Verbind je met ons

Milieu

De duurzame toekomst van Europa hangt af van de toegankelijkheid van #RawMaterials voor #Batterijen

DELEN:

gepubliceerd

on

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) noemt de beschikbaarheid van grondstoffen een urgent probleem en waarschuwt dat er een snelle oplossing nodig is voor de ontwikkeling van batterijen om elektrische mobiliteit en duurzaam vervoer mogelijk te maken.

De Europese Unie moet zo snel mogelijk zorgen voor permanente toegang tot grondstoffen om een ​​sterke batterij-industrie voor elektrische voertuigen te ontwikkelen. Tijdens het debat dat op 5 februari 2020 in Brussel werd gehouden door de afdeling Vervoer, Energie, Infrastructuur en Informatiemaatschappij (TEN) ging de noodklok.

Wijdverbreide e-mobiliteit, zonder CO₂-uitstoot, is de volgende belangrijke stap op weg naar duurzaam transport en klimaatneutraliteit. Desalniettemin kan Europa alleen door blijvende toegang te hebben tot grondstoffen voor batterijen, afstand nemen van fossiele brandstoffen en elektrificatie omarmen.

Colin Lustenhouwer, rapporteur van het EESC van vorig jaar mening over batterijen, wees erop dat het essentieel is om het bewustzijn te vergroten van de dringende maatregelen die nodig zijn en zei: "We moeten onmiddellijk actie ondernemen. De toegankelijkheid van grondstoffen is een voortdurend probleem in een gebied waar Europa weinig middelen heeft en de bevoorrading wil garanderen. Elektrificatie is de enige oplossing voor duurzame brandstof en daarvoor zijn batterijen nodig."

  • Borgen van onafhankelijkheid met betrekking tot grondstoffen

Autobatterijen zijn een cruciale kwestie voor de toekomst van Europa en mogen niet als vanzelfsprekend worden beschouwd. Ze zijn goed voor 40% van de kosten van een elektrisch voertuig, maar 96% daarvan wordt buiten Europa geproduceerd.

De grondstoffen zijn niet voldoende beschikbaar in de EU en moeten worden geïmporteerd. Lithium, nikkel, mangaan en kobalt komen voornamelijk uit Zuid-Amerika en Azië. Dat betekent dat als de EU niets doet, ze steeds afhankelijker wordt van derde landen als Brazilië en China.

Bovendien leidt de noodzaak om de aanvoer van grondstoffen voor batterijen veilig te stellen tot internationale concurrentie die het geopolitieke evenwicht kan aantasten en politieke spanningen kan veroorzaken in exporterende landen. De EU moet daarom snel handelen om ervoor te zorgen dat zij toegang heeft tot de wereldmarkt en dus niet kwetsbaar zal zijn als gevolg van de op handen zijnde wedloop om grondstoffen.

advertentie
  • Bevordering van de circulaire economie van batterijen

De Europese strategie voor batterijen moet alomvattend zijn en rekening houden met hun gehele levenscyclus, van creatie tot plaatsing en recycling. Alle actoren moeten worden betrokken en samenwerken, in overeenstemming met de principes van de waardeketenbenadering die in elke fase een rol speelt.

Pierre Jean Coulon, voorzitter van de TEN-afdeling, zei: "Voor onze duurzame toekomst moeten we rekening houden met de hele levensduur van de batterij en onszelf uitrusten met de benodigde middelen. Europese bedrijven kunnen alleen een belangrijke speler worden in de ontwikkeling en inzet van batterijen op de wereldmarkt als ze de komende jaren een enorme sprong voorwaarts maken."

  • Het EESC volgt de zaak op de voet

Het EESC wees op het belang van materiaalrecycling in zijn advies van 2019 over batterijen, waarin "urban mining" werd gepromoot als een mogelijke manier om nieuwe batterijen te bouwen door elementen uit gebruikte producten en afval terug te winnen, zoals afgedankte elektrische en elektronische apparaten.

In het advies riep het Comité op tot een sterke Europese batterij-industrie en steunde het het Strategisch Actieplan van de Europese Commissie, waarbij twee prioriteiten werden benadrukt: enerzijds waren er zwaardere investeringen nodig om het noodzakelijke niveau van technologische expertise te bereiken, anderzijds moesten er oplossingen worden gevonden om de aanvoer van grondstoffen uit derde landen en EU-bronnen veilig te stellen.

Het EESC benadrukte dat de EU meer moest doen en een structurele aanpak van batterijen moest aannemen en was een van de eerste instellingen die alle sociale partners bijeenbracht om erop te wijzen dat batterijen een van de belangrijkste uitdagingen zijn voor de groene en welvarende toekomst van Europa.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending