Verbind je met ons

Landbouw

Hoe duurzaam is het gebruik van #Water in #EUAgriculture, vraag auditors

DELEN:

gepubliceerd

on

Aangezien boeren grote zoetwaterverbruikers zijn, beoordeelt de Europese Rekenkamer de impact van het landbouwbeleid van de EU op duurzaam watergebruik. De audit, die net is begonnen, zal nuttig zijn naarmate de EU vorderingen maakt met de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Zoetwater is een van onze meest waardevolle hulpbronnen. Door de dubbele druk van economische activiteit en klimaatverandering wordt water in heel Europa echter steeds schaarser. Vooral de landbouw heeft een grote impact. Minstens een kwart van al het zoetwater dat in de EU wordt gewonnen, wordt gebruikt op landbouwgrond. Landbouwactiviteiten hebben niet alleen invloed op de hoeveelheid en beschikbaarheid van zoetwatervoorraden, maar ook op de waterkwaliteit, bijvoorbeeld door vervuiling door kunstmest en pesticiden.

“Boeren zijn grote gebruikers van zoet water; ze behoren ook tot de eersten die te maken hebben met waterschaarste ”, zegt Joëlle Elvinger, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de controle. "Onze controle is met name bedoeld om vast te stellen of het optreden van de EU en haar lidstaten op landbouwgebied geschikt en doeltreffend is voor de toepassing en handhaving van de beginselen van duurzaam beheer van deze essentiële hulpbron."

De huidige benadering van het waterbeheer door de EU gaat terug op de Kaderrichtlijn Water uit 2000, waarin onder meer principes voor duurzaam watergebruik zijn ingevoerd. Het is bedoeld om de achteruitgang van waterlichamen te voorkomen en een goede kwalitatieve en kwantitatieve toestand te bereiken voor alle waterlichamen in de EU.

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) speelt een belangrijke rol bij de duurzaamheid van water. Het biedt een aantal instrumenten die de druk op de watervoorraden kunnen helpen verminderen, maar het kan bijvoorbeeld ook irrigatie-infrastructuur financieren.

Deze audit van de impact van het landbouwbeleid van de EU op het duurzaam gebruik van water wordt gestart om bij te dragen aan het toekomstige GLB.

De controleurs zullen beoordelen of het EU-beleid duurzaam watergebruik in de landbouw bevordert. In het bijzonder zullen ze onderzoeken of:

advertentie

o De Europese Commissie heeft de principes van duurzaam watergebruik opgenomen in de GLB-regels, en;

o EU-lidstaten passen die principes toe en stimuleren duurzaam watergebruik in de landbouw.

Drie weken geleden heeft de Europese Commissie besloten de kaderrichtlijn water niet te herzien, die de lidstaten verplicht ervoor te zorgen dat alle waterlichamen in 2027 in "goede toestand" verkeren.

De audit preview die op 7 juli is gepubliceerd, geeft informatie over een lopende audittaak over het duurzaam gebruik van water in de EU-landbouw, die naar verwachting in de tweede helft van 2021 zal worden afgerond. Audit previews en andere auditdiensten zijn gebaseerd op voorbereidend werk dat is verricht vóór de start van een audit en mogen niet worden beschouwd als auditobservaties, conclusies of aanbevelingen. Het volledige auditvoorbeeld is beschikbaar in Engels hier.

In de afgelopen jaren heeft de ERK verschillende speciale rapporten gepubliceerd over watergerelateerde kwesties, zoals woestijnvorming  Drinkwaterrichtlijneutrofiëring in de Oostzee en waterkwaliteit in het stroomgebied van de Donau. Informatie over de maatregelen die de ERK heeft genomen naar aanleiding van de COVID-19-pandemie, is te vinden hier.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending