Verbind je met ons

Defensie

#EuropeanDefenceFund - 205 miljoen euro om de strategische autonomie en het industriële concurrentievermogen van de EU te versterken

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

De Commissie heeft 16 pan-Europese industriële defensieprojecten en drie baanbrekende technologieprojecten aangekondigd die zullen profiteren van 205 miljoen euro aan financiering via de twee voorlopersprogramma's van een volwaardig Europees Defensiefonds: de voorbereidende actie inzake defensieonderzoek (PADR) en de Europese Industrieel ontwikkelingsprogramma voor defensie (EDIDP).

Europe Fit for the Digital Age Executive Vice-President Margrethe Vestager zei: “Het Europees Defensiefonds zal uitgaven beter mogelijk maken door samen uit te geven, waardoor versnippering en inefficiëntie worden verminderd. De succesvolle resultaten van haar voorloperprogramma's, die vandaag zijn aangekondigd, tonen het grote potentieel dat bestaat in samenwerking tussen grote en kleine defensie-industrieën en uit de hele EU. "

Thierry Breton, commissaris voor de interne markt, zei: “Deze veelbelovende projecten tonen aan dat de EU in staat is om de samenwerking tussen de Europese defensie-industrie en de lidstaten te bevorderen en te ondersteunen. Door hoogwaardige technologieën en defensievermogens te ontwikkelen, versterken we de veerkracht en strategische autonomie van de EU. Alle deelnemers aan de waardeketen van defensie, ongeacht hun grootte en hun oorsprong binnen de EU, kunnen hiervan profiteren. Het Europees Defensiefonds, met het juiste financieringsniveau, zal het mogelijk maken om deze eerste successen aanzienlijk op te schalen. "

Het resultaten aangekondigd zijn een zeer positieve uitkomst en bevestigen het fit for purpose-model van het Europees Defensiefonds. De belangrijkste elementen om op te merken zijn:

advertentie
  • Een zeer aantrekkelijk programma: in totaal hebben 441 entiteiten zich aangemeld voor EDIDP-oproepen, wat heeft bijgedragen aan 40 voorstellen. 223 entiteiten uit 16 voorstellen zullen worden ondersteund door EDIDP;
  • Brede geografische dekking: de EDIDP-projecten hebben betrekking op deelnemers uit 24 lidstaten;
  • Grote deelname van het MKB: Kmo's vertegenwoordigen 37% van het totale aantal entiteiten dat financiering (83 kmo's) van EDIDP ontvangt, wat het belang bevestigt van specifieke oproepen voor kmo's en specifieke bonussen voor kmo's;
  • Positief effect op samenwerking: de door het EDIDP geselecteerde voorstellen omvatten gemiddeld 14 entiteiten uit zeven lidstaten;
  • Volledige samenhang met andere EU-defensie-initiatieven, met name de permanente gestructureerde samenwerking (PESCO): negen uit het EDIDP gefinancierde voorstellen zijn PESCO-projecten;
  • Bijdrage aan de strategische autonomie van de EU: de EDIDP-voorstellen zijn in overeenstemming met de belangrijkste vermogensprioriteiten die de lidstaten op Europees niveau via het vermogensontwikkelingsplan zijn overeengekomen;
  • Open voor door derde landen gecontroleerde dochterondernemingen: uit de EDIDP-resultaten blijkt dat het mogelijk is om in de EU gevestigde dochterondernemingen die door derde landen of entiteiten uit derde landen worden gecontroleerd, erbij te betrekken, mits zij voldoen aan door de lidstaten goedgekeurde passende op veiligheid gebaseerde garanties. Dit is met name het geval bij vier deelnemers die worden gecontroleerd door entiteiten uit Canada, Japan en de Verenigde Staten;
  • Ondersteuning van disruptieve technologieën: de PADR steunt voor het eerst drie projecten die zijn gewijd aan ontwrichtende technologieën door middel van speciale oproepen, bedoeld om het toekomstige EOF voor te bereiden, dat tot 8% van zijn budget aan verstorende acties toewijst. Deze zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat Europa voorop blijft lopen op het gebied van technologische ontwikkeling.

De aangekondigde projecten zullen de ontwikkeling van Europese defensievermogens ondersteunen, zoals drones en aanverwante technologieën (laagwaarneembare en tactische drones, detectiesysteem voor militaire drones en ontwijkingssysteem voor militaire drones, edge computing-platforms voor drones), ruimtetechnologieën (gecodeerde ontvangers van militaire kwaliteit van Galileo, optische payload van militaire kwaliteit voor kleine satellieten, big data-systeem voor satellietbewaking), onbemande grondvoertuigen, zeer nauwkeurige raketsystemen (BLOS - antitankraketten), toekomstige marine-platforms, elektronische aanvalsmogelijkheden in de lucht, tactische en sterk beveiligde netwerken, cyber situationeel bewustmakingsplatforms of de volgende generatie actieve stealth-technologieën.

Deze projecten komen bovenop de 15 andere onderzoeksprojecten die al sinds 2017 zijn gefinancierd via de PADR en de aanstaande directe ondersteuning van twee grootschalige projecten (MALE drone en ESSOR).

Achtergrond

advertentie

Het industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie (EDIDP), ter waarde van € 500 miljoen voor 2019-2020, en de voorbereidende actie inzake defensieonderzoek (PADR), met een budget van € 90 miljoen voor 2017-2019, zijn proefprogramma's van de komende Europese defensie Fonds, dat een innovatieve en concurrerende industriële defensiebasis zal bevorderen en zal bijdragen aan de strategische autonomie van de EU. De PADR bestrijkt de onderzoeksfase van defensieproducten, inclusief ontwrichtende technologieën, terwijl EDIDP samenwerkingsprojecten ondersteunt die verband houden met ontwikkeling, van ontwerp tot prototypes.

Met een totaal budget van meer dan 160 miljoen euro werden in april 12 nog eens 2020 oproepen tot het indienen van voorstellen in het kader van het EDIDP gepubliceerd, waarin de kritieke vermogensbehoeften werden weerspiegeld. Voorstellen voor deze editie van 2020 moeten worden ingediend door de 1st van december 2020. Meer informatie over de EDIDP-oproepen van 2020 is beschikbaar op de website van Portaal voor financiering en aanbesteding.

PADR is in 2017 voor drie jaar gelanceerd en zal financiering toewijzen aan in totaal 18 gezamenlijke onderzoeksprojecten. Het algehele responspercentage op de PADR-oproepen was hoog en toonde een grote interesse van de industrie, kleinere bedrijven en de Europese onderzoeksgemeenschap om deel te nemen aan Europese gezamenlijke onderzoeksprojecten. De deelname van het MKB aan de PADR-oproepen was aanzienlijk, namelijk 22% van de voorstellen. Ongeveer 900 entiteiten gevestigd in 27 lidstaten hebben in de periode 2017-2019 PADR-financiering aangevraagd en 202 werden gefinancierd.

De defensie-industrie van de EU vertegenwoordigt 440.000 hooggekwalificeerde werknemers, had veel positieve overloopeffecten op civiele toepassingen en is in toenemende mate een industrie voor tweeërlei gebruik die de economie als geheel ten goede komt. Het zal ernstig worden getroffen door de coronavirus-crisis. Het vrijmaken van meer dan 200 miljoen euro zal bijdragen tot de ondersteuning van het concurrentievermogen en het innovatiepotentieel, onder meer door de investeringen van de lidstaten in O&O te stimuleren door een hefboomeffect van meer dan 113 miljoen euro.

Meer informatie

Persbericht over de lancering van het Europees Defensiefonds, juni 2017

Persbericht over de eerste subsidies voor defensieonderzoek, februari 2018

Persbericht over het voorstel voor een Europees Defensiefonds 2021-2027, juni 2018

Persbericht over het voorlopige akkoord over het toekomstige Europees Defensiefonds, februari 2019

Persbericht over de weg vrijmaken voor eerste gezamenlijke industriële projecten in het kader van de EU-begroting, februari 2019

Meer informatie over PADR Werkprogramma als oproepen tot het indienen van voorstellen

Meer informatie over EDIDP Werkprogramma als oproepen tot het indienen van voorstellen

Factsheet over de EDIDP-oproep van april

Factsheet over PADR-projecten van april

 

Defensie

'Europa kan - en moet duidelijk - zelf meer kunnen en willen doen' von der Leyen

gepubliceerd

on

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, reflecteerde in haar 'State of the EU' (SOTEU)-toespraak over het abrupte einde van de NAVO-missie in Afghanistan. De gebeurtenissen van de zomer hebben een nieuwe impuls gegeven aan de Europese Defensie-unie. 

Von der Leyen beschreef de situatie als "zeer verontrustende vragen" voor de NAVO-bondgenoten, met de gevolgen voor Afghanen, militairen, maar ook voor diplomatieke en hulpverleners. Von der Leyen kondigde aan dat ze verwachtte dat voor het einde van het jaar een gezamenlijke EU-NAVO-verklaring zou worden gepresenteerd, waarin stond dat "we" hier momenteel aan werken met NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg.

Europees Defensieagentschap Unie

advertentie

Velen hebben kritiek geuit op het feit dat de EU haar gevechtsgroepen niet heeft gebruikt. Von der Leyen viel de kwestie frontaal aan: "Je kunt de meest geavanceerde krachten ter wereld hebben - maar als je nooit bereid bent ze te gebruiken - wat voor nut hebben ze dan?" Ze zei dat het probleem niet een gebrek aan capaciteit was, maar een gebrek aan politieke wil. 

Von der Leyen zei dat het komende Strategisch Kompas-document, dat in november moet worden afgerond, de sleutel is tot deze discussie: “We moeten beslissen hoe we alle mogelijkheden die al in het Verdrag staan, kunnen gebruiken. Daarom zullen president Macron en ik onder het Franse voorzitterschap een top over Europese defensie bijeenroepen. Het wordt tijd dat Europa naar een volgend niveau gaat.”

Von der Leyen riep op tot meer informatie-uitwisseling voor een beter situationeel bewustzijn, het delen van inlichtingen en informatie, evenals het samenbrengen van alle diensten van hulpverleners tot degenen die politietraining zouden kunnen leiden. Ten tweede riep ze op tot verbeterde interoperabiliteit via gemeenschappelijke Europese platforms, van alles van straaljagers tot drones. Ze verwierp het idee om af te zien van btw bij de aankoop van in de EU ontwikkelde en geproduceerde defensieapparatuur, met het argument dat dit de interoperabiliteit zou bevorderen en de afhankelijkheid zou verminderen. Ten slotte zei ze over cyber dat de EU een Europees cyberdefensiebeleid nodig heeft, inclusief wetgeving over gemeenschappelijke normen in het kader van een nieuwe Europese Cyber ​​Resilience Act.

advertentie

Waar wachten we nog op?

Na de toespraak van Von der Leyen zei voorzitter van de Europese Volkspartij Manfred Weber, lid van het EP: “Ik juich de initiatieven van de defensieraad in Ljubjana volledig toe. Maar waar wachten we op? Het Verdrag van Lissabon geeft ons alle opties, dus laten we het doen en laten we het nu doen.” Hij zei dat president Biden al duidelijk had gemaakt dat de VS niet langer de politieman van de wereld wilden zijn en voegde eraan toe dat zowel China als Rusland wachtten om het vacuüm te vullen: “We zouden wakker worden in een wereld waarin onze kinderen niet willen leven."

Verder lezen

9 / 11

20 jaar sinds 9/11: verklaring van de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Josep Borrell

gepubliceerd

on

Op 11 september 2001 kwamen bij de dodelijkste aanslag in de Amerikaanse geschiedenis bijna 3,000 mensen om het leven en raakten meer dan 6,000 gewond toen gekaapte passagiersvluchten neerstortten in het World Trade Center, het Pentagon en in een veld in Somerset County, Pennsylvania.

We eren de nagedachtenis van degenen die op deze dag, 20 jaar geleden, het leven lieten. De slachtoffers van terrorisme worden niet vergeten. Ik betuig mijn oprechte medeleven met het Amerikaanse volk, in het bijzonder met degenen die hun dierbaren bij de aanslagen hebben verloren. Terreuraanslagen zijn aanvallen op ons allemaal.

9/11 markeerde een wending in de geschiedenis. Het veranderde de mondiale politieke agenda fundamenteel – voor de allereerste keer beriep de NAVO zich op Artikel 5, waardoor haar leden gezamenlijk konden reageren uit zelfverdediging, en het lanceerde de oorlog tegen Afghanistan.

advertentie

Twintig jaar later zijn terroristische groeperingen zoals Al Qaida en Da'esh nog steeds actief en virulent in vele delen van de wereld, bijvoorbeeld in de Sahel, het Midden-Oosten en Afghanistan. Hun aanvallen hebben duizenden slachtoffers over de hele wereld veroorzaakt, enorme pijn en lijden. Ze proberen levens te vernietigen, gemeenschappen te beschadigen en onze manier van leven te veranderen. In hun streven om landen als geheel te destabiliseren, jagen ze met name op kwetsbare samenlevingen, maar ook op onze westerse democratieën en de waarden waar we voor staan. Ze herinneren ons eraan dat terrorisme een bedreiging is waarmee we elke dag leven.

Nu, net als toen, zijn we vastbesloten om terrorisme in al zijn vormen en waar dan ook te bestrijden. We staan ​​in bewondering, nederigheid en dankbaarheid voor degenen die hun leven riskeren om ons te beschermen tegen deze dreiging en voor degenen die reageren in de nasleep van aanvallen.

Onze ervaring met terrorismebestrijding heeft ons geleerd dat er geen gemakkelijke antwoorden of snelle oplossingen zijn. Alleen met geweld en militaire macht op terrorisme en gewelddadig extremisme reageren, zal niet helpen om harten en geesten te winnen. De EU heeft daarom gekozen voor een geïntegreerde aanpak door de diepere oorzaken van gewelddadig extremisme aan te pakken, financieringsbronnen voor terroristen af ​​te sluiten en terroristische online-inhoud aan banden te leggen. Vijf EU-veiligheids- en defensiemissies over de hele wereld hebben het mandaat om bij te dragen aan de strijd tegen het terrorisme. Bij al onze inspanningen zetten we ons in om onschuldige levens, onze burgers en onze waarden te beschermen, evenals de mensenrechten en het internationaal recht te handhaven.

advertentie

De recente gebeurtenissen in Afghanistan verplichten ons onze aanpak te heroverwegen, in samenwerking met onze strategische partners, zoals de Verenigde Staten en door middel van multilaterale inspanningen, onder meer met de Verenigde Naties, de Global Coalition to Defeat Da'esh en het Global Counter Terrorism Forum (GCTF ).

Op deze dag mogen we niet vergeten dat de enige weg vooruit is om eensgezind en standvastig te zijn tegen iedereen die onze samenlevingen wil beschadigen en verdelen. De EU zal blijven samenwerken met de Verenigde Staten en al hun partners om deze wereld veiliger te maken.

Verder lezen

Educatie

Verklaring van Crisisbeheersingscommissaris Janez Lenarčič op de Internationale Dag ter Bescherming van Onderwijs tegen Aanvallen

gepubliceerd

on

Ter gelegenheid van de Internationale Dag om het onderwijs tegen aanvallen te beschermen (9 september), bevestigt de EU haar engagement om het recht van elk kind om in een veilige omgeving op te groeien, toegang te hebben tot kwaliteitsonderwijs en een beter en beter onderwijs op te bouwen, te bevorderen en te beschermen. vreedzame toekomst, zegt Janez Lenarčič (foto).

Aanvallen op scholen, studenten en docenten hebben een verwoestende impact op de toegang tot onderwijs, onderwijssystemen en op maatschappelijke ontwikkeling. Helaas neemt hun incidentie in een alarmerend tempo toe. Dat blijkt maar al te duidelijk uit de recente ontwikkelingen in Afghanistan en de crises in onder meer Ethiopië, Tsjaad, de Sahelregio in Afrika, Syrië, Jemen of Myanmar. De Global Coalition to Protect Education from Attack heeft in 2,400 meer dan 2020 aanvallen op onderwijsfaciliteiten, studenten en docenten geïdentificeerd, een stijging van 33 procent sinds 2019.

Aanvallen op het onderwijs vormen ook schendingen van het internationaal humanitair recht, de reeks regels die de gevolgen van gewapende conflicten moeten beperken. Dergelijke schendingen nemen toe, terwijl de daders zelden ter verantwoording worden geroepen. In die optiek stellen we de naleving van het internationaal humanitair recht consequent centraal in het externe optreden van de EU. Als een van de grootste humanitaire donoren zal de EU daarom blijven pleiten voor wereldwijde eerbiediging van het internationaal humanitair recht, zowel door staten als niet-statelijke gewapende groeperingen tijdens een gewapend conflict.

advertentie

Naast de vernietiging van faciliteiten, leiden aanvallen op het onderwijs tot langdurige opschorting van leren en lesgeven, verhogen ze het risico op schooluitval, leiden ze tot dwangarbeid en rekrutering door gewapende groepen en strijdkrachten. Schoolsluitingen versterken de blootstelling aan alle vormen van geweld, inclusief seksueel en gendergerelateerd geweld of huwelijken op jonge leeftijd en gedwongen huwelijken, waarvan de niveaus tijdens de COVID-19-pandemie drastisch zijn toegenomen.

De COVID-19-pandemie heeft de kwetsbaarheid van het onderwijs wereldwijd blootgelegd en verergerd. Nu, meer dan ooit, moeten we de verstoring van het onderwijs tot een minimum beperken en ervoor zorgen dat kinderen veilig en beschermd kunnen leren.

Veiligheid van het onderwijs, inclusief verdere betrokkenheid bij de Safe Schools-verklaring, is een integraal onderdeel van onze inspanningen om het recht op onderwijs voor elk meisje en elke jongen te beschermen en te bevorderen.

advertentie

Het reageren op en voorkomen van aanvallen op scholen, het ondersteunen van beschermende aspecten van het onderwijs en het beschermen van leerlingen en docenten vereist een gecoördineerde en intersectorale aanpak.

Via door de EU gefinancierde projecten op het gebied van onderwijs in noodsituaties helpen we de risico's van gewapende conflicten te verminderen en te beperken.

De EU blijft het voortouw nemen bij het ondersteunen van onderwijs in noodsituaties en besteedt 10% van haar budget voor humanitaire hulp aan toegang, kwaliteit en bescherming van onderwijs.

Meer informatie

Factsheet - Onderwijs in noodsituaties

Verder lezen
advertentie
advertentie
advertentie

Trending