Verbind je met ons

EU

#EuropeanCharterOfFundamentalRights - Vijf dingen die u moet weten

DELEN:

gepubliceerd

on

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (het Handvest) verenigt de grondrechten van iedereen die in de Europese Unie woont.Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

Op 10 december werd de tiende verjaardag van het Europees Handvest van de grondrechten gevierd. Hier zijn vijf feiten die u erover moet weten.

Waar staat het EU-handvest voor?

Het Europees Handvest van de grondrechten omvat de idealen die ten grondslag liggen aan de EU: de universele waarden van menselijke waardigheid, vrijheid, gelijkheid en solidariteit, die een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid voor mensen hebben gecreëerd op basis van de beginselen van democratie en de rechtsstaat.

Wanneer is het Handvest opgesteld?

Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden werd aangenomen in 1950, maar de uitbreiding van de bevoegdheden van de EU tot beleid dat rechtstreeks van invloed is op de grondrechten, betekende dat de waarden van de EU duidelijk moesten worden gedefinieerd. De EU-Handvest van de grondrechten is op 1 december 2009 in werking getreden met het Verdrag van Lissabon. Het is juridisch bindend in elke EU-lidstaat.

Het Verdrag van Lissabon de bevoegdheid van het Europees Parlement om samen met de lidstaten in de Raad wetgeving op te stellen uitgebreid tot een hele reeks nieuwe gebieden, waaronder landbouw en veiligheid, en ook gaf het parlement de macht om de voorzitter van de Europese Commissie te kiezen. Het verdrag introduceerde de burgerinitiatief en stel het maximum aantal EP-leden in op 751.

Waarom hebben Europeanen het Handvest nodig?

advertentie

De rechten van EU-burgers zijn in verschillende landen op verschillende tijdstippen, op verschillende manieren en in verschillende vormen tot stand gekomen. Om tegemoet te komen aan veranderingen in de samenleving en aan sociale, wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen, heeft de EU besloten om alle persoonlijke, burgerlijke, politieke, economische en sociale rechten van haar volk samen te brengen in één enkel document: het Handvest van de grondrechten.

Welke rechten garandeert het EU-handvest?

Het handvest bevat 54 artikelen die de rechten en vrijheden van EU-burgers op de volgende gebieden waarborgen:

  • Waardigheid;
  • vrijheden;
  • gelijkheid;
  • solidariteit;
  • burgerrechten, en;
  • rechtvaardigheid.

Het handvest is uitgebreid met grondrechten die verder gaan dan alleen burgerrechten en sociale rechten, waaronder:

  • Gegevensbescherming;
  • garanties op bio-ethiek, en;
  • transparante administratie.Hoe gaat het Charter om met nieuwe uitdagingen?

Elk jaar publiceert de Europese Commissie een rapport over hoe EU-instellingen en lidstaten het EU-Handvest van de grondrechten toepassen. Het Europees Parlement stelt zijn standpunt vast over de grondrechten in de EU naar aanleiding van het verslag van de Commissie. Een van de regels die de EU heeft aangenomen om de grondrechten te beschermen, zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Enkele van de nieuwe initiatieven die in het rapport van 2018 worden genoemd, zijn:

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending