Verbind je met ons

Digitale economie

Het Parlement blijft druk uitoefenen om #DigitalEconomy eerlijker te belasten

DELEN:

gepubliceerd

on

Toen internationale besprekingen op OESO-niveau over belastingstelsels voor de digitale economie in oktober een nieuwe fase ingingen, ondervroegen EP-leden de Commissie over haar strategie inzake maandag (16 december) en woensdag een resolutie aangenomen met 479 stemmen voor, 141 tegen en 69 onthoudingen.

Als internationale onderhandelingen mislukken, moet de EU het alleen doen

In de resolutie uiten de EP-leden hun bezorgdheid dat er op EU-niveau geen gemeenschappelijke aanpak is voor de lopende internationale onderhandelingen en roepen ze de Commissie en de lidstaten op om het eens te worden over een gezamenlijk en ambitieus EU-standpunt, terwijl ze hun eigen standpunten publiekelijk bekend maken. Het Parlement steunt de toezegging van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen om een ​​EU-oplossing voor te stellen, mocht er eind 2020 geen internationale overeenkomst worden bereikt.

EP-leden zeggen dat het standpunt van de EU op internationaal niveau gericht moet zijn op het soepel functioneren van de interne markt, met name door een gelijk speelveld voor alle soorten bedrijven te waarborgen. Ze eisen dat bedrijven een eerlijk deel van de belasting betalen daar waar de daadwerkelijke economische activiteit en waardecreatie plaatsvindt en dat de belastinginkomsten eerlijk worden verdeeld over alle lidstaten.

Achtergrond

Na de financiële crisis heeft de G20 belastingontduiking, belastingontwijking en witwassen aangepakt door middel van het Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)-project, dat heeft geleid tot het BEPS-actieplan. In dit actieplan werden de schadelijke praktijken in de gedigitaliseerde economie echter niet aangepakt en dit leidde tot verdere werkzaamheden in het kader van BEPS in 2015 (BEPS Action 1 Report). In oktober en november 2019 lanceerde de OESO twee afzonderlijke openbare raadplegingen over deze kwestie, met als doel consensus te vinden over hoe verder te gaan.

In 2018/2019 kwam de EU dicht bij het aannemen van haar eigen reeks regels (wetgeving over een digitaledienstenbelasting en wetgeving die een significante digitale aanwezigheid definieert), maar de vereiste unanimiteit binnen de Raad betekende dat enkele lidstaten konden voorkomen dat er een akkoord werd bereikt.

advertentie

Meer informatie

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending