Verbind je met ons

China

Innovatie maakt deel uit van het #Huawei-DNA

DELEN:

gepubliceerd

onHuawei is zeer toegewijd aan de ontwikkeling van basiswetenschappen – en bevindt zich in een goede positie om de succesvolle politieke agenda van de EU de komende vijf jaar te ondersteunen
,
schrijft David Harmon (foto).

De EU-leiders, de Europese Commissie en het Europees Parlement ondersteunen allemaal sterke investeringsniveaus voor de onderzoeks-, innovatie- en wetenschapssectoren in Europa tijdens de volgende begrotingsperiode, 2021-2027. En terecht.

Twintig procent van al het mondiale onderzoek en ontwikkeling vindt plaats binnen de lidstaten, en nog eens een derde van alle hoogwaardige wetenschappelijke artikelen die wereldwijd worden gepubliceerd en onderworpen zijn aan peer review, komen uit Europa.

Investeren in de onderzoeks-, innovatie- en wetenschapssectoren is geen theoretische exercitie. Het is een positieve investering in de Europese economie en heeft tot doel het economische concurrentievermogen te vergroten en de Europese industriële basis te versterken.

De intellectuele, technische en educatieve capaciteiten van de mensen in Europa zijn van een zeer hoog niveau. Maar een belangrijke uitdaging voor Europa zal zijn deze kennis van fundamentele wetenschappen om te zetten in de levering van innovatieve producten, goederen en diensten. Dit zal op zijn beurt ertoe bijdragen dat Europa een leidende positie krijgt op het gebied van innovatie en ondernemerschap.

Huawei in Europa

Huawei is sinds 2000 actief in Europa. We hebben hier 14 mensen in dienst, waaronder 000 onderzoekers, van wie 2% lokaal wordt aangenomen.

advertentie

Huawei zet zich sterk in voor de ontwikkeling van basiswetenschappen. Innovatieve activiteit zit in het bedrijfs-DNA van Huawei en we zijn goed gepositioneerd om de succesvolle politieke agenda van de EU de komende vijf jaar te ondersteunen.

Het volgende meerjarenkader in Europa 2021-2027 ondersteunt de ontwikkeling van de digitale sector in Europa enorm. In dit verband zal een nauwe samenwerking tussen de universiteit, de onderzoekssector en de particuliere sector een belangrijk element zijn in het succesvol op de markt brengen van nieuwe ICT-producten.

Huawei werkt samen met 150 universiteiten over de hele lengte en breedte van Europa in verschillende onderzoeksdisciplines. We hebben 230 technische samenwerkingsverbanden met verschillende Europese onderwijsinstellingen en onderzoeksinstellingen. We hebben 23 verschillende onderzoeksfaciliteiten in 12 landen in Europa, waaronder Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Polen, België, Zweden, Finland en Ierland.

Investeringen in de particuliere sector moeten toenemen

Hoewel Huawei in 5 op de 2018e plaats van de wereld stond voor investeringen in R&D, kan volgens het EU Industrial Scoreboard niet iedereen de inzet van Huawei evenaren. Over het geheel genomen bedragen de O&O-investeringen van de particuliere sector in Europa slechts 1.3%. Dit is ver onder andere ontwikkelde landen over de hele wereld.

Gelukkig heeft Europa wel het Horizon-onderzoeksprogramma, waaraan Huawei actief deelneemt, en de volgende editie zal meer investeringen van de particuliere sector in de sectoren onderzoek, innovatie en wetenschap stimuleren. De belangrijkste focus is het ondersteunen van fundamentele en toegepaste wetenschappelijke inspanningen tot en met de lancering van innovatieve producten en diensten op de markt.

De ICT-sector loopt als een rode draad door alle belangrijke onderdelen van Horizon Europa, een duidelijke erkenning dat technologie de werking van de gezondheids-, productie-, energie-, landbouw-, financiële diensten-, transport-, Smart City- en mediasectoren transformeert.

We zijn inderdaad begonnen aan een digitale transformatiereis, waarvan er geen weg meer terug is. Het aantal internetverbindingen zal wereldwijd stijgen, van meer dan 10 miljard vorig jaar, tot minimaal 100 miljard verbindingen in 2025. ICT is als zodanig een sleuteltechnologie geworden voor het transformatieproces van verticale industriële sectoren.

Green deal

Cluster 3 in Pijler 2 van Horizon Europa is erop gericht ervoor te zorgen dat de EU wordt uitgerust met de vereiste technologische knowhow om belangrijke mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering en energie-efficiëntie aan te pakken.

Energie-intensieve industrieën zijn verantwoordelijk voor 20% van alle wereldwijde broeikasgasemissies. Er zullen nieuwe baanbrekende en ontwrichtende technologieën nodig zijn om de EU-doelstellingen inzake klimaatverandering met succes te halen.

In heel praktische termen betekent dit dat de sectoren onderzoek, innovatie en wetenschap een centrale rol zullen spelen bij het realiseren van de Green Deal voor Europa.

Sleuteltechnologieën zoals micro-elektronica, fotonica, geavanceerde materialen, nanotechnologie, life science-technologie en geavanceerde productie worden allemaal sterk ondersteund binnen deze specifieke industrie en digitale cluster van Horizon Europa. Samen zullen ze er in grote mate toe bijdragen om Europa "klaar te maken voor het digitale tijdperk" - een centraal onderdeel van de EU-beleidsvorming voor de nabije toekomst.

Vooruitgang op het gebied van cloud computing, robotica, informatica, big data en kunstmatige intelligentie zal worden ondersteund door het bouwen van robuuste cyberbeveiligingssystemen die de privacy respecteren.

En deze versterking van Europa op het gebied van software en technische technologieën zal de EU zeer goed positioneren nu er nieuwe zelfrijdende voertuigen op de markt komen.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending