarenlang gelukkig naast elkaar leven, wat bewijst dat vreedzaam samenleven mogelijk is.

Ondanks de universele erkenning dat Nagorno-Karabach een integraal onderdeel is van Azerbeidzjan, hebben Armeniërs consequent het uitgangspunt van territoriale integriteit, zoals erkend in het internationaal recht, 'over het hoofd gezien'. De premier van Armenië, die nu zwaar onder vuur ligt, Nikol Pashinyan, door veel van zijn landgenoten bestempeld als verrader wegens overgave in de oorlog, had consequent geroepen voor een 'eenwording' tussen Nagorno-Karabach en Armenië, die eerder beweerde dat 'Artsakh [Nagorno-Karabach] Armenië is - het einde'.

In een Facebook-video-adres aan Armeniërs zei Pashinyan dat, hoewel de voorwaarden van de vredesovereenkomst "ongelooflijk pijnlijk waren voor mij en mijn volk", ze noodzakelijk waren vanwege "een diepgaande analyse van de militaire situatie". Het valt daarom nog te bezien of de Armeense territoriale aanspraken op Karabach nu voor eens en altijd ten einde zijn (mogelijk gemaakt door ongeveer 1900 door Rusland ingezette vredeshandhavers).

Armeense territoriale aanspraken zijn echter niet beperkt tot Nagorno-Karabach. In augustus 2020 karakteriseerde Pashinyan het Verdrag van Sèvres (nooit geratificeerd) als een kwestie van 'historisch feit', waarbij het land aanspraak maakte op land dat al meer dan 100 jaar deel uitmaakt van Turkije. De regionale ambities van Armenië houden hier niet op.

De Georgische provincie Javakheti wordt ook beschreven als een integraal onderdeel van een 'Verenigd Armenië'. Deze claims tegen buren laten een gedragspatroon zien. Een dergelijke veronachtzaming van het internationaal recht in combinatie met antagonistische beleidsstandpunten is niet bevorderlijk voor het onderhouden van vreedzame betrekkingen binnen de ruimere regio. Armenië moet de soevereiniteit van het grondgebied van zijn buurlanden respecteren om ervoor te zorgen dat de vrede wordt gehandhaafd.

Openbare discussies en informatie-uitwisseling in de media en online zijn ook van bijzonder belang voor de vrede. Door de geschiedenis heen hebben naties propaganda gebruikt om burgers achter een regering te verzamelen of om het nationale moreel te stimuleren. Het leiderschap van Armenië heeft consequent desinformatie en opruiende opmerkingen gebruikt om het publieke sentiment voor de oorlogsinspanning aan te wakkeren, waaronder het beschuldigen van Turkije van het hebben van een doel van "herstel van het Turkse rijk”En de intentie om“ terug te keren naar de zuidelijke Kaukasus om de Armeense genocide voort te zetten ”. Verantwoorde journalistiek moet proberen om ongegronde beweringen als deze aan te vechten en te uiten. Politici en de media hebben de verantwoordelijkheid om de sluimerende spanningen tussen de twee gemeenschappen weg te nemen en moeten afzien van opruiende opmerkingen om hoop op vrede te hebben.

We moeten lessen trekken uit het verleden, waarbij Europa het perfecte voorbeeld is van hoe landen en een continent erin kunnen slagen conflicten en geschillen te verminderen na zijn naoorlogse reactie op het fascisme.

Mijn thuisland Azerbeidzjan heeft nooit oorlog gezocht. Het hele land is opgelucht dat we eindelijk de kans hebben om weer vrede te ervaren in de regio. Onze vluchtelingen en internationaal ontheemden (IDP's) zullen te zijner tijd naar hun huizen en land kunnen terugkeren. Onze relatie met de rest van onze nabije omgeving is een model van vreedzaam samenleven. Elk verbitterd sentiment in Azerbeidzjan is een directe reactie op het agressieve en ontheemdenbeleid van Armenië in de afgelopen dertig jaar in hun streven naar een 'Groot-Armenië'. Dit moet eindigen.

Alleen door het bestrijden van destructief en xenofoob nationalisme kan Armenië vrede vinden met zowel zijn buren als zijn eigen nationale identiteit. Armenië zal dit niet alleen kunnen. De internationale gemeenschap speelt een cruciale rol bij het verzekeren dat de ergste facetten van nationalisme worden opgeroepen en veroordeeld volgens de internationaal aanvaarde normen van een op regels gebaseerd systeem. We moeten de lessen van het naoorlogse Duitsland en de rol van onderwijs bij het bevrijden van landen van de fascistische ideologie leren en prijzen. Als we dit bereiken, is er misschien een kans op blijvende vrede in de regio.

Tale Heydarov is erg bekend in Azerbeidzjan en in Londen. Een voormalig president van de Azerbeidzjaanse Premier League Football Club Gabala en oprichter van het Azerbeidzjan Teacher Development Centre, de huidige voorzitter van Gilan Holding, oprichter van de European Azerbaijan School, European Azerbaijan Society, evenals verschillende uitgeverijen, tijdschriften en boekhandels.  

Verder lezen

Armenië

Armenië en Azerbeidzjan eindelijk in vrede? Is het waar?

gepubliceerd

on

Rusland is verrassend en zeer snel een vredestichter geworden in het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan over Nagorno-Karabach. De oude wijsheid zegt dat een slechte vrede beter is dan een nederlaag. Gezien de moeilijke humanitaire situatie in Karabach kwam Rusland met spoed tussenbeide en zorgde voor de ondertekening van een staakt-het-vuren-akkoord door de leiders van Armenië en Azerbeidzjan op 9 november en de inzet van Russische vredeshandhavers in de regio, schrijft Moskou-correspondent Alexi Ivanov. 

De protesten begonnen onmiddellijk in Armenië en het parlementsgebouw werd in beslag genomen. Menigten die ontevreden waren over de uitkomst van de oorlog, die duurde sinds 27 september en de tol eiste van meer dan tweeduizend Armeense soldaten, vernietiging en rampspoed in Artsakh brachten, eisen nu het ontslag van premier Pashinyan, die wordt beschuldigd van verraad.

Bijna 30 jaar conflict heeft Armenië noch Azerbeidzjan vrede gebracht. Deze jaren hebben de interetnische vijandigheid alleen maar aangewakkerd, die ongekende proporties heeft aangenomen.

Turkije is een actieve speler geworden in dit regionale conflict, dat Azerbeidzjan als zijn naaste verwanten beschouwt, hoewel de meerderheid van de bevolking daar tot de sjiitische islam behoort, rekening houdend met de Iraanse wortels van de Azerbeidzjaanse bevolking.

Turkije is onlangs actiever geworden op internationaal en regionaal niveau en is een serieuze confrontatie aangegaan met Europa, vooral Frankrijk, tegen de maatregelen om het moslimextremisme te beteugelen.

De zuidelijke Kaukasus blijft echter traditioneel in de invloedssfeer van Rusland, aangezien dit gebieden zijn waar Moskou al eeuwenlang domineert.

Poetin profiteerde tijdens de pandemie en verwarring in Europa zeer snel van de situatie met zijn buren en maakte van de oorlog een beschaafd kader.

De wapenstilstand werd niet door alle partijen verwelkomd. De Armeniërs zouden naar Azerbeidzjan moeten terugkeren naar de gebieden die begin jaren '90 waren veroverd, niet allemaal, maar de verliezen zullen aanzienlijk zijn.

Armeniërs verlaten in groten getale de gebieden die onder de controle van Azerbeidzjan zouden moeten komen. Ze nemen eigendommen en branden hun huizen. Geen van de Armeniërs wil onder het bewind van de Azerbeidzjaanse autoriteiten blijven, omdat ze niet in hun eigen veiligheid geloven. Vele jaren van vijandigheid hebben tot wantrouwen en haat geleid. Niet het beste voorbeeld is Turkije, waar de term "Armeens" helaas als een belediging wordt beschouwd. Alhoewel Turkije al jaren bij de EU aanklopt en de status opeiste van een beschaafde Europese mogendheid.

President van Azerbeidzjan Ilham Aliyev belooft bescherming aan de Armeniërs van Karabach, en hij belooft ook tal van Armeense kerken en kloosters in dit oude gebied te beschermen, waaronder het grote heilige klooster van Dadivank, dat een bedevaartsoord is. Momenteel wordt het beschermd door Russische vredeshandhavers.

Russische vredeshandhavers zijn al in Karabach. Het zullen er tweeduizend zijn en ze moeten ervoor zorgen dat de wapenstilstand wordt nageleefd en dat de vijandelijkheden worden stopgezet.

Ondertussen verhuizen enorme colonnes vluchtelingen naar Armenië, waarvan hopelijk wordt verwacht dat ze zonder problemen hun historische thuisland zullen bereiken.

Het is te vroeg om te praten over een nieuwe wending in het Karabach-conflict. Premier Pashinyan heeft al verklaard verantwoordelijk te zijn voor de nederlaag van Armenië in Artsakh. Maar dit is waarschijnlijk niet het laatste punt. Armenië protesteert, protesteert tegen Pashinyan, tegen de beschamende capitulatie, hoewel iedereen begrijpt dat het conflict in Karabach moet worden opgelost.

Veel Azerbeidzjanen, het zijn er duizenden, dromen ervan terug te keren naar hun huizen in Karabach en nabijgelegen regio's, die voorheen werden gecontroleerd door Armeense troepen. Deze mening kan nauwelijks worden genegeerd. Er wonen al eeuwen mensen - Armeniërs en Azerbeidzjanen - en het is erg moeilijk om de perfecte oplossing voor deze tragedie te vinden.

Het is duidelijk dat het nog vele jaren zal duren voordat oude wonden, wrok en onrecht zijn vergeten. Maar er moet vrede komen in dit land en het bloedvergieten moet worden gestopt.

Verder lezen

Armenië

Nagorno-Karabach - Vraag naar erkenning van de Republiek Artsakh

gepubliceerd

on

Het historische conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan wordt consequent over het hoofd gezien door de wereld. De realiteit is dat er 3 en niet 2 landen in conflict zijn: Armenië, Azerbeidzjan en Artsakh (ook bekend als Nagorno-Karabach). Het geschil is: moet Artsakh onafhankelijk zijn of moet Azerbeidzjan over hen regeren? Het dictatoriale pan-Ottomaanse regime van Azerbeidzjan wil het land en negeert het pleidooi voor democratische zelfbeschikking - schrijven Martin Dailerian en Lilit Baghdasaryan.

Artsakh-mensen die zich hiertegen verzetten, worden elke dag gedood terwijl de wereld een oogje dichtknijpt. Om deze reden is het belangrijk om de bewustwording te vergroten en vragen we erkenning voor dit mondiale geopolitieke conflict, zodat meer humanitaire hulp kan ingrijpen.

Agressie op Artsakh

De huidige agressie is gepland en goed getimed. De wereld is in beslag genomen door COVID en de VS zijn gefocust op grote verkiezingen.

Azerbeidzjan heeft zijn militaire capaciteit aanzienlijk uitgebreid met hulp van uitrusting en munitie van Israël en Turkije. Azerbeidzjan gebruikt ISIS-moordenaars om Armeense soldaten te bestrijden die de grens beschermen.

Civiele nederzettingen worden gebombardeerd en gedwongen te evacueren voor het inkomende leger. Massale informatieoorlog die de wereldmedia met succes verward en stil houdt. We raden u aan te handelen in het belang van het stoppen van de oorlog en het op gang brengen van een vreedzaam proces.

Oproep tot actie

De oorlog moet worden gestopt en de mensen van Artsakh (Nagorno-Karabach) hebben het recht om zichzelf te identificeren. De Azerbeidzjaanse dictatuur mag Artsakh niet overnemen zonder toestemming van de burger. Onze eis is om zowel de democratie als het historische erfgoed en veel van de eerste christelijke kerken te behouden. Azerbeidzjan heeft een geschiedenis van het op agressieve wijze vernietigen van Armeense erfgoedsites.

Gebrek aan Amerikaanse bemiddeling

De huidige Amerikaanse president, Donald Trump, heeft geprobeerd betrokkenheid bij het conflict te vermijden, waardoor Turkije zijn volledige steun kan geven aan Azerbeidzjan. President Trump staat ook bekend om zijn persoonlijke belangen in Turkije (hotels in Istanbul), wat een reden kan zijn voor zijn onwil om de humanitaire crisis die zich op dit moment ontvouwt te stoppen. Hoewel Donald Trump niet veel interesse heeft in de oorlog, heeft zijn tegenstander voor de komende verkiezingen, Joe Biden, een uitgesproken mening over het conflict, omdat hij vindt dat het belangrijk is om de kant van Turkije te stoppen en dat Turkije buiten de deur blijft. het conflict, aangezien Turkije grenst aan Armenië en Azerbeidzjan. Amerikaanse functionarissen wilden in het algemeen de handel in wapens en de overbrenging van huurlingen binnen het strijdgebied stoppen, maar er is geen diplomatiek plan. Er is een diplomatiek plan nodig om vrede en stabiliteit te bereiken. Het is absoluut noodzakelijk dat de Verenigde Staten zich bezighouden met activiteiten om vrede te creëren in het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan. Israël verstrekt tijdens het conflict wapens en hulp aan Azerbeidzjan.

Vluchtelingen crisis

De geschiedenis lijkt zich voor Armeniërs te herhalen. Dit is een humanitaire crisis, aangezien veel Artsakh-families hun huizen verlaten om aan de bommen en het oprukkende Azerbeidzjaanse leger te ontsnappen.

Een andere Armeense genocide ontvouwt zich voor uw ogen. Ziekenhuizen en sociale systemen in Armenië hebben het moeilijk vanwege COVID en de aanval van gewonde soldaten vanuit de frontlinies. Er is geen vluchtelingenplan en veel gezinnen hebben de vaders aan de frontlinie verloren, wat de vluchtelingenfamilies en het sociale systeem verder onder druk zet.

Onzichtbare menselijke crisis in Artsakh

Er woedt al een maand een oorlog tussen het Defensieleger van Artsakh, gesteund door Armenië en het leger van Azerbeidzjan, gesteund door Turkije. Artsakh is ook bekend als Nagorno Karabach. Azerbeidzjan heeft een geschiedenis van mensenrechtenschendingen en gebruikt zware propaganda om het imago van controle en het slachtoffer worden van een kleine natie te behouden.

Clusterbommen op burgers

Tijdens een onderzoek ter plaatse in Nagorno-Karabach in oktober 2020, Human Rights Watch gedocumenteerd 4 incidenten waarbij Azerbeidzjan clustermunitie gebruikte. Het rapport zegt dat HRW-onderzoekers de "overblijfselen van door Israël geproduceerde LAR-160-serie clustermunitieraketten" hebben geïdentificeerd in de hoofdstad Stepanakert en de stad Hadrut en de door hen veroorzaakte schade hebben onderzocht. HRW-onderzoekers zeggen dat "Azerbeidzjan deze grond-grond-raketten en lanceerinrichtingen uit Israël ontving in 2008-2009".

Oorlog met voorbedachten rade

Er is duidelijk sprake van voorbereiding door ultramoderne technologie uit Turkije en Israël binnen te halen en door Syrische strijders te bemannen. Internationale nieuwsorganisaties zoals Reuters en de BBC berichtten al over Syrische militanten die werden gestuurd om te helpen Azerbeidzjan ontstond eind september. Zowel Turkije als Azerbeidzjan worden geregeerd door dictators en hebben intern weinig tegenstand. De angst is dat ze door de daling van de olieprijzen en de wens om hun territoria te verenigen erop rekenen dat de wereld in beslag wordt genomen door COVID om hun agressie op het land uit te kunnen voeren.

"Dankzij geavanceerde Turkse drones die eigendom zijn van het Azerbeidzjaanse leger, zijn onze slachtoffers aan het front kleiner geworden", zei de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev in een televisie-interview met de Turkse nieuwszender TRT Haber. Hun strijdkrachten vernietigden een aantal Armeense posities en voertuigen met de luchtaanvallen uitgevoerd door Bayraktar TB2 gewapende UAV's. Dit zijn Turkse drones die in staat zijn om op afstand bestuurde of autonome vluchtoperaties uit te voeren, vervaardigd door het Turkse Baykar-bedrijf.

De tijd dringt echter doordat steeds meer wereldleiders smeken om het stijgende aantal doden en het lijden van mensen op te merken. Het oprukkende leger stopt niet eens om de lijken op te halen. Het slagveld is gevuld met een bedorven stank en soms begroeven Armeniërs die soldaten uit angst voor een uitbraak en wilde zwijnen of andere dieren ze opeten. Volgens dit Washington Post artikellijken de lichamen van de huurlingen te zijn verwijderd en teruggestuurd naar Syrië.

Onthoofdingen

Verschillende nieuwsbronnen meldden weer een onmenselijk incident door Azerbeidzjan - de onthoofding van een soldaat. Op 16th In oktober, rond 1 uur, belde een lid van de Azerbeidzjaanse strijdkrachten de broer van een Armeense soldaat en zei dat zijn broer bij hen is; ze onthoofden hem en gingen zijn foto op internet plaatsen. Naderhand, enkele uren later, vond de broer die vreselijke foto van zijn onthoofde broer op de social media-pagina van zijn broer. Die foto's worden gearchiveerd omdat ze te gruwelijk zijn. Helaas krijgen mensen die Armeniërs onthoofden medailles en het is een gangbare praktijk tijdens oorlogstijd.

Azerbeidzjaanse strijdkrachten onthoofden een Armeense soldaat en plaatsten deze foto op zijn eigen sociale media.

Executies van gevangenen

Er is een virale video van twee krijgsgevangenen die met geweld zijn vermoord door Azerbeidzjaanse soldaten. In de video lijken de gevangenen met hun handen achter zich gebonden en zijn ze gedrapeerd in de vlaggen van Armenië en Artsakh zittend op een kleine muur. In de volgende 4 seconden beveelt een Azerbeidzjaanse soldaat in Azerbeidzjaans: "Richt op hun hoofden!", Dan klinken honderden schoten die de krijgsgevangenen in een mum van tijd doden.

Gespannen medisch systeem

Artsakh en Armeense ziekenhuizen staan ​​onder druk door de toename van COVID-19-gevallen. Bovendien is er een groeiend tekort aan personeel en bedden om de gewonden te verzorgen die uit de frontlinie worden gehaast. Veel vluchtelingen zijn ontsnapt aan het bombardement in Artsakh door Azerbeidzjaanse troepen en zijn naar Armenië gevlucht om onderdak te zoeken. Veel gezinnen hebben de vader verloren aan de oorlog en zijn ook op de vlucht in deze extreem gevaarlijke tijd.

Turkije heeft honderden tonnen internationale humanitaire hulp aan Armenië geblokkeerd vanuit de VS. Ze hebben het verboden om door het luchtruim van Turkije te vliegen, wat gevolgen heeft gehad voor het krijgen van de broodnodige medische benodigdheden uit het buitenland.

We vestigen de aandacht van de internationale gemeenschap over de hele wereld op de ernst van de situatie.

We roepen de leidende landen van de wereld op om alle invloed die ze hebben aan te wenden om mogelijke inmenging van de kant van Turkije en Azerbeidzjan, die de situatie in de regio al hebben gedestabiliseerd, te voorkomen.

Vandaag staan ​​we voor een serieuze uitdaging. De situatie wordt verergerd door COVID-19. We vragen u al het mogelijke te doen om de oorlog te beëindigen en het politieke schikkingsproces in het conflictgebied Azerbeidzjaans-Karabagh te hervatten.

De ernst van dit moment vraagt ​​om ieders waakzaamheid in elk land. Vrede hangt af van onze individuele en collectieve inspanningen.

We dringen er bij u op aan om de oorlog te stoppen in het belang van het behoud van mensenlevens aan zowel Armeense als Azerbeidzjaanse zijde. De bevolking van Armenië lijdt pijn, maar dat geldt ook voor de bevolking van Azerbeidzjan, die wordt geregeerd door een dictator die aan beide kanten onzorgvuldig omgaat met mensenlevens en internationale steun geniet. Israël, VS, Duitsland en Rusland: je hebt dit gemaakt en je kunt dit stoppen nu het nog kan!

De auteurs zijn Martin Dailerian, een staatsburger van de VS, en Lilit Baghdasaryan, een staatsburger van de Republiek Armenië.

De meningen in het bovenstaande artikel zijn die van de auteurs en weerspiegelen geen enkele steun of mening van de kant van EU Reporter.

Verder lezen
advertentie

Facebook

Twitter

Trending