#EUCitizens - Hoe tevreden zijn mensen met hun leven?

| November 8, 2019

"Over het algemeen, hoe tevreden bent u tegenwoordig met uw leven?", Werd aan mensen in de Europese Unie (EU) gevraagd. De tevredenheid van het leven staat voor hoe een respondent zijn of haar leven als geheel beoordeelt. Op een schaal van 0 ("helemaal niet tevreden") tot 10 ("volledig tevreden"), was de gemiddelde (gemiddelde) levenstevredenheid van EU-inwoners van 16 en ouder 7.3 in 2018, een toename ten opzichte van 7.0 in 2013.

Sinds 2013 is de gemiddelde tevredenheid over de financiële situatie van hun eigen huishouden in de EU ook toegenomen, van 6.0 in 2013 tot 6.5 in 2018, terwijl de gemiddelde tevredenheid met persoonlijke relaties vrijwel stabiel bleef, 7.8 in 2013 en 7.9 in 2018. Eurostat, het statistische bureau van de Europese Unie, publiceert een selectie van subjectieve indicatoren over het welzijn van mensen in Europa. Een gedetailleerd artikel is beschikbaar op de website van Eurostat.

Hoogste levenstevredenheid in Finland en Oostenrijk, laagste in Bulgarije In 2018 varieerde de gemiddelde levenstevredenheid, gemeten op een schaal van 0 tot 10, aanzienlijk tussen de EU-lidstaten. Met een algemeen gemiddelde van 8.1 waren de inwoners van Finland het meest tevreden over hun leven in de EU, op de voet gevolgd door die in Oostenrijk (8.0), Denemarken, Polen en Zweden (allemaal 7.8). Aan de andere kant van de schaal waren inwoners in Bulgarije (5.4) veruit het minst tevreden, gevolgd door die in Kroatië (6.3), Griekenland en Litouwen (beide 6.4), Hongarije (6.5), Letland en Portugal (beide 6.7) .

Onder de lidstaten waarvoor 2018-gegevens beschikbaar zijn, is de gemiddelde tevredenheid over het leven gestegen sinds 2013 in 19-lidstaten. De grootste stijging werd genoteerd in Cyprus (van 6.2 in 2013 tot 7.1 in 2018 of + 0.9), Bulgarije (+ 0.6), Tsjechië, Estland, Polen en Portugal (alle + 0.5). In vergelijking met 2013 bleef de gemiddelde tevredenheid over het leven ongewijzigd in twee lidstaten: België en Kroatië. In vier lidstaten werd daarentegen een daling genoteerd: Litouwen (van 6.7 in 2013 naar 6.4 in 2018 of -0.3), Denemarken (-0.2), en in mindere mate in Nederland en Zweden (beide -0.1).

De gemiddelde tevredenheid over de financiële situatie van het huishouden verschilde aanzienlijk tussen de EU-lidstaten. Met een gemiddelde van 7.6 waren inwoners van Denemarken, Finland en Zweden het meest tevreden over de financiële situatie van het huishouden. Ze werden gevolgd door die in Nederland (7.4), Oostenrijk (7.3), België (7.0), Luxemburg (6.9), Duitsland en Malta (beide 6.8). Aan de andere kant van de schaal waren inwoners in Bulgarije (4.3) veruit het minst tevreden, gevolgd door die in Griekenland, Kroatië en Litouwen (alle 5.2), Letland en Portugal (beide 5.4) en Hongarije (5.5).

In bijna alle lidstaten waarvoor 2018-gegevens beschikbaar zijn, is de gemiddelde tevredenheid over de financiële situatie toegenomen ten opzichte van 2013, met uitzondering van Denemarken, Luxemburg en Nederland, waar het ongewijzigd is gebleven, en Litouwen waar het is gedaald van 5.8 in 2013 naar 5.2 in 2018 (-0.6). De grootste stijgingen werden genoteerd in Griekenland, Cyprus en Portugal (+ 0.9), Malta (+ 0.8), Tsjechië, Italië en Slovenië (alle + 0.7). Hoogste tevredenheid met persoonlijke relaties in Malta, Oostenrijk en Slovenië In 2018 varieerde de gemiddelde tevredenheid met persoonlijke relaties aanzienlijk tussen de EU-lidstaten. Met een algemeen gemiddelde van 8.6 waren inwoners van Malta, Oostenrijk en Slovenië het meest tevreden over hun persoonlijke relaties in de EU. Ze werden gevolgd door die in Cyprus en Zweden (beide 8.5), Finland (8.4) en Tsjechië (8.3). Aan de andere kant van de schaal waren inwoners in Bulgarije (6.6) gevolgd door die in Griekenland (7.1), Kroatië (7.5), Italië, Hongarije en Roemenië (allemaal 7.6) het minst tevreden.

Onder de lidstaten waarvoor 2018-gegevens beschikbaar zijn, is de gemiddelde tevredenheid met persoonlijke relaties toegenomen sinds 2013 in 18-lidstaten. De grootste stijgingen werden genoteerd in Bulgarije (van 5.7 in 2013 tot 6.6 in 2018 of + 0.9), Cyprus (+ 0.5), Spanje (+ 0.4), Estland, Italië, Portugal en Slovenië (allemaal + 0.3). In vergelijking met 2013 bleef de gemiddelde tevredenheid met persoonlijke relaties ongewijzigd in twee lidstaten: Hongarije en Roemenië, terwijl een daling werd geregistreerd in vijf lidstaten: Denemarken, Letland en Nederland (alle -0.3), Litouwen en Luxemburg (beide -0.2) ). Geografische informatie De Europese Unie (EU) omvat België, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Estland, Ierland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Kroatië, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

Methoden en definities Gegevens over het gepresenteerde subjectieve welzijn zijn gebaseerd op de EUstatistieken van de 2018 ad-hoc module, die deel uitmaakt van de Europese enquête naar inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC). De EU-SILC-enquête is de EU-referentiebron voor vergelijkende statistieken over inkomensverdeling, armoede en levensomstandigheden. De 2018-module omvatte enkele variabelen, die eerder werden verzameld voor de 2013 ad-hocmodule over hetzelfde onderwerp. De referentiepopulatie bestaat uit alle particuliere huishoudens en hun huidige leden die op het moment van gegevensverzameling op het grondgebied van een bepaalde lidstaat verblijven.

Personen die in collectieve huishoudens en in instellingen wonen, worden over het algemeen uitgesloten van de doelpopulatie, evenals kleine en afgelegen delen van het nationale grondgebied, die niet meer dan 2% van de nationale bevolking bedragen. De meting van de tevredenheid van het leven is bedoeld om een ​​brede beoordeling te omvatten die de respondent van zijn of haar leven maakt. De term "leven" is hier bedoeld als alle gebieden van het bestaan ​​van een persoon. De variabele verwijst daarom naar de mening / het gevoel van de respondent over de mate van tevredenheid met zijn / haar leven. De enquête had betrekking op de bevolking van 16 en ouder. Het wordt gemeten op een 11-puntenschaal die varieert van 0 ("helemaal niet tevreden") tot 10 ("volledig tevreden").

Comments

Facebook reacties

Tags: , ,

Categorie: Een voorpagina, EU

Reacties zijn gesloten.