Verbind je met ons

EU

Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Gezondheid en Consumentenzaken, 9-10 december 2019

DELEN:

gepubliceerd

on

The Council held a debate on ‘Economy of Wellbeing – next steps in investing in health as its key component’, based on a discussion paper. Ministers exchanged views on health-related topics, in particular mental health, healthy ageing and the digital transformation of health and social services.

Op basis van een nota van het voorzitterschap hebben de ministers ook een debat gehouden over hoe de samenwerking en coördinatie kunnen worden verbeterd om de toegang tot geneesmiddelen in de hele EU te verbeteren.

Krista Kiuru, Minister of Family Affairs and Social Services of Finland said: “This debate was extremely important because shortages of medicines pose serious risks to patient safety. We also have to see how to deal with the different levels of access to new medicines across the EU. Cooperation and coordination are key, as these challenges require measures both at EU and national level.”

De Commissie heeft informatie verstrekt over de gezondheidstoestand in de EU
De Commissie heeft ook informatie verstrekt over de stand van de uitvoering van Verordening (EU) 2017 / 745 betreffende medische hulpmiddelen en van Verordening (EU) 2017 / 746 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek.

Op basis van een discussienota hebben de ministers een openbaar debat gehouden over het toekomstige beleid inzake gendergelijkheid en gendermainstreaming in de EU. Aan het begin van het debat presenteerde de directeur van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) de meest recente bevindingen over de belangrijkste trends, huidige vooruitgang en belangrijke uitdagingen op het gebied van gendergelijkheid in de EU.

The Council adopted conclusions on gender equal economies in the EU. The adoption is part of the review of the implementation of the UN agenda for gender equality and women’s empowerment by the EU and its member states (Beijing Declaration and Platform for Action).

De Raad heeft ook conclusies aangenomen over een nieuw strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk. In de conclusies wordt de Commissie verzocht een nieuw kader voor de periode 2021-2027 te presenteren.

advertentie

Op basis van een leidraad van het voorzitterschap hebben de ministers een openbaar debat gehouden over de toekomst van de sociale wetgeving in de context van snelle veranderingen op de arbeidsmarkt. Het doel van de discussie was om mogelijke wegen te verkennen voor de verdere ontwikkeling van EU-wetgeving op het gebied van sociale zaken, om moeilijkheden bij de uitvoering ervan te identificeren, ideeën uit te wisselen over hoe de resterende lacunes in de wetgeving kunnen worden opgevuld en om bestaande wetten beter te handhaven.

De ministers hebben ook conclusies aangenomen over inclusieve arbeidsmarkten. Het belangrijkste doel van deze conclusies is om de economische waarde te benadrukken van het bieden van betere kansen op werk aan mensen met een handicap, laaggeschoolde en langdurig werklozen, jongeren en mensen met een migratieachtergrond.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending