Verbind je met ons

Biodiversiteit

#Biodiversiteit - EP-leden roepen op tot wettelijk bindende doelstellingen, zoals voor klimaatverandering

DELEN:

gepubliceerd

on

De VN-biodiversiteitsconferentie van volgend jaar, de COP15, moet het biodiversiteitsequivalent worden van het klimaatakkoord van Parijs, meent de Milieucommissie.

De commissie Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid heeft dinsdag een resolutie goedgekeurd met hun voorstellen voor het standpunt van het Parlement voor de VN-biodiversiteitsconferentie die in de herfst van volgend jaar zal worden gehouden.

Juridisch bindende wereldwijde doelstellingen

De Milieucommissie is van mening dat de komende COP15-conferentie over biodiversiteit het biodiversiteitsequivalent moet zijn van de Overeenkomst van Parijs over klimaatverandering en wil dat de EU hierin het voortouw neemt. In dit verband roepen zij op tot juridisch bindende doelstellingen op mondiaal en EU-niveau om de ambitie te vergroten en ervoor te zorgen dat actie op het gebied van biodiversiteit in de wereld na 2020 doeltreffend zal zijn. Concreet willen ze tegen 30 2030 % van de natuurgebieden behouden en 30 % van de aangetaste ecosystemen herstellen.

Biodiversiteit beschermen via EU-beleid

Europarlementariërs dringen er bij de Commissie en de lidstaten op aan zich te verbinden tot "onmiddellijke, substantiële en aanvullende" inspanningen in de vorm van wettelijk bindende doelstellingen voor het behoud en herstel van de biodiversiteit, om de EU-doelstellingen te halen en het huidige traject van biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen.

Ze willen dat er in al het EU-beleid rekening wordt gehouden met biodiversiteitsdoelstellingen en pleiten ervoor dat biodiversiteit voldoende wordt gefinancierd in de volgende EU-meerjarenbegroting 2021-2027 (MFK), om de doelstellingen van de VN 2050 Vision of Biodiversity Conservation te verwezenlijken. Ze zeggen dat minimaal 10% van de langetermijnbegroting van de EU inspanningen ter verbetering van de biodiversiteit moet ondersteunen.

advertentie

EP-leden onderstrepen ook de noodzaak van duurzamere land- en bosbouwpraktijken. De rol van stedelijke gebieden en steden bij het behoud van de biodiversiteit moet grondiger worden beoordeeld en er is een grondige analyse van alle door de EU beschermde gebieden nodig, zeggen ze.

De resolutie werd aangenomen met 60 stemmen voor, geen tegen en negen onthoudingen.

Volgende stappen

De resolutie zal naar verwachting in stemming worden gebracht tijdens de plenaire vergadering van januari 2020 in Straatsburg.

Achtergrond

Het VN-biodiversiteitsverdrag is op 29 december 1993 in werking getreden. De 15e bijeenkomst van de Conferentie van de Partijen bij het VBD (COP 15) vindt plaats in Kunming, China, van 19 oktober tot 1 november 2020. Het doel van COP15 is om het strategisch plan van het verdrag bij te werken en een mondiaal biodiversiteitskader voor de periode na 2020 vast te stellen.

Meer informatie

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending