Verbind je met ons

Landbouw

Commissie organiseert eerste Farm to Fork 2020-conferentie

gepubliceerd

on

Op 15 oktober opende de Europese Green Deal uitvoerend vicevoorzitter Frans Timmermans, samen met gezondheids- en voedselveiligheidscommissaris Stella Kyriakides en landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski de conferentie van Farm to Fork 2020 - Samen bouwen aan duurzame voedselsystemen. De virtuele conferentie vindt vandaag (16 oktober) ook plaats, het is Wereldvoedseldag. Deze conferentie is de eerste van wat een jaarlijkse bijeenkomst zal zijn van Europese belanghebbenden die bereid zijn om deel te nemen aan en mee vorm te geven aan het pad van de EU naar duurzame voedselsystemen.

Meer dan 1,000 belanghebbenden in de voedselwaardeketen, overheidsinstanties, internationale organisaties en maatschappelijke organisaties, evenals leden van het publiek hebben zich geregistreerd om deel te nemen aan het debat en bij te dragen aan de uitvoering van de Farm to Fork Strategie, eerder dit jaar aangenomen. In het hart van de Europese Green Dealstreeft de strategie naar een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem. Het evenement zal ook een forum bieden voor discussie over de uitdagingen en kansen die verband houden met de overgang naar duurzame voedselsystemen, en over mogelijke andere interventiegebieden. Het hele evenement is toegankelijk via webstreaming.

Landbouw

Een groener, eerlijker en robuuster EU-landbouwbeleid

gepubliceerd

on

Europarlementariërs willen het EU-landbouwbeleid duurzamer en veerkrachtiger maken om te blijven zorgen voor voedselzekerheid in de hele EU © AdobeStock / Vadim

Het toekomstige landbouwbeleid van de EU moet flexibeler, duurzamer en crisisbestendiger zijn, zodat boeren in de hele EU voor voedselzekerheid kunnen blijven zorgen. De leden van het Europees Parlement hebben op vrijdag (23 oktober) hun standpunt ingenomen over de hervorming van het EU-landbouwbeleid na 2022. Het onderhandelingsteam van het EP is nu klaar om besprekingen met EU-ministers te beginnen.

Op weg naar een prestatiegericht beleid

De leden waren voorstander van een beleidswijziging die het landbouwbeleid van de EU beter zou moeten afstemmen op de behoeften van de individuele lidstaten, maar ze dringen aan op het handhaven van een gelijk speelveld in de hele Unie. Nationale regeringen dienen strategische plannen op te stellen, die de Commissie zal onderschrijven, waarin wordt gespecificeerd hoe zij de EU-doelstellingen ter plaatse willen verwezenlijken. De Commissie zou hun prestaties controleren, niet alleen hun naleving van de EU-regels.

Bevordering van betere milieuprestaties van landbouwbedrijven in de EU

De doelstellingen van strategische plannen zullen worden nagestreefd in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs, zeggen de leden van het Europees Parlement.

Het Parlement versterkte de verplichte klimaat- en milieuvriendelijke praktijken, de zogenaamde conditionaliteit, die elke boer moet toepassen om directe steun te krijgen. Bovendien willen de EP-leden ten minste 35% van het budget voor plattelandsontwikkeling besteden aan alle soorten milieu- en klimaatgerelateerde maatregelen. Minstens 30% van het budget voor rechtstreekse betalingen moet naar ecoregelingen gaan, die vrijwillig zouden zijn maar het inkomen van boeren zouden kunnen verhogen.

De leden van het Europees Parlement staan ​​erop om in elke lidstaat landbouwadviesdiensten op te zetten en ten minste 30% van hun door de EU gesponsorde financiering toe te wijzen om boeren te helpen de klimaatverandering te bestrijden, natuurlijke hulpbronnen duurzaam te beheren en de biodiversiteit te beschermen. Ze roepen de lidstaten ook op om boeren aan te moedigen 10% van hun land te besteden aan landschapsarchitectuur die de biodiversiteit ten goede komt, zoals heggen, niet-productieve bomen en vijvers.

Betalingen aan grotere boerderijen verminderen, kleine en jonge boeren ondersteunen

De leden van het Europees Parlement stemden voor een geleidelijke verlaging van de jaarlijkse rechtstreekse betalingen aan landbouwers boven de € 60 en deze te beperken tot € 000. Het zou echter kunnen worden toegestaan ​​dat landbouwers 100% van de landbouwgerelateerde salarissen aftrekken van het totale bedrag vóór verlaging. Ten minste 000% van de nationale rechtstreekse betalingen zou moeten worden gebruikt om kleine en middelgrote landbouwbedrijven te ondersteunen, maar als meer dan 50% wordt gebruikt, moet de aftopping vrijwillig worden, aldus de leden van het Europees Parlement.

EU-landen zouden ten minste 4% van hun budget voor rechtstreekse betalingen kunnen gebruiken om jonge boeren te ondersteunen. Verdere steun zou kunnen worden verleend uit de financiering voor plattelandsontwikkeling, waarbij de investeringen van jonge landbouwers prioriteit zouden kunnen krijgen, aldus EP-leden.

Het Parlement benadrukt dat EU-subsidies alleen mogen worden gereserveerd voor degenen die zich bezighouden met ten minste een minimum aan landbouwactiviteiten. Degenen die luchthavens, spoorwegdiensten, waterwerken, onroerendgoeddiensten, permanente sport- en recreatieterreinen exploiteren, moeten automatisch worden uitgesloten.

Veggieburgers en tofu-steaks: geen verandering in de etikettering van plantaardige producten

De leden van het Europees Parlement verwierpen alle voorstellen om vleesgerelateerde namen te reserveren voor producten die vlees bevatten. Er verandert niets voor plantaardige producten en de namen die ze momenteel gebruiken wanneer ze worden verkocht.

Boeren helpen omgaan met risico's en crises

Het Parlement drong aan op verdere maatregelen om boeren te helpen omgaan met risico's en mogelijke toekomstige crises. Het wil dat de markt transparanter wordt, dat een interventiestrategie voor alle landbouwproducten en praktijken die gericht zijn op hogere normen op het gebied van milieu, diergezondheid of dierenwelzijn worden vrijgesteld van concurrentieregels. Ze willen ook de crisisreserve ombuigen om boeren met prijs- of marktinstabiliteit te helpen van een ad-hocinstrument naar een permanent instrument met een behoorlijk budget.

Hogere sancties voor herhaalde inbreuken en EU-klachtenmechanisme

Het Parlement wil de sancties opvoeren voor degenen die herhaaldelijk niet voldoen aan de EU-vereisten (bijvoorbeeld op het gebied van milieu en dierenwelzijn). Dit zou boeren 10% van hun rechten moeten kosten (vergeleken met de huidige 5%).

Europarlementariërs willen ook dat er een ad-hoc EU-klachtenmechanisme wordt opgezet. Dit is bedoeld voor boeren en plattelandsbegunstigden die ten aanzien van EU-subsidies oneerlijk of benadeeld worden behandeld als hun nationale regering hun klacht niet behandelt.

Uitslag van de stemming en meer informatie

De verordening inzake strategische plannen werd goedgekeurd met 425 stemmen voor, 212 tegen en 51 onthoudingen.

De verordening betreffende de gemeenschappelijke marktordening werd goedgekeurd met 463 stemmen voor, 133 tegen en 92 onthoudingen.

De verordening betreffende de financiering, het beheer en het toezicht op het GLB werd goedgekeurd met 434 stemmen voor, 185 tegen en 69 onthoudingen.

Meer informatie over de goedgekeurde teksten is beschikbaar in het achtergrond note.

Verklaringen van de voorzitter van de landbouwcommissie en de drie rapporteurs zijn beschikbaar Hier.

Achtergrond

De laatste hervorming van het EU-landbouwbeleid, ingevoerd in 1962, dateert van 2013.

De huidige GLB-regels lopen af ​​op 31 december 2020. Ze moeten worden vervangen door overgangsregels totdat de lopende hervorming van het GLB is goedgekeurd en goedgekeurd door het Parlement en de Raad.

Het GLB is goed voor 34.5% van de EU-begroting voor 2020 (€ 58.12 miljard). Ongeveer 70% van het GLB-budget ondersteunt het inkomen van zes tot zeven miljoen landbouwbedrijven in de EU.

Meer informatie

Verder lezen

Landbouw

Commissie verwelkomt akkoord van de Raad over toekomstig gemeenschappelijk landbouwbeleid

gepubliceerd

on

Op 20 oktober bereikte de Raad overeenstemming over zijn onderhandelingsstandpunt, de zogenaamde algemene oriëntatie, over de hervormingsvoorstellen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). De Commissie verwelkomt dit akkoord, een beslissende stap op weg naar de onderhandelingsfase met de medewetgevers.

Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski zei: “Ik verwelkom de geboekte vooruitgang en de algemene benadering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid die vannacht is bereikt. Dit is een belangrijke stap voor onze boeren en onze boerengemeenschap. Ik ben dankbaar voor de constructieve samenwerking van de lidstaten en ik vertrouw erop dat deze overeenkomst ertoe zal bijdragen dat de Europese landbouw in de toekomst economische, ecologische en sociale voordelen kan blijven bieden aan onze boeren en burgers. "

Het Europees Parlement stemt ook over de voorstellen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) tijdens de plenaire vergadering, met stemmingsessies die gepland staan ​​tot vandaag (23 oktober). Zodra het Europees Parlement het eens is over een standpunt voor alle drie de GLB-verslagen, kunnen de medewetgevers de onderhandelingsfase beginnen om tot een algemeen akkoord te komen.

De Commissie presenteerde haar GLB-hervormingsvoorstellen in juni 2018, gericht op een meer flexibele, prestatie- en resultaatgerichte aanpak, en tegelijkertijd hogere ambities op het gebied van milieu en klimaatactie. Na de goedkeuring van de strategieën van boer tot bord en biodiversiteit, presenteerde de Commissie de verenigbaarheid van de GLB-hervorming met de ambitie van de Green Deal.

Verder lezen

Landbouw

Commissie publiceert opinieonderzoek over voedsel en landbouw in de EU

gepubliceerd

on

Drie op de vier Europeanen zijn op de hoogte van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en zijn van mening dat alle burgers er baat bij hebben, volgens de laatste EU-brede Eurobarometer-enquête naar de publieke opinie over landbouw en het GLB, vandaag gepubliceerd door de Europese Commissie. Uit de enquête blijkt dat meer EU-burgers op de hoogte zijn van het GLB (73% nu, zes procentpunten meer dan in 2017) en van mening zijn dat het GLB ten goede komt aan alle burgers, niet alleen landbouwers (76% vandaag, 15 procentpunten meer dan in 2017) .

Bovendien blijven de opvattingen van de burgers over wat de belangrijkste doelstellingen van het GLB zouden moeten zijn, vergelijkbaar met de bevindingen van de enquête van 2017. De meesten zijn van mening dat het verstrekken van veilig, gezond voedsel van hoge kwaliteit de hoofddoelstelling moet zijn, hetgeen de mening van 62% van de respondenten vertegenwoordigt, net als in 2017. Een toenemend aantal Europeanen denkt dat de EU haar rol vervult met betrekking tot de belangrijkste doelstellingen van de CAP. In vergelijking met 2017 zijn alle domeinen, waaronder voedselzekerheid, duurzaamheid, veilig en kwalitatief hoogstaand voedsel, met minstens vijf procentpunten gestegen.

Meer burgers zijn nu op de hoogte van het logo voor biologische landbouw, en dekt 56% van de respondenten (29 procentpunten meer dan in 2017). Hoewel een groeiend deel van de burgers van mening is dat landbouw een van de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering is (van 29% in 2010 naar 42% in 2020), gelooft de meerderheid van de burgers dat de landbouw al een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de strijd tegen klimaatverandering, waarvan 55% deze mening toegedaan was, tegen 46% in 2010. De enquête werd uitgevoerd van augustus tot september 2020, onder meer dan 27,200 respondenten in 27 lidstaten. Het volledige rapport van de EU-enquête wordt later in november gepubliceerd. Meer informatie is beschikbaar online.

Verder lezen
advertentie

Facebook

Twitter

Trending