Verbind je met ons

Klimaatverandering

Europees Parlement verklaart #ClimateEmergency

DELEN:

gepubliceerd

on

Klimaatveranderingsconcept © 123RF/European Union–EPEP-leden willen onmiddellijke en ambitieuze actie om de gevolgen van klimaatverandering te beperken"© 123RF/EU–EP 

De EU zou zich op de VN-conferentie moeten engageren voor een netto nuluitstoot van broeikasgassen tegen 2050, zegt het Parlement.

Voorafgaand aan de VN-COP25-conferentie over klimaatverandering in Madrid van 2 tot 13 december heeft het Parlement donderdag (28 november) een resolutie goedgekeurd waarin een klimaat- en milieunoodsituatie in Europa en mondiaal wordt uitgeroepen. Ze willen ook dat de Commissie ervoor zorgt dat alle relevante wetgevings- en begrotingsvoorstellen volledig in lijn zijn met de doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 1.5 °C.

In een afzonderlijke resolutie dringt het Parlement er bij de EU op aan om haar strategie om klimaatneutraliteit zo snel mogelijk en uiterlijk in 2050 te bereiken, voor te leggen aan het VN-Verdrag inzake klimaatverandering. De leden van het Europees Parlement roepen ook de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, op om in de Europese Green Deal een reductiedoelstelling van 55% van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 op te nemen.

Voer de mondiale emissiereducties voor de lucht- en scheepvaart op

Europarlementariërs zeggen dat de huidige luchtvaart- en scheepvaartambities niet voldoen aan de noodzakelijke emissiereducties. Alle landen zouden de emissies van de internationale scheepvaart en luchtvaart moeten opnemen in hun nationale bijdrageplannen (NDC’s), zeggen zij, en er bij de Commissie op aandringen om

voorstellen dat de maritieme sector wordt opgenomen in het emissiehandelssysteem (ETS) van de EU.

Meer financiële steun om klimaatverandering te bestrijden

advertentie

EU-landen moeten hun bijdragen aan de internationale economie op zijn minst verdubbelen Green Climate Fund, zegt het Parlement. De EU-lidstaten zijn de grootste verstrekkers van publieke klimaatfinanciering en de EU-begroting moet volledig voldoen aan haar internationale verplichtingen. Ze merken ook op dat de toezeggingen van de ontwikkelde landen niet voldoen aan het collectieve doel van 100 miljard dollar per jaar vanaf 2020.

Ten slotte roepen ze alle EU-landen dringend op om alle directe en indirecte subsidies voor fossiele brandstoffen tegen 2020 geleidelijk af te schaffen.

“Het Europees Parlement heeft zojuist een ambitieus standpunt ingenomen met het oog op de komende COP 25 in Madrid. Gezien de noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu is het essentieel om onze uitstoot van broeikasgassen in 55 met 2030% te verminderen. Het is ook een duidelijke en tijdige boodschap aan de Commissie, een paar weken vóór de publicatie van de mededeling over de Green Deal”, aldus Pascal. Canfin (RE, FR), voorzitter van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, tijdens het debat op maandag (25 november).

Achtergrond

De resolutie over het uitroepen van een noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu werd aangenomen met 429 stemmen voor, 225 stemmen tegen en 19 onthoudingen. Het Europees Parlement heeft de resolutie over COP25 aangenomen met 430 stemmen voor, 190 stemmen tegen en 34 onthoudingen.

Een aantal landen, lokale overheden en wetenschappers hebben verklaard dat onze planeet met een klimaatnoodtoestand wordt geconfronteerd.

De De Europese Commissie heeft het doel al voorgesteld van een netto-nuluitstoot in 2050, maar de Europese Raad heeft dit nog steeds niet goedgekeurd, aangezien Polen, Hongarije en Tsjechië tegen zijn.

Parlement op de COP25

COP25 vindt plaats in Madrid van 2 tot en met 13 december 2019. De voorzitter van het Europees Parlement David Maria Sassoli, (S&D, IT) zal aanwezig zijn bij de officiële opening. Een delegatie van het Europees Parlement, geleid door Bas Eickhout (Groenen, NL), zal er zijn van 9-14 december.

Meer informatie

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending