Verbind je met ons

Biobrandstoffen

Waste-to-energy is thuis in #CircularEconomy - #CEWEP Presents # SustainabilityRoadMap2035

DELEN:

gepubliceerd

on

Op 24 september lanceerde CEWEP, dat de exploitanten van Europese afvalenergiecentrales vertegenwoordigt, de allereerste Roadmap voor duurzaamheid van afval naar energie. Het nieuwe document, gepresenteerd voor meer dan 100 Europese beleidsmakers, belanghebbenden en vertegenwoordigers van de industrie in Brussel, beschrijft de visie van de sector voor 2035 en laat zien hoe de Waste-to-Energy-sector essentiële diensten levert aan de samenleving.

“We kunnen in 2035 niet over circulaire economie praten zonder te praten over hoe we de materiaalkringlopen schoon kunnen houden, hoe we ervoor kunnen zorgen dat al het afval dat niet kan worden gerecycled, nog steeds veilig wordt verwerkt, dat alle waarde die inherent is aan het restafval, energie en materialen, wordt gebruikt. Met andere woorden, als Waste-to-Energy-sector voelen we ons thuis in de circulaire economie, we zijn en zullen nodig zijn”, zei Paul De Bruycker, voorzitter van CEWEP tijdens het evenement.

Volgens berekeningen van CEWEP zal Europa in 142 nog steeds ongeveer 2035 miljoen ton restafval produceren dat moet worden verwerkt, zelfs als alle afvaldoelstellingen van de in 2018 aangenomen EU-afvalwetten op tijd worden gehaald. Er is een debat nodig over hoe dit afval het beste kan worden behandeld, vooral omdat de huidige verwerkingscapaciteit niet voldoende zou zijn voor ongeveer 40 miljoen van dit restafval (meer informatie). Bovendien moet toekomstige EU-wetgeving commercieel en industrieel afval aanpakken door bindende doelstellingen vast te stellen voor recycling en omleiding van stortplaatsen voor deze afvalstromen.

De routekaart roept op tot erkenning van de rol van Waste-to-Energy bij de behandeling van afval dat is verontreinigd met stoffen die niet geschikt zijn voor recycling, om zo hoogwaardige recycling mogelijk te maken. Daarnaast draagt ​​Waste-to-Energy ook bij aan recycling door metalen en mineralen terug te winnen uit de bodemas. Terwijl de teruggewonnen metalen meetellen voor de recyclingdoelstellingen, geniet de recycling van de minerale fractie van bodemas niet dezelfde erkenning, ook al worden op deze manier grondstoffen zoals zand en grind vervangen die nodig zouden zijn in verschillende bouwtoepassingen.

In zijn routekaart roept CEWEP op tot erkenning van de holistische rol van Waste-to-Energy in klimaatbescherming door afval te behandelen dat anders op stortplaatsen zou belanden en door fossiele brandstoffen te vervangen die in conventionele energiecentrales zouden zijn verbrand. De elektriciteit, warmte en stoom die de Europese Afvalenergiecentrales produceren, worden geleverd aan bewoners en industrie, maar uitbreiding van de beschikbare infrastructuur zou helpen om deze energie nog efficiënter te benutten.

“Er zijn veel vragen opgedoken: hoe gemengd afval te behandelen, hoe commercieel en industrieel afval betrouwbaar te behandelen, hoe grootschalige stortingen aanzienlijk te verminderen, hoe de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, enz. Al deze belangrijke kwesties moeten worden aangepakt en daarvoor hebben we Waste-to-Energy nodig”, vat Paul De Bruycker samen.

Het evenement werd mede georganiseerd met ESWET, de Europese vereniging die fabrikanten vertegenwoordigt op het gebied van Waste-to-Energy Technology, waar ze ook een Vision of Waste-to-Energy in 2050 presenteerden: Clean Technologies for Sustainable Waste Management.

advertentie


WtE Duurzaamheidsroutekaart 2035


Wegenkaartlanceringsdia's
(24 / 09 / 2019)

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending