Verbind je met ons

EU

Een unie die naar meer streeft: de eerste 100 dagen

DELEN:

gepubliceerd

on

De nieuwe Commissie onder leiding van voorzitter Ursula von der Leyen trad op 1 december 2019 in functie. Binnen de eerste 100 dagen concentreerde de Commissie zich op het verwezenlijken van haar belangrijkste prioriteiten die in de de politieke richtlijnen van de president.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, zei: “Het verhaal van onze eerste 100 dagen gaat over het aanpakken van de tweeledige transitie waarmee Europa wordt geconfronteerd. Het gaat erom de strijd tegen klimaatverandering om te zetten in een kans voor banen en groei. De voordelen van technologie plukken en ervoor zorgen dat deze voor mensen werkt. En over het versterken van de geopolitieke invloed van de EU. We hebben een goede start gemaakt in deze eerste 100 dagen. We zullen elke dag hard werken om een ​​goede toekomst te bieden voor de volgende generaties Europeanen. "

Tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld worden

Al op dag 11 presenteerde de Commissie een Europese Green Deal, een stappenplan om klimaatverandering te stoppen, vervuiling terug te dringen en de biodiversiteit te beschermen. De Europese Green Deal is de nieuwe groeistrategie van de EU, die de economie zal helpen transformeren.

Het hart van de Europese Green Deal is het Europese klimaatwetgeving. Het verankert de doelstelling van klimaatneutraliteit voor 2050 in de wet, met een mechanisme om iedereen op het goede spoor te houden. Het is een sterk signaal van de inzet van de Commissie voor leiderschap op het gebied van klimaat.

Het presenteerde ook een Europees Green Deal-investeringsplan, die € 1 biljoen aan investeringen zouden moeten genereren om een ​​groene en moderne EU-economie te ondersteunen.

De Commissie is ook begonnen met het werk aan een koolstof grens aanpassing mechanisme, om wereldwijd een gelijk speelveld en eerlijkere voorwaarden te waarborgen voor EU-bedrijven die aan de klimaatinspanning deelnemen.

Om de effecten van de overgang op te vangen en de werknemers en gemeenschappen te ondersteunen die nog steeds sterk afhankelijk zijn van koolstofintensieve industrieën, heeft de Commissie ook een mechanisme voor een rechtvaardige transitie voorgesteld, dat ten minste 100 miljard euro zou moeten mobiliseren. Het omvat het Fonds voor een rechtvaardige transitie, dat 7.5 miljard euro uit de EU-begroting zal investeren in de regio's die het zwaarst door de industriële transitie worden getroffen.

advertentie

De Commissie is ook begonnen het vergroenen van haar economisch beleid en voorzien een kompas aan de financiële sector voor duurzamere investeringen.

Volgende stappen

 •   Om de natuur te beschermen en het verlies aan biodiversiteit te beteugelen, zal de Commissie binnenkort een biodiversiteitsstrategie.
 •   De Commissie stelt een Actieplan circulaire economie, acties uiteenzetten gedurende de hele levenscyclus van producten.
 •   De aankomende Farm to Fork-strategie ondersteunt boeren en zorgt voor duurzaamheid in de hele agrovoedingsketen.

Vormgeven aan de digitale toekomst van Europa

De digitale transformatie moet onze economie aandrijven en onze burgers mondiger maken.

De strategie van de Commissie voor Vormgeven aan Europa's digitale toekomst omvat alles, van cyberbeveiliging tot digitaal onderwijs, van platforms tot supercomputers. Het is bedoeld om iedereen te helpen de kansen te grijpen die technologische verandering biedt, binnen veilige en ethische grenzen.

Het bepaalt de weg voor het ontwikkelen van baanbrekend en toch betrouwbaar Artificial Intelligence in de EU, met voorstellen die tegen het einde van het jaar zullen komen. Het legt ook uit een datastrategie om het potentieel van data volledig te benutten, ten behoeve van mensen en bedrijven.

De Commissie en de lidstaten hebben gedefinieerd een gemeenschappelijke aanpak om de veiligheid van 5G-netwerken te waarborgen in de EU. Ze keurden een reeks mitigerende maatregelen goed, zowel objectief als evenredig, tegen bekende veiligheidsrisico's.

Volgende stappen

 •   A Wet op de digitale dienstverlening, tegen het einde van het jaar, duidelijker verantwoordelijkheden en gemoderniseerde regels voor onlineplatforms.
 •   Nieuwe regels op Artificial Intelligence die de veiligheid en rechten van de mens respecteren.
 •   Een gemeenschappelijke standaard voor online digitale identiteit voor mensen en bedrijven.
 •   Nieuwe regels op cyberbeveiliging van kritieke infrastructuur en diensten.

De Commissie zal een nieuw indienen industriële strategie op zijn 101st dag. Het zal zijn klimaatambities, digitale en geo-economische ambities vertalen in concrete maatregelen voor het concurrentievermogen van de EU-industrie, met name die van het midden- en kleinbedrijf.

Europa sterker maken in de wereld

De von der Leyen De Commissie neemt het voortouw om de klimaatverandering wereldwijd te bestrijden, geeft het goede voorbeeld via de Europese Green Deal, neemt deel aan klimaatdiplomatie en ondersteunt de inspanningen van haar partners, bijvoorbeeld in Afrika.

Het bevordert ook de Europese benadering van de digitale economie, gebaseerd op waarden. Het stelt wereldwijde normen vast - bijvoorbeeld op het gebied van gegevensbescherming, via de algemene verordening gegevensbescherming, en door het vrije verkeer van industriële gegevens te bepleiten.

De eerste 100 dagen lieten zien dat de Commissie bereid was om:

 •   Een betrouwbare buurman: Nadat Albanië in november 2019 door een dodelijke aardbeving werd getroffen, was de Commissie gastheer een donorconferentie, met toezeggingen van € 1.15 miljard voor wederopbouw. De Commissie stelde ook voor het uitbreidingsproces van de EU nieuw leven inblazen, waardoor het voorspelbaarder wordt en onderhevig aan sterkere politieke sturing.
 •   Een voorstander van een multilaterale en op regels gebaseerde wereldorde: de Commissie steunde het arbitraal kort geding in de Wereldhandelsorganisatie. Hij onderstreepte dat een onafhankelijke en onpartijdige beroepsfase, die de nodige garanties biedt voor uitspraken van de hoogste kwaliteit, een van de essentiële kenmerken van het WTO-systeem voor geschillenbeslechting moet blijven.
 •   Een natuurlijke partner voor Afrika: Net zo haar eerste reis abroad, President von der Leyen koos voor Ethiopië. Ze keerde terug voor de college-to-college-bijeenkomst met de Afrikaanse Unie, vergezeld van 21 commissarissen, om een ​​nieuwe positieve agenda met Afrika te bespreken, variërend van klimaatverandering tot digitalisering, banen en vaardigheden tot migratie.

Volgende stappen

 •   De Commissie blijft zich inzetten voor opening toetredingsonderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië.
 •   Betrokkenheid bij de Westelijke Balkan zal een prioriteit zijn voor de rest van het mandaat.
 •   De Commissie zal binnenkort een EU-strategie met Afrika, waarin een nieuw partnerschap wordt opgezet met betrekking tot banen, migratie, mobiliteit, vrede en digitale transitie.

In haar eerste 100 dagen in functie heeft de Commissie op alle fronten gewerkt aan het aanpakken van de verspreiding van de COVID-19 uitbraak. Het coördineert de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten over paraatheid en gezondheidsmaatregelen. Het beoordeelt de macro-economische gevolgen van de verspreiding van het virus en de gevolgen voor de meest getroffen sectoren, en coördineert grensmaatregelen en mobiliteit. Het kondigde een Investering van € 232 miljoen het stimuleren van wereldwijde paraatheid, behandeling en onderzoek voor de ontwikkeling van vaccins.

Naar aanleiding van recente ontwikkelingen werkt de Commissie nauw samen met Frontex bij het verlenen van operationele steun aan Griekenland voor grensbeheer. Het heeft ook verdere financiële steun voor migratiebeheer gemobiliseerd.

Meer informatie

Factsheet: 100 dagen in functie: vorm geven aan de digitale toekomst van Europa

Factsheet: 100 dagen in functie: Europese Green Deal

100 dagen webpagina

Politieke richtlijnen

 

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending