Verbind je met ons

EU

EU-financiering voor # Marokko toont tot nu toe beperkte resultaten, zeggen auditors

DELEN:

gepubliceerd

on

Volgens een nieuw rapport van de Europese Rekenkamer (ERK) bood de financiële hulp van de EU aan Marokko, die tussen 2014 en 2018 rechtstreeks aan de schatkist werd overgemaakt, weinig toegevoegde waarde en beperkte mogelijkheden om hervormingen in het land te ondersteunen. De Europese Commissie kwam tegemoet aan de behoeften die in de nationale en EU-strategieën waren vastgesteld, maar spreidde de financiering over te veel gebieden, wat de impact ervan mogelijk heeft verzwakt, aldus de controleurs. Ze ontdekten ook dat het beheer van begrotingssteunprogramma's voor het land door de Commissie werd gehinderd door tekortkomingen in de manier waarop ze waren opgezet, uitgevoerd en gecontroleerd, evenals in de beoordeling van de resultaten.

De EU is Marokko's grootste donor van ontwikkelingshulp. Voor 2014-2020 heeft de Commissie 1.4 miljard euro aan hulp geprogrammeerd, voornamelijk voor de drie prioritaire sectoren: sociale voorzieningen, de rechtsstaat en duurzame groei. Eind 2018 had het voor 562 miljoen euro contracten gesloten en bijna 206 miljoen euro aan betalingen gedaan in het kader van zijn instrument voor begrotingssteun, dat gericht is op het bevorderen van hervormingen en duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en goed is voor 75 % van de jaarlijkse EU-uitgaven voor het land.

De controleurs beoordeelden of het beheer door de Commissie van EU-begrotingssteun voor de prioritaire sectoren in Marokko van 2014 tot 2018 doeltreffend was en of de doelstellingen werden bereikt. Ze onderzochten de gebieden gezondheid, sociale bescherming, justitie en ontwikkeling van de particuliere sector.

"De EU-begrotingssteun voor Marokko bood onvoldoende steun voor de hervormingen van het land en de vooruitgang bij de belangrijkste uitdagingen was beperkt", aldus Hannu Takkula, het ERK-lid dat verantwoordelijk is voor het rapport. "Om het effect van EU-financiering te maximaliseren, moet de Commissie de steun toespitsen op minder sectoren en de politieke en beleidsdialoog met Marokko versterken."

De Commissie had de behoeften en risico's naar behoren beoordeeld en was van mening dat begrotingssteun het juiste instrument was om hulp aan Marokko te verlenen. Momenteel vertegenwoordigt de gemiddelde begrotingssteun van de EU van ongeveer 132 miljoen euro per jaar ongeveer 0,37% van de gemiddelde jaarlijkse begrotingsuitgaven van het land. Als gevolg hiervan is de totale hefboomwerking beperkt. Tegelijkertijd constateerden de controleurs dat aanzienlijke bedragen aan ministeriële begrotingen onuitgegeven bleven, wat twijfel doet rijzen over de toegevoegde waarde van de financiële steun van de EU.

De Commissie had de drie prioritaire sectoren gedefinieerd. De controleurs stelden echter vast dat ze uit 13 subsectoren bestonden, waarvan vele als op zichzelf staande sectoren konden worden beschouwd. De controleurs waarschuwen dat een dergelijke brede definitie van subsidiabele gebieden die een groot aantal sectoren bestrijken, de potentiële impact van EU-steun verkleint. Ze wijzen er ook op dat de Commissie geen financiering had toegewezen aan sectorale programma's met behulp van een transparante methode en dat de coördinatie van donoren tussen de sectoren ongelijk was.

De programma's lopen momenteel nog, maar hebben tot nu toe geen significante impact gehad, aangezien eind 2018 minder dan de helft van de doelstellingen ervan was behaald. Bovendien waren een aantal van deze doelstellingen niet ambitieus genoeg om zinvolle hervormingen te ondersteunen, aangezien ze soms al waren bereikt (of bijna waren bereikt) toen de financieringsovereenkomsten werden ondertekend. De controleurs stelden vast dat strenge controles op het beoordelen van resultaten ontbraken en dat er soms betalingen werden gedaan wanneer de doelstellingen niet waren bereikt of zelfs wanneer de situatie daadwerkelijk verslechterde. Er was ook beperkte vooruitgang met betrekking tot een aantal transversale kwesties.

advertentie

Marokko schortte de formele politieke dialoog met de EU op nadat het Europese Hof van Justitie oordeelde dat de Westelijke Sahara geen partij was bij de landbouw- en visserijovereenkomsten van Marokko met de EU. In overeenstemming met de financiële regels van de EU bleef de Commissie begrotingssteun verlenen tijdens de standstill-periode, die duurde tot 2019. De Commissie maakte echter geen gebruik van de tijd om een ​​duidelijke, toekomstgerichte strategie voor de bilaterale betrekkingen te ontwikkelen.

Het rapport beveelt de Commissie aan haar steun te richten op minder sectoren, prestatie-indicatoren te verbeteren om objectieve metingen mogelijk te maken, de controleprocedures voor uitbetalingen te verbeteren, de beleidsdialoog te versterken en de zichtbaarheid van EU-steun te vergroten.

Marokko is een belangrijke politieke en economische partner van de EU. EU-begrotingssteun omvat financiële overdrachten naar de nationale schatkistrekening van het partnerland. Het geld is niet bestemd voor een specifiek doel. Het land moet echter vóór en tijdens het programma aan bepaalde subsidiabiliteitscriteria voldoen en aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat betalingen worden gedaan.

Speciaal rapport 9 / 2019 EU-steun aan Marokko – tot nu toe beperkte resultaten is beschikbaar op de website van de ERK in 23 EU-talen. Op donderdag 12 december brengt de ERK een speciaal rapport uit over de kwaliteit van gegevens bij EU-begrotingssteun.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending