Verbind je met ons

Brexit

#EUUKRelations - Raad neemt besluit aan voor nieuw partnerschap met VK

DELEN:

gepubliceerd

on

De Raad heeft vandaag (25 februari) een besluit aangenomen waarbij machtiging wordt verleend voor het openen van onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk, en waarbij de Commissie formeel wordt benoemd als EU-onderhandelaar. De Raad heeft tevens onderhandelingsrichtsnoeren aangenomen die een mandaat voor de Commissie voor de onderhandelingen vormen.

De Raad heeft een duidelijk en krachtig mandaat aangenomen voor onze onderhandelaar, Michel Barnier. Dit bevestigt onze bereidheid om Groot-Brittannië een ambitieus, breed en evenwichtig partnerschap aan te bieden, ten behoeve van beide partijen. De EU is nu klaar om onderhandelingen te starten.

Andreja Metelko-Zgombić, Kroatische staatssecretaris van Europese Zaken

Infographic - Onderhandelingen tussen de EU en het VK

Onderhandelingen EU-VKZie volledige infographic

De EU wil een ambitieus, breed en evenwichtig economisch partnerschap met Groot-Brittannië tot stand brengen. Het mandaat benadrukt dat het toekomstige partnerschap moet worden geschraagd door robuuste toezeggingen om een ​​gelijk speelveld voor open en eerlijke concurrentie te garanderen, gezien de geografische nabijheid en economische onderlinge afhankelijkheid van de EU en het Verenigd Koninkrijk.

De EU is van plan een vrijhandelsovereenkomst met Groot-Brittannië te sluiten, die ervoor zorgt dat er nultarieven en quota gelden voor de handel in goederen. Deze overeenkomst moet voorzien in samenwerking op het gebied van douane- en regelgevingsaspecten. Het moet ook effectief beheer en toezicht, geschillenbeslechting en handhavingsregelingen omvatten.

Wat de visserij betreft, wordt in het mandaat uiteengezet dat het toekomstige partnerschap de bestaande wederzijdse toegang tot wateren en stabiele quota-aandelen moet handhaven. De visserijovereenkomst moet uiterlijk op 1 juli 2020 tot stand komen, zodat er tijd is voor het vaststellen van de vangstmogelijkheden na het einde van de overgangsperiode.

advertentie

Het mandaat bevat ook bepalingen voor toekomstige samenwerking op gebieden als digitale handel, intellectuele eigendom, overheidsopdrachten, mobiliteit, transport en energie.

De EU zal proberen een alomvattend veiligheidspartnerschap met Groot-Brittannië tot stand te brengen. Het partnerschap moet rechtshandhaving en justitiële samenwerking in strafzaken omvatten, evenals buitenlands beleid, veiligheid en defensie. Het mandaat bepaalt dat het toekomstige partnerschap moet worden ingebed in een algemeen bestuurskader dat alle samenwerkingsgebieden bestrijkt.

Volgende stappen

De Commissie zal met Groot-Brittannië de data voor de eerste onderhandelingssessies overeenkomen. De eerste formele bijeenkomst tussen de onderhandelaars van de EU en het Verenigd Koninkrijk zal naar verwachting begin maart plaatsvinden.

Achtergrond

Het besluit van de Raad en de onderhandelingsrichtsnoeren zijn gebaseerd op een aanbeveling die de Commissie op 3 februari 2020 heeft gepresenteerd. Ze bouwen voort op de politieke verklaring die de EU en het VK in oktober 2019 zijn overeengekomen, en op de Europese Raad (art. 50). richtsnoeren over de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK van maart 2018 en april 2017.

Op 13 december 2019 herbevestigden de leiders van de EU27 hun doel om een ​​zo nauw mogelijke toekomstige relatie met Groot-Brittannië tot stand te brengen. Zij nodigden de Commissie uit om onmiddellijk na het vertrek van Groot-Brittannië een ontwerponderhandelingsmandaat voor een toekomstige relatie met Groot-Brittannië voor te leggen.

De inwerkingtreding van het terugtrekkingsakkoord markeerde het einde van de periode uit hoofde van artikel 50 VEU en het begin van een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. Tijdens de overgangsperiode zal het VK het recht van de Unie blijven toepassen, maar zal het niet langer vertegenwoordigd zijn in de EU-instellingen.

Bezoek de meeting pagina

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending