Verbind je met ons

Economie

#EIB – Het economische klimaat in de EU verslechtert en de investeringen door EU-bedrijven zullen in 2020 waarschijnlijk vertragen

DELEN:

gepubliceerd

on

Europese bedrijven worden volgens de nieuwe EIB steeds pessimistischer over de economische vooruitzichten Investeringsverslag 2019/2020. Het rapport constateert ook dat investeringen in het tegengaan van klimaatverandering lager zijn dan die van grote economieën zoals de VS en China. Investeringen in infrastructuur blijven steken op 1.6% van het bbp van de EU, het laagste in 15 jaar, en Europa plukt niet de vruchten van de digitale transformatie. Het rapport, dat de resultaten weergeeft van de jaarlijkse EIB-investeringsenquête (EIBIS) onder 12,500 Europese bedrijven, beveelt aan dat de EU profiteert van historisch lage rentetarieven, de overheidsinvesteringen verhoogt, particuliere investeringen stimuleert en efficiënte financiële bemiddeling bevordert om de vertraging aan te pakken.

In reactie op de bevindingen van het rapport zei vice-president van de EIB, Andrew McDowell: “Europa kan het zich niet veroorloven om nog een conjuncturele neergang af te wachten. Na een verloren decennium van zwakke investeringen, moeten we de groeivertraging nu aanpakken als we een antwoord willen bieden op de historische uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd. De EIB heeft als financiële arm en klimaatbank van de EU een cruciale rol gespeeld bij het stimuleren van investeringen in Europa na de financiële crisis en we staan ​​nu klaar om investeringen voor een duurzamere en concurrerendere Europese economie verder te ondersteunen. We moeten de investeringen versnellen om de voordelen van de digitale revolutie volledig te benutten, onze klimaatdoelstellingen te realiseren en de sociale cohesie van Europa te herstellen”, aldus Debora Revoltella, directeur van de economische afdeling van de EIB, bij de presentatie van het rapport. “Er is een lange lijst van investeringen die overheidsingrijpen vereisen of een particuliere sector die de juiste voorwaarden vindt om onzekerheid te overwinnen: digitalisering, innovatie en zakelijke dynamiek van bedrijven, maar ook slimme levering van infrastructuur en openbare diensten, groene innovatie en energie-efficiëntie, en e-government, e-learning en e-training.”

Lesen Sie hier samenvatting

Lesen Sie hier analyses op landniveau.

Het rapport werd gepresenteerd bij de EIB Jaarlijkse Economische Conferentie, dat samen met de OESO, Columbia University en SUERF in Luxemburg wordt georganiseerd. De conferentie bracht sprekers van hoog niveau samen, zoals Sir Nicholas Stern en Mariana Mazzucato, en hoofdeconomen van de Europese Centrale Bank, het Europees Stabiliteitsmechanisme, de OESO, de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling en de Wereldhandelsorganisatie.

De investeringsactiviteit zal in 2020 waarschijnlijk vertragen

De investeringsactiviteit in de Europese Unie is nu hersteld van de laatste recessie, met investeringen tot bijna 21.5% van het BBP van de Europese Unie. Dit is 0.5 procentpunt boven het langjarig gemiddelde. Uit gegevens van de EIB-investeringsenquête 2019 blijkt echter dat EU-bedrijven pessimistischer zijn geworden over het politieke en regelgevende klimaat en nu verwachten dat het macro-economische klimaat zal verslechteren. Het aantal bedrijven in de EU dat van plan is hun investeringen te verminderen, is voor het eerst in vier jaar gestegen. EU-bedrijven zijn ook pessimistischer dan hun Amerikaanse collega's, wat wijst op een vrij kwetsbaar investeringsklimaat in de toekomst.

advertentie

Investeringsdrijfveren, bedrijven verwachten een verbetering/verslechtering

(% nettosaldo, % bedrijven verwacht verbetering minus % verwacht verslechtering)

Bron: EIB-investeringsenquête 2019

EU-klimaatinvesteringen niet op schema

Uit het investeringsverslag van de EIB blijkt dat er weliswaar aanzienlijke vooruitgang is geboekt, maar dat investeringen in klimaatactie in de EU nog niet op schema liggen. Om tegen 2050 een netto koolstofvrije economie te bereiken, moet de EU de totale investeringen in haar energiesysteem en bijbehorende infrastructuur verhogen van gemiddeld 2% tot 3% van het bbp.

De Europese Unie heeft in 158 € 2018 miljard geïnvesteerd in de beperking van de klimaatverandering. Met 1.2% van het bbp is dit nu iets minder dan de Verenigde Staten (1.3%) en iets meer dan een derde van de prestaties van China (3.3% van het bbp).

Terwijl de Verenigde Staten koploper zijn in klimaatgerelateerde R&D-uitgaven, heeft China onlangs zijn uitgaven verviervoudigd en daarmee de EU ingehaald. De zwakke prestaties van Europa op het gebied van klimaatgerelateerde O&O vormen een bedreiging voor zijn concurrentievermogen, gezien het belang dat nog onrijpe technologieën zullen hebben in de transitie.

Langzame acceptatie van digitale technologieën

De acceptatie van digitale technologieën in Europa verloopt traag, met een groeiende digitale kloof tussen bedrijven. Digitale bedrijven hebben de neiging om meer te investeren, meer te innoveren en sneller te groeien, waarbij ze profiteren van het first-mover-voordeel. Slechts 58% van de bedrijven in Europa is echter digitaal, vergeleken met 69% in de VS, met een bijzonder grote kloof in de dienstensector (40% versus 61%). 30% van de oudere (meer dan 10 jaar oude) kleine en middelgrote bedrijven in Europa is aanhoudend niet-digitaal. 

Achtergrondinformatie

De Europese Investeringsbank

De Europese Investeringsbank (EIB) is de lange-termijn kredietinstelling van de Europese Unie in handen van haar lidstaten. Het maakt op lange termijn te verstrekken voor betrouwbare investeringen om bij te dragen aan doelstellingen van het EU-beleid.

Het jaarlijkse investeringsverslag van de EIB

Het EIB-jaarverslag over investeringen en investeringsfinanciering is een product van de afdeling Economische Zaken van de EIB en biedt een uitgebreid overzicht van de ontwikkelingen en aanjagers van investeringen en de financiering ervan in de Europese Unie. Het combineert een analyse van en inzicht in de belangrijkste markttrends - op het gebied van investeringen, infrastructuur, innovatie en beperking van de klimaatverandering - met een meer diepgaande thematische focus, die dit jaar is gewijd aan bedrijfsdynamiek en transformatie, inclusief een analyse van het start- en schaalvergrotingsproces, bedrijfsproductiviteit en -polarisatie, evenals vaardigheidslacunes. Het rapport is uitgebreid gebaseerd op de resultaten van de jaarlijkse EIB-investeringsenquête (EIBIS). Het vormt een aanvulling op de interne EIB-analyse met bijdragen van vooraanstaande deskundigen op dit gebied. EIB-investeringsverslag 2019/2020

De afdeling Economische Zaken van de EIB

Het Economisch Departement van de EIB levert economische analyses en studies om de Bank te ondersteunen bij haar activiteiten en bij het bepalen van haar positionering, strategie en beleid. De afdeling, een team van 40 economen, wordt geleid door Debora Revoltella, directeur economie.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending