De Europese Unie en Kazachstan hebben op 20 januari hun wederzijdse inzet beloofd voor het verdiepen van de banden, het partnerschap, de politieke dialoog en het versterken van het contact tussen hun burgers. De Samenwerkingsraad tussen de EU en Kazachstan hield op 20 januari zijn zeventiende bijeenkomst in Brussel.

“De Samenwerkingsraad was ingenomen met de aanneming vandaag door de Raad Buitenlandse Zaken van het besluit van de Raad over de sluiting van de versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst (EPCA) tussen de EU en Kazachstan, ondertekend in 2015”, aldus de Kroatische minister van Buitenlandse Zaken en voorzitter van de Samenwerkingsraad Gordan Grlić. Radman, wiens land het roulerende EU-voorzitterschap bekleedt. “Onze overeenkomst, die nu door alle EU-lidstaten en het Europees Parlement is geratificeerd, zal op 1 maart 2020 volledig in werking treden”, voegde Radman eraan toe.

Hij merkte ook op dat er inspanningen worden geleverd om het proces van visumliberalisering te vergemakkelijken.

EPCA EU-Kazachstan

Volgens de Europese Raad zal de volledige toepassing van de EPCA EU-Kazachstan een nog nauwere samenwerking mogelijk maken op gebieden die tot nu toe niet voorlopig werden toegepast, met name op gebieden die onder de bevoegdheid van de EU-lidstaten vallen, zoals het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid .

De delegatie van Kazachstan werd geleid door minister van Buitenlandse Zaken Mukhtar Tleuberdi, die opmerkte dat het verdiepen van de banden met Europa een strategische prioriteit is van het buitenlands beleid van Kazachstan.

De Samenwerkingsraad bevestigde het wederzijdse engagement om de bilaterale betrekkingen verder te versterken. De EU kijkt uit naar het eerste officiële bezoek van de Kazachse president Kassym-Jomart Tokajev aan Brussel medio februari, aldus de Europese Raad.

De succesvolle implementatie van de EPCA EU-Kazachstan op een aantal gebieden werd geëvalueerd; inclusief handel en douane, milieu en klimaatverandering, energie, maar ook de rechtsstaat en justitiële samenwerking, aldus de EU-Raad.

advertentie

Kazachstan strategie voor een groene economie

De Samenwerkingsraad benadrukte dat de implementatie van een nieuwe Europese Green Deal een topprioriteit is en verwelkomde de nationale strategie van Kazachstan voor een groene economie en de ambitieuze energiedoelstellingen voor 2050, die erop gericht zijn om 50% van de elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen te halen.

De Samenwerkingsraad besprak ook het belang van goed bestuur, de bevordering en bescherming van de mensenrechten en samenwerking met het maatschappelijk middenveld. De EU verwelkomde de aankondiging van Tokajev om een ​​nieuwe wet op de publieke vergadering in te voeren en andere hervormingsmaatregelen, waaronder het vereenvoudigen van het proces voor het oprichten van politieke partijen; en decriminalisering van artikel 130 en artikel 174 van het Wetboek van Strafrecht. Ook het voornemen van Kazachstan om procedures te starten om toe te treden tot het Tweede Facultatieve Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten werd verwelkomd.

De EU feliciteerde Kazachstan met de ratificatie, op 4 januari 2020, van zijn overeenkomst met de Raad van Europa over de immuniteiten en voorrechten van de vertegenwoordigers van de Groep van Staten tegen Corruptie (GRECO), het controleorgaan voor corruptiebestrijding van de Raad van Europa.

De Samenwerkingsraad verwelkomde de recente positieve ontwikkelingen in de regionale samenwerking in Centraal-Azië. De EU dankte Kazachstan voor zijn actieve rol bij het bevorderen van vrede, stabiliteit en veiligheid in de bredere regio, ook met Afghanistan. Ook de regionale veiligheid werd besproken, waaronder grensbeheer, terrorismebestrijding en de strijd tegen de drugshandel.

Investeringen aantrekken in Kazachstan

De Raad EU-Kazachstan heeft ook gesproken over de oprichting van een dialoogplatform op hoog niveau met als doel meer investeringen in het land aan te trekken. Kazachstan is de belangrijkste handelspartner van de EU. Nur-Sultan zal van 12 tot en met 12 juni gastheer zijn van de 8e Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) (MC11) en zal belanghebbenden samenbrengen om de huidige uitdagingen op handelsgebied te bespreken.

Op 29 oktober 2019 ontmoette WTO-directeur-generaal Roberto Azevêdomet op 29 oktober Bakhyt Sultanov, de minister van Handel en Integratie van Kazachstan, die momenteel voorzitter is van de komende 12e Ministeriële Conferentie. De twee ondertekenden een overeenkomst tussen de regering van Kazachstan en de WTO waarin de rollen en verantwoordelijkheden worden gedefinieerd die betrokken zijn bij het organiseren van de Ministeriële Conferentie, die op 8-11 juni 2020 in Nur-Sultan zal worden gehouden. Ze bespraken ook verschillende aspecten van de voorbereidingen voor MC12 en herhaalde het belang van een succesvol resultaat in de Kazachse hoofdstad.

In de marge van de Samenwerkingsraad had Tileuberdi een bilaterale ontmoeting met de hoge vertegenwoordiger van de EU, Josep Borrell, waar zij de betrekkingen tussen de EU en Kazachstan bespraken, evenals de regionale en internationale ontwikkelingen en samenwerking.