Verbind je met ons

EU

#GI – EU accedes to international agreement on geographical indications

DELEN:

gepubliceerd

on

The EU is acceding to the Geneva Act of the Lisbon Agreement on appellations of origin and geographical indications (“the Geneva Act”). The Council today (7 October) adopted a decision authorizing the accession of the EU to the Geneva Act and a regulation laying down the rules governing the exercise by the EU of its rights (and the fulfilment of its obligations) under the Geneva Act.

The Geneva Act is a treaty administered by the World Intellectual Property Organization (WIPO). It expands the scope of the Lisbon Agreement for the protection of appellations of origin and their international registration (“the Lisbon agreement”) to cover not only appellations of origin but also geographical indications. In addition, it allows international organisations, such as the EU, to become contracting parties.

Elke overeenkomstsluitende partij bij de Akte van Genève is verplicht op haar grondgebied de oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen van producten van oorsprong uit andere overeenkomstsluitende partijen te beschermen.

De EU is exclusief bevoegd voor de gebieden die onder de Akte van Genève vallen. Om de effectieve deelname van de EU aan de door de Akte van Genève ingestelde besluitvormende organen te waarborgen, kunnen de lidstaten naast de EU toetreden tot de Akte van Genève. Lidstaten die al partij waren bij de Overeenkomst van Lissabon vóór de toetreding van de EU tot de Akte van Genève, mogen dat blijven.

Following the EU’s accession to the Geneva Act, it will be for the Commission to file applications for the international registration of geographical indications relating to products originating in the EU with the International Bureau of the World Intellectual Property Organization. It will also be for the Commission to request the cancellation of any such  registration. In addition, it will be for the Commission to assess whether the conditions are met for protection to be granted throughout the EU to a geographical indication which has been registered internationally under the Geneva Act and which originates in a third country.

De verordening bevat de regels voor mogelijke conflicten tussen een internationaal geregistreerde geografische aanduiding en een handelsmerk.

It also contains transitional provisions to accommodate those member states that were already parties to the Lisbon Agreement before the EU’s accession to the Geneva Act.

advertentie

Ten slotte bevat de verordening bepalingen over financiële kwesties en een toezichtsverplichting voor de Commissie.

Beide rechtshandelingen treden twintig dagen na publicatie in het Publicatieblad van de EU in werking.

Achtergrond

Zeven EU-lidstaten zijn verdragsluitende partij bij de Overeenkomst van Lissabon: Bulgarije (sinds 1975), Tsjechië (sinds 1993), Slowakije (sinds 1993), Frankrijk (sinds 1966), Hongarije (sinds 1967), Italië (sinds 1968) en Portugal (sinds 1966). Drie EU-lidstaten hebben de overeenkomst ondertekend maar niet geratificeerd (Griekenland, Roemenië en Spanje). De EU zelf is geen verdragsluitende partij aangezien de Overeenkomst van Lissabon alleen voorziet in lidmaatschap van staten, niet in internationale organisaties.

De Europese Commissie verwelkomde de vandaag door de Raad uitgesproken steun om de Europese Unie toe te laten tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon, een multilateraal verdrag voor de bescherming van geografische aanduidingen beheerd door de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO). Dit komt na een positieve stemming in de plenaire vergadering van het Europees Parlement.
Landbouw en plattelandsontwikkeling Commissaris Phil Hogan zei: “Ik verwelkom het positieve besluit van de Raad en het Parlement om de EU lid te laten worden van de Akte van Genève. Dit is een stap voorwaarts om onze geografische aanduidingen op multilateraal niveau beter te beschermen. Ze weerspiegelen de waardevolle geografische diversiteit, authenticiteit en knowhow van de EU op het gebied van landbouwproducten, eten en drinken. Dit lidmaatschap vormt een aanvulling op de bescherming die al wordt verleend via internationale bilaterale overeenkomsten.”
De Raad heeft een wetgevingspakket aangenomen waarin de rechtsgrondslag voor de toetreding van de Europese Unie wordt vastgelegd, evenals de regels over hoe de EU als lid van de Akte van Genève zal optreden. Lid zijn maakt het mogelijk om de bescherming van oorsprongsbenamingen (AO) te verzekeren door middel van een enkele registratie. Dit betekent dat zodra de EU officieel lid wordt, alle geografische aanduidingen van de EU in principe snelle, hoogwaardige en onbepaalde bescherming kunnen krijgen in andere leden van de Akte van Genève

Bezoek de meeting pagina

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending