Verbind je met ons

Landbouw

EU-maatregelen om het inkomen van landbouwers te stabiliseren: weinig gebruik in combinatie met overcompensatie, zeggen controleurs

DELEN:

gepubliceerd

on

Volgens een nieuw rapport van de Europese Rekenkamer hebben EU-instrumenten die boeren helpen hun inkomen te verzekeren tegen dalende prijzen en productieverliezen hun doelstellingen slechts gedeeltelijk bereikt, en blijft de benutting ervan laag en ongelijkmatig. Bovendien zijn sommige uitzonderlijke maatregelen niet goed gericht en kunnen ze leiden tot onevenredige compensatiebetalingen, aldus de controleurs.

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de EU omvat een reeks maatregelen die tot doel hebben boeren een stabiel en adequaat inkomen te garanderen. Rechtstreekse betalingen aan de 6.4 miljoen boeren in de 28 lidstaten zijn goed voor 41 miljard euro per jaar. Naast deze rechtstreekse betalingen omvat het GLB specifieke instrumenten voor het voorkomen en beheersen van risico's en crises in de landbouwsector.

Verzekeringen en beleggingsfondsen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om het landbouwinkomen te stabiliseren. Er zijn ook uitzonderlijke maatregelen die bedoeld zijn om de markt als geheel te stabiliseren in geval van ernstige verstoringen, zoals toen Rusland in 2014 besloot bepaalde landbouwimporten uit de EU te verbieden.

De controleurs keken specifiek of deze instrumenten efficiënt waren geïmplementeerd en resultaten opleverden. Ze richtten zich met name op de steun van de EU aan verzekeringen en de uitzonderlijke maatregelen die na de Russische sancties van 2014 voor de groenten- en fruitsector zijn ingevoerd.

De controleurs erkennen dat het GLB een verscheidenheid aan inkomenswaarborgen bevat. Rechtstreekse betalingen spelen in dit opzicht een belangrijke rol. Gemiddeld zijn ze goed voor een kwart van het landbouwinkomen, waardoor boeren beter kunnen omgaan met tegenvallende prijzen of een lagere productie, waardoor hun behoefte aan verzekeringen afneemt. Tegelijkertijd bevordert het GLB in toenemende mate preventieve maatregelen, vooral door boeren aan te moedigen goede landbouw- en milieupraktijken toe te passen. De controleurs stelden echter vast dat deze activiteit weinig invloed heeft op het gedrag van boeren, omdat verzekerde boeren mogelijk minder prikkels hebben om een ​​veerkrachtige bedrijfsstrategie toe te passen of zich aan te passen aan de klimaatverandering.

Het grootste deel van de 2.6 miljard euro die de EU heeft begroot om boeren te helpen zich te verzekeren tegen prijsvolatiliteit en productieverliezen heeft volgens de controleurs weinig impact gehad. Het geld bereikt een zeer klein deel van de boeren, aangezien minder dan 10% van degenen die zich verzekeren dit doen met steun van de EU. De meeste boeren denken niet eens na over het beperken van de risico's, omdat ze in geval van een crisis toch al aanzienlijke overheidssteun verwachten.

Bovendien wordt de EU-steun voor verzekeringen niet doorgesluisd naar mensen die deze echt nodig hebben. In de twee lidstaten die er het meeste gebruik van maken (Italië en Frankrijk) constateerden de controleurs een concentratie in de wijnsector. In deze sector, waar het verzekerde kapitaal €115,000 per hectare kan bereiken, zouden veel begunstigden, gezien hun financiële draagkracht en risicoprofiel, hun productie zelfs zonder EU-subsidies verzekerd hebben.

advertentie

“Er is momenteel beperkt bewijs voor de toegevoegde waarde van de EU van deze steun voor het stabiliseren van het inkomen van boeren”, aldus Samo Jereb, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het rapport. “Maatregelen moeten verder gericht worden, zodat ze kunnen worden gebruikt door de boeren die ze het meest nodig hebben en op een manier die niet in strijd is met de ontwikkeling van een meer preventieve en veerkrachtige EU-landbouw.”

Wat betreft de 513 miljoen euro die in 2014-2018 aan groenten en fruit is uitgegeven als reactie op het Russische verbod, heeft de EU geen objectieve parameters vastgesteld om het gebruik ervan te overwegen. Zo ging 61% van de steun naar appelproducenten (voornamelijk in Polen), hoewel de appelexport min of meer constant bleef of zelfs groeide. Er zijn ook uitzonderlijke maatregelen genomen voor ander fruit (zoals perziken en nectarines) om de structurele overproductie binnen de EU aan te pakken, in plaats van eenmalige marktverstoringen.

Ten slotte merken de controleurs op dat de EU-steun voor het uit de handel nemen van producten voor gratis distributie kostbaar is geweest. In sommige gevallen lagen de betaalde tarieven ruimschoots hoger dan de marktprijzen, waardoor overcompensatie mogelijk was. Bovendien constateerden de controleurs dat de meeste producten die uit de markt werden genomen voor gratis distributie uiteindelijk in een andere vorm op de markt zijn teruggekeerd (bijvoorbeeld als sap in Griekenland en Spanje), terwijl slechts een fractie mensen in nood bereikt.

Tegen de achtergrond van recente wetgevingsvoorstellen voor het toekomstige GLB, die tot doel hebben de nadruk op risicobeheer te vergroten, bevelen de controleurs de Europese Commissie aan:

  • Stimuleer boeren om zich beter voor te bereiden op crises;
  • de steun voor verzekeringen beter ontwerpen en monitoren;
  • de criteria verduidelijken voor het initiëren en beëindigen van uitzonderlijke maatregelen, en;
  • de vergoeding voor opnameoperaties aanpassen.

Speciaal verslag nr. 23/2019 “Inkomensstabilisatie van boeren: alomvattende reeks instrumenten, maar de lage benutting van instrumenten en overcompensatie moeten worden aangepakt” is beschikbaar op de website ECA-website in 23 EU-talen.

In november 2018 heeft de ERK haar advies uitgebracht advies over de wetgevingsvoorstellen van de Commissie voor het toekomstige GLB.

Tegen eind 2020 is de ERK ook van plan een speciaal verslag uit te brengen over de uitzonderlijke maatregelen die de EU heeft genomen om de verstoringen op de zuivelmarkt van 2014-2017 tegen te gaan. In deze sector werd zo'n 740 miljoen euro uitgegeven, deels om boeren te compenseren voor sancties van de Russische Federatie. De gerelateerde auditvoorbeeld werd gepubliceerd in oktober 2019.

De ERK presenteert haar speciale verslagen aan het Europees Parlement en de Raad van de EU, alsook aan andere belanghebbende partijen zoals nationale parlementen, belanghebbenden in de industrie en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. De overgrote meerderheid van de aanbevelingen die we in onze rapporten doen, wordt in praktijk gebracht.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending