Verbind je met ons

EU

Het #EESC steunt de overstap naar stemming met gekwalificeerde meerderheid over energiebelasting

DELEN:

gepubliceerd

on

The European Economic and Social Committee (EESC) backs the Commission’s proposal to make EU decision-making on energy and climate more democratic, specifically to move from unanimity to qualified majority voting on energy tax matters.

Klimaatverandering vereist onmiddellijke actie, en snelle Europese besluitvorming is van fundamenteel belang: de Unie moet in staat zijn snelle beslissingen te nemen en tijdig maatregelen te nemen om deze problemen aan te pakken. Met name energiebelasting is een terrein waarop een snel en democratischer stemsysteem op EU-niveau nodig is, een systeem waarin het Europees Parlement op gelijke voet met de Raad van de Europese Unie besluit.

In its opinion adopted at the September plenary session and put together by Baiba Miltoviča and Dumitru Fornea, the EESC supports the position of the European Commission in its Communication on the legislative framework for future energy and climate policies. The Commission proposes that decisions on energy-related tax matters be made following the ordinary legislative procedure using the “passerelle”, which would allow the Council of the EU to switch from unanimity voting to qualified majority and to introduce a co-decision arrangement with the European Parliament.

A smoother voting system to face today’s energy and climate challenges more effectively

This shift is key to amending the 2003 Energy Taxation Framework Directive and thus to completing the energy transition and achieving the 2030 energy and climate targets. Current taxes and levies should also be reviewed, and the EESC believes that the Commission should carry out an impact assessment of the potential effects of energy prices, paying particular attention to the effects of tax harmonization on the poorest households. “Consumers have hardly benefited from the liberalization of the energy market; they are not gaining their fair share from EU efforts in the field of energy,” Miltoviča pointed out. “On top of this, EU energy user charges are already very high. Approximately 40% of the final price of electricity paid by European consumers is made up of taxes and levies”, she added.

Moving from unanimity to qualified majority is difficult in this case because it implies a transfer of sovereignty in the sensitive field of taxation. For that reason, “the transfer of sovereignty needs to go hand in hand with the development of a true Energy Union,” noted Fornea. “Social equity is our priority; nobody should be left behind. We have to be aware that any taxation on more polluting fuels could directly harm the weaker parts of society and be seen as an additional burden,” he continued.

Een nieuw institutioneel evenwicht met het maatschappelijk middenveld als kern

advertentie

Er moet worden geluisterd naar de zorgen van Europese bedrijven, werknemers en consumenten om een ​​efficiënt beheer van de klimaat- en energiestrategie en een grotere samenhang in de EU-wetgeving inzake energiebelasting te garanderen. Het georganiseerde maatschappelijk middenveld heeft een belangrijke rol te spelen, en het is van essentieel belang dat in de voorgestelde institutionele opzet een evenwicht wordt gevonden waar de nieuwe regels ook de deelname van het maatschappelijk middenveld omvatten.

Het EESC steunt als stem van het maatschappelijk middenveld de trialoog (Parlement, Raad en Commissie) en zou betrokken moeten worden bij de interinstitutionele onderhandelingen over de aanneming van EU-wetgeving volgens de gewone wetgevingsprocedure.

Het maatschappelijk middenveld moet worden geraadpleegd over nucleaire aangelegenheden

Het maatschappelijk middenveld moet ook in toenemende mate worden geraadpleegd bij het vormgeven van het beleid op het gebied van kernenergie. In dit verband pleit de commissie voor een sterkere democratische verantwoording in het besluitvormingsproces binnen het Euratom-Verdrag, waarbij het Europees Parlement en de Raad in gelijke mate betrokken zijn en een rol weggelegd is voor de nationale parlementen, die momenteel niet bij het proces zijn betrokken.

Het EESC steunt ook de herziening van het Euratom-Verdrag door de informatierechten van het maatschappelijk middenveld uit te breiden, grensoverschrijdend overleg tussen de lidstaten te garanderen wanneer er sprake is van een mogelijke grensoverschrijdende impact, en het reactievermogen van kernongevallen te vergroten.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending