Verbind je met ons

Brexit

Ondersteuning van personen die mogelijk hun baan verliezen in het geval van een no-deal #Brexit – Raad keurt ontwerpnoodmaatregelen goed

DELEN:

gepubliceerd

on

De Europese Unie neemt maatregelen om werknemers en zelfstandigen in de EU-27 te helpen wier banen en professionele activiteiten getroffen kunnen worden als gevolg van de no-deal Brexit.

Op 2 oktober hebben de ambassadeurs van de lidstaten in het Comité van Permanente Vertegenwoordigers (Coreper) van de Raad de tekst goedgekeurd van een ontwerpverordening die de reikwijdte van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) verruimt. Het doel van het voorstel is het ondersteunen van ontslagen werknemers en zelfstandigen wier activiteit is stopgezet als gevolg van economische ontwrichtingen veroorzaakt door de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU zonder dat er een terugtrekkingsakkoord is bereikt.

Het Coreper bevestigde ook dat als het Europees Parlement zou instemmen met het gebruik van de urgentieprocedure en het voorstel van de Commissie zonder amendementen zou goedkeuren, de Raad het standpunt van het Europees Parlement zou goedkeuren, wat zou resulteren in de aanneming van de door de Commissie voorgestelde verordening.

Deze maatregelen zorgen ervoor dat iedereen die als gevolg van de harde Brexit zijn baan verliest, niet in de steek wordt gelaten. Solidariteit is een kernwaarde van de EU en we moeten ervoor zorgen dat bij een grote economische ontwrichting niemand achterblijft.

De ontwerpverordening breidt het mondialiseringscriterium voor de beschikbaarstelling van middelen uit het EFG uit. Het voegt de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU zonder akkoord toe aan andere belangrijke oorzaken van ontslagen, zoals de delokalisatie van banen, een aanzienlijke toename van de import in de Unie of de snelle daling van het marktaandeel van de Unie in een specifieke sector.

De verordening zal van toepassing zijn vanaf de dag na die waarop de Verdragen niet langer van toepassing zijn op het Verenigd Koninkrijk als er geen terugtrekkingsakkoord bestaat. Deze verordening zal echter niet van toepassing zijn als er op de datum van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk een overeenkomst is gesloten.

Achtergrond

advertentie

Het EFG werd oorspronkelijk in 2006 opgezet voor de periode 2007-2013 om werknemers te ondersteunen die hun baan hebben verloren als gevolg van grote structurele veranderingen die verband houden met de mondialisering. Voor de periode 2014-2020 werd de reikwijdte van het fonds uitgebreid tot banenverplaatsingen als gevolg van een nieuwe mondiale financiële en economische crisis. In mei 2018 publiceerde de Commissie een voorstel over de voortzetting van het EFG na 2020.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending