Verbind je met ons

EU

#Antitrust – De Commissie legt voorlopige maatregelen op aan #Broadcom op de tv- en modem #Chipset-markten

DELEN:

gepubliceerd

on

The European Commission has ordered Broadcom to stop applying certain provisions contained in agreements with six of its main customers. This will prevent serious and irreparable harm to competition likely to be caused by Broadcom’s conduct, which prima facie (at first sight) infringes EU competition rules.

Competition Margrethe Vestager, Commissioner in charge of competition policy, said: “We have strong indications that Broadcom, the world’s leading supplier of chipsets used for TV set-top boxes and modems, is engaging in anticompetitive practices. Broadcom’s behaviour is likely, in the absence of intervention, to create serious and irreversible harm to competition. We cannot let this happen, or else European customers and consumers would face higher prices and less choice and innovation. We therefore ordered Broadcom to immediately stop its conduct.”

Broadcom is the world leader in the supply of chipsets for TV set-top boxes and modems, including so-called systems-on-a-chip. Systems-on-a-chip combine electronic circuits of various components in a single unit, which constitute the “brain” of a set-top box or modem. They are essential to bring the television signals and connectivity to consumers’ premises.

In juli 2019heeft de Commissie een antitrustonderzoek geopend om te beoordelen of Broadcom de concurrentie op verschillende markten voor deze chipsets en componenten voor zogenaamde central office / head-end-apparatuur beperkte door middel van bepaalde praktijken, waaronder exclusiviteit, koppelverkoop, bundeling, verslechtering van de interoperabiliteit en misbruik van intellectuele eigendomsrechten.

At the same time, the Commission issued a Statement of Objections where it preliminarily concluded that interim measures with respect to certain aspects of Broadcom’s conduct may be required to ensure the effectiveness of any final decision taken by the Commission in the future.

Het voorlopige besluit

Today’s (16 October) decision concludes that interim measures are warranted to prevent serious and irreparable damage to competition from occurring in certain markets for systems-on-a-chip for TV set-top boxes and modems. This is based on the following elements:

advertentie
  • Broadcom is op het eerste gezicht dominant in drie verschillende markten, namelijk de markten voor systems-on-a-chip voor (i) tv-settopboxen, (ii) glasvezelmodems en (iii) xDSL-modems.
  • Broadcom maakt op het eerste gezicht inbreuk op de mededingingsregels door misbruik te maken van haar prima facie machtspositie. In het bijzonder sloot Broadcom overeenkomsten met zes fabrikanten van tv-settopboxen en modems, die de volgende concurrentieverstorende bepalingen bevatten:

(i)   To strengthen Broadcom’s prima facie dominance in systems-on-a-chip for TV set-top boxes, fibre modems and xDSL modems, clauses containing exclusive or quasi-exclusive purchasing obligations and commercial advantages, such as rebates and other non-price related advantages (for example, early access to its technology and premium technical support) that are conditional on the customer buying these products exclusively or quasi-exclusively from Broadcom; and

(ii)  To leverage Broadcom’s prima facie dominance from systems-on-a-chip for TV set-top boxes, fibre modems and xDSL modems into the separate market forsystems-on-a-chip for cable modems, clauses granting customers in these markets commercial advantages, such as price and non-price advantages, which are conditional on the customer buying systems-on-a-chip for cable modems exclusively or quasi-exclusively from Broadcom.

The Commission analysed a range of evidentiary elements, including the size and importance of the relevant customers, the conditions and duration of the agreements and contemporaneous evidence found in internal documents submitted by Broadcom’s customers and competitors.

The Commission concluded that, if Broadcom’s ongoing conduct were allowed to continue, it would likely affect a number of tenders that would be launched in the future, also in relation to the upcoming introduction of the WiFi 6 standard for modems and TV set-top boxes. This would likely lead to other chipset suppliers being unable to compete on the merits with Broadcom and could ultimately result in serious and irreparable harm to competition in the form of exit or marginalisation of Broadcom’s competitors.

In order to ensure the effectiveness of the Commission’s competition law enforcement powers and of any final decision on the legality of Broadcom’s conduct it may take in the future, today’s decision orders Broadcom to:

i) eenzijdig de toepassing van de concurrentieverstorende bepalingen die door de Commissie zijn vastgesteld, stopzetten en haar klanten ervan op de hoogte stellen dat zij dergelijke bepalingen niet langer zal toepassen; en

(ii) zich onthouden van het overeenkomen van dezelfde bepalingen of bepalingen met een gelijkwaardig doel of effect in andere overeenkomsten met deze klanten, en zich onthouden van het toepassen van straf- of vergeldingspraktijken met een gelijkwaardig doel of effect.

Broadcom must comply with these measures within 30 days. The interim measures apply for the earlier of three years or the date of adoption of a final decision on the substance of Broadcom’s conduct or the closure of the Commission’s investigation concerning that conduct.

Het inhoudelijke onderzoek naar de verdiensten van alle onderdelen van de zaak is nog aan de gang.

Achtergrond

Artikel 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) verbiedt het misbruik van een dominante positie die de handel binnen de EU ongunstig kan beïnvloeden en de concurrentie kan verhinderen of beperken. De implementatie van deze bepaling is vastgelegd in de antitrustverordening (Verordening nr 1 / 2003 Raad), die ook door de nationale mededingingsautoriteiten kan worden toegepast.

Op grond van artikel 8, lid 1, van de antitrustverordening kunnen voorlopige maatregelen worden opgelegd als er op het eerste gezicht ("prima facie") sprake is van een inbreuk op de regels van het mededingingsrecht, evenals een dringende behoefte aan beschermende maatregelen vanwege het risico van ernstige en onherstelbare schade aan de concurrentie.

Er is geen wettelijke deadline voor het afronden van een antitrustonderzoek. De duur van een antitrustonderzoek hangt af van een aantal factoren, waaronder de complexiteit van de zaak, de mate waarin de betrokken bedrijven samenwerken met de Commissie en de uitoefening van de rechten van verdediging.

More information is available on the Commission’s competition website, in de openbare zaak registreren onder zaaknummer AT.40608.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending