Verbind je met ons

Milieu

#EMAS – Het Parlement stimuleert de inspanningen om zijn milieuprestaties te verbeteren

DELEN:

gepubliceerd

on

Het Europees Parlement omarmt zijn toezegging om op politiek, wetgevend en operationeel gebied een positieve bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling. De voorzitter van het Europees Parlement, David Maria Sassoli, gaf commentaar op het besluit van het Bureau en zei:

“De klimaatcrisis is een van de meest urgente problemen van onze tijd geworden. Dat bleek bij de laatste Europese verkiezingen, waarbij burgers de strijd voor onze planeet bovenaan de politieke agenda van de EU plaatsten. Het Europees Parlement is de afgelopen jaren zeer actief geweest in het terugdringen van zijn milieu-impact. Het is zelfs al sinds 2016 klimaatneutraal en we nodigen de andere EU-instellingen uit om dit voorbeeld te volgen en zo snel mogelijk gezamenlijk onherleidbare directe en indirecte koolstofemissies te compenseren. We moeten echter verder gaan om onze belofte na te komen om onze milieuprestaties voortdurend te verbeteren. Deze maatregelen zijn een stap in de goede richting.”

Vicevoorzitter Heidi Hautala, die verantwoordelijk is voor het EU-milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), voegde hieraan toe:

“Het Europees Parlement, een internationale instelling die vele duizenden mensen in dienst heeft, bevindt zich in een goede positie om leiding te geven aan de transitie naar een duurzame, klimaatneutrale en hulpbronnenefficiënte Europese economie en samenleving. We zijn al begonnen onze impact op het milieu te minimaliseren en de duurzaamheid te bevorderen. Maar naarmate de tijd dringt, is het net zo belangrijk dat het EP de doelstellingen en maatregelen regelmatig opnieuw beoordeelt om zijn ambitieniveau te verhogen. Ik beschouw het besluit van vandaag over uniforme milieudoelstellingen voor 2024 als een belangrijke stap in de richting van alomvattende duurzaamheidsrapportage door het Parlement.”

De nieuwe streefdatum van 2024 omvat:

 • Een vermindering van de koolstofvoetafdruk van minstens 40 % in vergelijking met 2006;
 • vermindering van de koolstofemissies van het vervoeren van personen met 30 % in vergelijking met 2006;
 • een reductie van het energieverbruik van minimaal 20% ten opzichte van 2012, en;
 • papierverbruik met 50 % verminderen in 2019-2024 in vergelijking met 2010-2014.

De doelstellingen hebben ook betrekking op het verminderen en beheren van afval, waterverbruik, hernieuwbare energie en groene overheidsopdrachten.

Wat er tot nu toe is bereikt – enkele voorbeelden

advertentie
 • Het EP was de eerste 100% koolstofneutrale EU-instelling, die al haar onherleidbare koolstofemissies compenseerde;
 • Het EP heeft een vermindering van de koolstofemissies van 37.7% gerealiseerd (vergeleken met 2006);[1]
 • Sinds 100 wordt op de drie werkplekken 2006% 'groene' elektriciteit gebruikt;
 • Technische infrastructuur (warmtepompen, koelsystemen etc.) is energiezuiniger;
 • Tussen Brussel en Straatsburg worden hogesnelheidstreinen ingezet in plaats van chartervluchten;
 • Volledig elektrisch wagenpark in 2024;
 • Het fietspark wordt steeds groter en er zijn e-bikes/-scooters geïntroduceerd;
 • Het verbruik van gas, stookolie en stadsverwarming per VTE daalde met 20,6 % tussen 2012 en 2018;
 • Het elektriciteitsverbruik daalde met 14.9 % sinds 2012;[2]
 • Afvalrecyclingpercentage verhoogd tot 69.1 %;
 • Plastic voor eenmalig gebruik wordt uitgefaseerd – zo zijn er bijvoorbeeld geen plastic flessen meer in vergaderingen en zullen plastic flessen ook worden geëlimineerd uit alle automaten, bars, restaurants en andere verkooppunten op de drie werkplekken.

Achtergrond

Het Europees Parlement ondertekende in 2004 zijn eerste milieubeleidsbelofte en trad in 2007 toe tot het vrijwillige EMAS-programma. Het werd een van de eerste EU-instellingen en het eerste parlement in de EU dat een EMAS-certificering behaalde. Het milieubeleid van het EP is gebaseerd op het principe emissies te voorkomen en te beperken waar ze onvermijdelijk zijn. Emissies kunnen echter niet tot nul worden teruggebracht en wanneer ze niet verder kunnen worden beperkt, moeten andere opties worden onderzocht. Alle recente doelstellingen voor milieu-indicatoren zijn gehaald en zelfs overschreden, vóór hun respectieve deadlines.

[1] De reikwijdte van de koolstofvoetafdruk van het Parlement omvat zeven gebieden: energieverbruik; lekkage van koelgassen; vracht; vervoer van personen; levering van apparatuur en diensten; direct afval; en vaste activa. Dit is de breedst mogelijke reikwijdte volgens de ISO-classificaties en omvat alle directe, semi-directe en indirecte emissies die door het Parlement worden gegenereerd.

[2] De berekening is gebaseerd op het aantal werknemers – FTE = Fulltime Equivalenten

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending