EU-instrumenten voor belastingtransparantie blijken effectief in de strijd tegen #TaxEvasion en #TaxAvoidance

| September 17, 2019

EU-regels inzake belastingtransparantie met betrekking tot de automatische uitwisseling van informatie tussen lidstaten leveren toegevoegde waarde op als het gaat om het vermogen van landen om belastingontwijking tegen te gaan, volgens een door de Commissie gepubliceerde evaluatie.

Het rapport biedt een eerste momentopname van de gemeenschappelijk overeengekomen wetgeving die ten grondslag ligt aan de verplichte automatische uitwisseling van belastinginformatie over niet-financiële inkomsten en activa van sommige 16 miljoen belastingbetalers in Europa, van informatie-uitwisseling over financiële rekeningen, evenals over de fiscale rulings die lid Staten bieden multinationale bedrijven.

In 2017 hebben lidstaten bijvoorbeeld informatie uitgewisseld over bijna 18,000 fiscale rulings gegeven aan multinationals. Uit de evaluatie blijkt dat lidstaten nu aanzienlijk meer informatie ontvangen die kan helpen bij de bestrijding van belastingfraude, -ontduiking en -ontwijking en nog steeds bezig zijn met het vinden van de meest efficiënte manieren om de gegevens te gebruiken, om de toegevoegde waarde en afschrikwekkende effecten te evalueren.

De Commissie blijft alle EU-landen aanmoedigen volledig gebruik te maken van hun toegang tot de schat aan nuttige belastinginformatie die via deze nieuwe kanalen beschikbaar wordt gesteld. Hoewel te recent om in dit onderzoek te onderzoeken, zijn nu nog meer belastinggegevens uitgewisseld tussen lidstaten, zoals over de inkomsten uit vennootschapsbelasting die grote bedrijven in elk land betalen, sinds nieuwe regels van toepassing zijn geworden op 1 januari 2013.

Vanaf volgend jaar zullen de lidstaten ook beginnen met het delen van informatie over het belastingplanningsadvies dat wordt verstrekt door tussenpersonen in elk land. Het rapport zelf en meer informatie over de huidige regels (richtlijn van de Raad betreffende administratieve samenwerking, 2011 / 16 / EU) zijn beschikbaar hier.

Comments

Facebook reacties

Tags: , ,

Categorie: Een voorpagina, EU, EU, Europese Commissie, Belastingontwijking, Belasting

Reacties zijn gesloten.