Verbind je met ons

coronavirus

#EBA - Supervisor zegt dat de EU-banksector de crisis is ingegaan met solide kapitaalposities en verbeterde activakwaliteit

gepubliceerd

on

De Europese Bankautoriteit (EBA) heeft vandaag (9 juni) de zevende EU-brede transparantieoefening gepubliceerd. Deze aanvullende openbaarmaking van gegevens is een reactie op de uitbraak van COVID-19 en voorziet marktdeelnemers van gegevens op bankniveau per 31 december 2019, voorafgaand aan het begin van de crisis. De gegevens bevestigen dat de EU-banksector de crisis is ingegaan met solide kapitaalposities en verbeterde activakwaliteit, maar tonen ook de aanzienlijke spreiding tussen banken.

CET1-ratio

NPL-verhouding

Hefboomratio

(overgangsperiode)

(volledig geladen)

(volledig ingefaseerd)

25e PCT

13.9%

13.4%

1.2%

4.9%

Gewogen gemiddelde

15.1%

14.8%

2.7%

5.5%

75e PCT

18.5%

18.4%

4.3%

8.4%

In een reactie op de publicatie van de resultaten zei Jose Manuel Campa, voorzitter van de EBA (afgebeeld) zei: “De EBA is van mening dat de verstrekking aan marktdeelnemers van continue informatie over de blootstellingen van banken en de kwaliteit van de activa van cruciaal belang is, vooral in momenten van toegenomen onzekerheid. De verspreiding van bankgegevens vormt een aanvulling op onze voortdurende monitoring van de risico's en kwetsbaarheden in de banksector en draagt ​​bij tot het behoud van financiële stabiliteit in de eengemaakte markt. "

In de context van een ongekende gezondheidscrisis bevestigen EU-brede transparantiegegevens dat banken deze uitdagende periode sterker zijn ingegaan dan in eerdere crises, in lijn met de EBA's 'Thematische nota over de eerste inzichten in de effecten van Covid-19'. Vergeleken met de wereldwijde financiële crisis in 2008-2009 hebben banken nu grotere kapitaal- en liquiditeitsbuffers.

EU-banken rapporteerden stijgende kapitaalratio's in 2019. De EU-gewogen gemiddelde CET1-ratio volledig geladen kapitaal bedroeg 14.8% vanaf Q4 2019, ongeveer 40 basispunten hoger dan Q3 2019. De trend werd ondersteund door een hoger kapitaal, maar ook door afnemende risicoblootstellingen (REA ). Vanaf december 2019 rapporteerde 75% van de banken een CET1-ratio van volledig geladen kapitaal van meer dan 13.4% en alle banken rapporteerden een ratio van meer dan 11%, ruim boven de wettelijke vereisten. In vergelijking met het vorige kwartaal bleef het interkwartielbereik stabiel.

De EU-gewogen volledig ingefaseerde hefboomratio bedroeg 5.5% vanaf december 2019. De hefboomratio steeg met 30 basispunten in vergelijking met het voorgaande kwartaal, aangedreven door een toenemend kapitaal en een afnemende blootstelling. De laagste gerapporteerde leverage ratio was 4.7% op landenniveau en 1.6% op bankniveau.

De activakwaliteit van EU-banken vertoont de afgelopen jaren een verbeterende trend. Vanaf Q4 2019 daalde de EU-gewogen gemiddelde NPL-ratio tot 2.7%, 20 basispunten lager dan in Q3 2019. De Q4 2019-ratio was de laagste sinds de EBA een geharmoniseerde definitie van NPL's in Europese landen introduceerde. De spreiding van de NPL-ratio over de landen bleef groot, met weinig banken die nog steeds tweecijferige ratio's rapporteerden, hoewel de interkwartielrange in het laatste kwartaal met 80 basispunten werd gecomprimeerd tot 3.1%.

  • De EBA heeft de EU-brede stresstest uitgesteld tot 2021 om banken in staat te stellen zich te concentreren op en de continuïteit van hun kernactiviteiten te waarborgen, inclusief de ondersteuning van hun klanten.
  • De EBA houdt sinds 2011 jaarlijks op EU-niveau transparantieoefeningen. De transparantieoefening maakt deel uit van de voortdurende inspanningen van de EBA om transparantie en marktdiscipline op de financiële markt van de EU te bevorderen, en vormt een aanvulling op de eigen Pijler 3-openbaarmakingen van banken. zoals vastgelegd in de EU-richtlijn kapitaalvereisten (CRD). In tegenstelling tot stresstests zijn transparantieoefeningen louter openbaarmakingsoefeningen waarbij alleen bankgegevens worden gepubliceerd en geen schokken worden toegepast op de feitelijke gegevens.
  • De transparantie-oefening van het voorjaar 2020 heeft betrekking op 127 banken uit 27 EER-landen, en de gegevens worden op het hoogste consolidatieniveau bekendgemaakt vanaf september 2019 en december 2019. De transparantie-oefening is volledig gebaseerd op rapportagegegevens van de toezichthouder.
  • Naast de dataset biedt de EBA ook een document met de belangrijkste statistieken die uit de dataset zijn afgeleid, en een breed scala aan interactieve tools waarmee gebruikers gegevens kunnen vergelijken en visualiseren met behulp van kaarten op land- en bankniveau.

coronavirus

EAPM: Waarom het vergroten van het vertrouwen tussen belanghebbenden een stap vooruit moet zijn voor de gezondheid

gepubliceerd

on

Goedemorgen, en welkom allemaal bij de eerste European Alliance for Personalized Medicine (EAPM) -update van de week. We komen na een drukke maand voor EAPM in oktober, na onze 1 miljoen genoomvergadering en de conferentie van het Duitse EU-voorzitterschap, evenals onze betrokkenheid bij het EU-kankerbestrijdingsplan, dat tot doel heeft het kader te scheppen om kanker aan te pakken. En iets later deze week is er de maandelijkse EAPM-nieuwsbrief om naar uit te kijken, schrijft EAPM uitvoerend directeur Denis Horgan.

Vertrouwen en bestuur

Ondanks de bevoegdheid van de lidstaten op veel gebieden, is er ongetwijfeld zoveel mogelijk behoefte aan gemeenschappelijke Europese gezondheidswetgeving, maar het moet wel de juiste wetgeving zijn. Helaas leert de ervaring dat het hebben van afzonderlijke regels in elke lidstaat om verschillende redenen niet echt werkt. Het leidt bijvoorbeeld vaak tot een R & D-omgeving die niet concurrerend is, de innovatieve dynamiek vertraagt ​​en uiteindelijk een barrière vormt voor de opkomst van effectieve therapieën voor onbehandelde ziekten. Met meer integratie, samenwerking, dialoog en meer vertrouwen tussen iedereen in het veld, kunnen belanghebbenden helpen bij het vormen van de juiste kaders, op de juiste plaats en op het juiste moment. Later meer over de doelstellingen van EAPM in dit verband.

Europa heeft 'serieuze versnelling' nodig in de strijd tegen het coronavirus: WHO

Europa heeft een "serieuze versnelling" nodig in de strijd tegen het coronavirus en een gebrek aan contactopsporingscapaciteit zou de ziekte in het duister kunnen drijven, zei een topfunctionaris van de Wereldgezondheidsorganisatie maandag (26 oktober). In Europa is het beeld onverbiddelijk grimmig, aangezien een reeks landen recordstijgingen rapporteerde, aangevoerd door Frankrijk, dat zondag voor het eerst meer dan 50,000 dagelijkse gevallen meldde, terwijl het continent de drempel van 250,000 doden overschreed. De 46 landen op het niveau van de Wereldgezondheidsorganisatie waren goed voor 46% van de wereldwijde gevallen en bijna een derde van de sterfgevallen, zei Mike Ryan, de belangrijkste noodsituatiedeskundige van de WHO. "Op dit moment zitten we ver achter dit virus in Europa, dus om ervoor te komen, zal een serieuze versnelling nodig zijn in wat we doen", vertelde Ryan op een persconferentie.

Vertrouwen in de handen van anderen leggen

Vanaf het allereerste begin van de mens in de gezondheidszorg, toen sjamanen, priesters of medicijnmannen de zieken bedienden, stond vertrouwen centraal in de overeenkomst tussen patiënt en verzorger. Mensen op hun meest kwetsbare momenten kiezen ervoor om zichzelf in de handen van anderen te plaatsen, in het vertrouwen - of in ieder geval het geloof - van voordeel en opluchting. Dat compact blijft net zo geldig in de huidige wereld van wetenschap en technologie. De snelle ontwikkeling van de geneeskunde in de afgelopen 50 jaar, en meer in het bijzonder de exponentiële sprongen van de laatste 25, hebben kansen gecreëerd die nog maar een paar generaties geleden ondenkbaar waren. Genomics maakt het steeds meer mogelijk om zich te concentreren op de onderliggende aard van ziekte - en de onderliggende gezondheidsprocessen. Dientengevolge is er aan de ene kant van de schaal een groeiend vermogen om kleinere populaties te behandelen - met weesgeneesmiddelen voor zeldzame ziekten, of gevalideerde pediatrische geneesmiddelen of geavanceerde therapieën, en met een steeds groter wordend scala aan mogelijkheden naarmate gepersonaliseerde geneeskunde evolueert. En aan de andere kant van de schaal beginnen gezondheidsautoriteiten een schat aan informatie aan te boren over gezondheidstrends, vatbaarheden en de waarde van verschillende behandelingsopties die het beheer van gezondheidssystemen radicaal kunnen verbeteren. Dus het vertrouwen dat in de sjamaan wordt geïnvesteerd, is vandaag nog belangrijker . De opkomst van evidence-based medicine en georganiseerde gezondheidsdiensten die onder toezicht staan ​​van regeringen, geven patiënten recht op een zekere mate van zekerheid dat hun belangen worden behartigd op basis van redelijkheid en billijkheid, evenals van geloof.

De Raad verwelkomt het vooruitzicht van een Europese ruimte voor gezondheidsgegevens

De Europese Raad is ingenomen met de Europese strategie voor data, die de wereldwijde digitale ambities van de EU ondersteunt om een ​​echte Europese concurrerende data-economie op te bouwen. De Europese Raad is verheugd over de totstandbrenging van gemeenschappelijke Europese dataruimtes in strategische sectoren, en verzoekt de Commissie met name prioriteit te geven aan de gezondheidsdataruimte, die tegen eind 2021 moet zijn opgezet en die wordt aangehaald als middel om de onmiddellijke reactie op COVID-19 versterken.

En ikHet is niet alleen de Commissie die werkt aan digitale gezondheid, de Wereldgezondheidsorganisatie presenteert ook haar wereldwijde strategie voor digitale gezondheid, die in november aan de Wereldgezondheidsvergadering zal worden gepresenteerd. De WHO werkt momenteel aan een investeringsdossier om deze strategie uit te voeren, waarbij de goedkeuring van de lidstaten wordt afgewacht, zei Bernardo Mariano Jr., Chief Information Officer van de WHO. Maar het vertrouwen van het publiek is opnieuw een grote overweging, waarbij critici zich afvragen of mensen bereid zullen zijn hun gegevens op een pan-EU-platform te delen, en of bestuur vereist zal zijn om volledige deelname te garanderen.

Verbetering van precisie en kracht in gerandomiseerde onderzoeken voor COVID-19-behandelingen

Tijd is van essentieel belang bij het evalueren van mogelijke geneesmiddelen en biologische geneesmiddelen voor de behandeling en preventie van COVID ‐ 19. Er zijn momenteel 876 gerandomiseerde klinische onderzoeken (fase 2 en 3) van behandelingen voor COVID ‐ 19 geregistreerd op clinicaltrials.gov. Covariate aanpassing is een statistische analysemethode die de nauwkeurigheid kan verbeteren en de vereiste steekproefomvang voor een aanzienlijk aantal van deze onderzoeken kan verkleinen. Hoewel covariabele aanpassing wordt aanbevolen door de Amerikaanse Food and Drug Administration en het European Medicines Agency, wordt deze onderbenut, vooral voor de soorten uitkomsten (binair, ordinaal en time-to-event) die gebruikelijk zijn in COVID-19-onderzoeken. In gesimuleerde onderzoeken met steekproefgroottes variërend van 100 tot 1000 deelnemers, er zijn geweest aanzienlijke nauwkeurigheidswinst door het gebruik van covariabele aanpassing - gelijk aan 4–18% reducties in de vereiste steekproefomvang om een ​​gewenst vermogen te bereiken.

EAPM om vertrouwen en bestuur te bespreken in de komende conferenties van het voorzitterschap begin 2021

In Europa maakt de onderlinge afhankelijkheid van de lidstaten het zowel noodzakelijk als wenselijk dat veel van die toezichtstaak op EU-niveau wordt georganiseerd. Het is onvermijdelijk tegenwoordig natuurlijk een complexere compact. Elk onderdeel van de systemen waarvan mensen nu routinematig afhankelijk zijn voor hun gezondheid, moet zijn deel van de afspraak nakomen. Deze vertrouwenskwesties zullen worden besproken tijdens de twee voorzitterschapsconferenties van EAPM gepland zijn op een Januari en juli 2021, waarin deze elementen van governance worden behandeld.

Minister van Volksgezondheid noemt 'sterkste EU-standpunt over WHO in jaren'

De Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn heeft onlangs gesproken over "de sterkste positie op EU-niveau met betrekking tot de WHO in de afgelopen jaren". Spahn voegde eraan toe dat hij pleit voor "een sterkere rol van de EU" in de WHO en in de wereldwijde gezondheid in het algemeen. "We moeten het niet aan de VS en China overlaten om de touwtjes in handen te nemen", zei hij.

Openbare raadpleging over borstimplantaten

Op vrijdag (23 oktober) tDe Europese Commissie lanceerde een openbare raadpleging over een voorlopig advies over de veiligheid van borstimplantaten. Het advies van het Wetenschappelijk Comité voor gezondheids-, milieu- en nieuwe risico's (SCHEER) is gebaseerd op anaplastisch grootcellig lymfoom (ALCL). Belanghebbenden kunnen hun opmerkingen uiterlijk 7 december indienen.

Intensieve zorg eenheden 'kunnen binnen weken worden overschreden', waarschuwt de WHO

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft gewaarschuwd dat de intensive care-afdelingen in Europa binnen enkele weken overweldigd kunnen zijn en dat onmiddellijke actie was essentieel om te voorkomen dat essentiële gezondheidssystemen instorten en scholen sluiten. "In veel steden in Europa zal de capaciteit voor ICU de komende weken worden bereikt ”, zegt Maria Van Kerkhove, de technische leider van de WHO voor COVID-19. Directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de WHO waarschuwde dat de hele wereld, en in het bijzonder het noordelijk halfrond, zich op een "kritiek moment" bevond.

En daar is alles voor nu - let op de EAPM-nieuwsbrief, die later deze week beschikbaar zal zijn, en blijf veilig en gezond.

Verder lezen

coronavirus

Nieuwe Franse COVID-gevallen kunnen 100,000 per dag bedragen: medisch adviseur van de overheid

gepubliceerd

on

By

Frankrijk krijgt mogelijk te maken met 100,000 nieuwe COVID-19-gevallen per dag - tweemaal het laatste officiële cijfer - professor Jean-François Delfraissy, die de wetenschappelijke raad leidt die de regering adviseert over de pandemie, vertelde RTL-radio op maandag (26 oktober), schrijft Sudip Kar-Gupta.

“Er zijn waarschijnlijk meer dan 50,000 gevallen per dag. We schatten, in het wetenschappelijk comité, dat we meer in de buurt van 100,000 gevallen per dag zitten, ”zei Delfraissy.

Frankrijk, de op een na grootste economie van de eurozone, onderzoekt momenteel of de lockdown-maatregelen verder moeten worden aangescherpt om de heropleving van het COVID-19-virus te beteugelen, nadat het al een nachtklok heeft opgelegd aan grote steden, waaronder Parijs.

Het ministerie van Volksgezondheid rapporteerde zondag een recordaantal van 52,010 nieuwe bevestigde coronavirusinfecties in de afgelopen 24 uur, terwijl een tweede golf van gevallen door Europa stroomt.

De nieuwe gevallen brachten het Franse totaal op 1,138,507, waarbij Frankrijk Argentinië en Spanje inhaalde bij het registreren van het op vier na hoogste aantal gevallen ter wereld.

Het ministerie zei dat 116 mensen waren overleden aan een coronavirusinfectie in de 24 uur tot zondag, tegen 137 een dag eerder, waardoor het totale aantal doden op 34,761 kwam.

Verder lezen

coronavirus

Coronavirus: eerste rescEU-ventilatoren verzonden naar Tsjechië

gepubliceerd

on

Naar aanleiding van een verzoek om bijstand vanuit Tsjechië, stuurt de EU onmiddellijk een eerste batch van 30 beademingsapparaten uit rescEU - de gemeenschappelijke Europese reserve van medische apparatuur die eerder dit jaar is opgezet om landen te helpen die getroffen zijn door de coronaviruspandemie.

Zoals president von der Leyen (afgebeeld) zei: “Tsjechië wordt momenteel geconfronteerd met een van de moeilijkste situaties in Europa. Het aantal gevallen van coronavirus stijgt snel. En het heeft medische apparatuur nodig om patiënten in ziekenhuizen te behandelen. We laten onze Europese vrienden niet alleen in deze moeilijke tijden. De Europese Commissie mobiliseert medisch materiaal via ons mechanisme voor civiele bescherming. Ik heb premier Andrej Babiš gebeld om hem te vertellen dat we snel een set van 30 ventilatoren uit onze RescEU-reserve naar Tsjechië sturen. We hebben deze reserve in recordtijd in het voorjaar aangelegd om essentieel medisch materiaal op te slaan dat we naar Europese landen in nood kunnen sturen. En we hebben contact met andere EU-landen om meer ventilatoren voor Tsjechië te mobiliseren. We doen dit samen. "

Commissaris voor crisisbeheersing Janez Lenarčič voegde toe: “We hebben de klok rond gewerkt om een ​​herhaling te voorkomen van de situatie van eind februari, toen de hele EU overweldigd was in de strijd tegen de pandemie. We hebben de rescEU-medische reserve gecreëerd, zodat geen enkele lidstaat met dezelfde uitdaging te maken heeft. Na al in heel Europa beschermende gezichtsmaskers te hebben geleverd, zal dit de eerste keer zijn dat de Europese Commissie ventilatoren uit de EU-reserve stuurt. "

Het coördinatiecentrum voor respons in noodsituaties van de EU staat voortdurend in contact met de autoriteiten in Tsjechië en de komende dagen kan meer EU-bijstand worden verstrekt via het EU-mechanisme voor civiele bescherming, afkomstig uit de lidstaten. Om de lidstaten de tijd te geven om hun reactievermogen te beoordelen en rekening houdend met de ernst van de situatie in Tsjechië, heeft de EU proactief een begin gemaakt met de inzet van rescEU van medische reserve. Het volledige persbericht is beschikbaar online..

Verder lezen
advertentie

Facebook

Twitter

Trending