Verbind je met ons

EU

Bouwen aan een inclusieve #UnitedNations met #Taiwan aan boord

DELEN:

gepubliceerd

on

In juli van dit jaar heeft president Tsai Ing-wen (foto) van de Republiek China (Taiwan) reisde door New York, een icoon van diversiteit en vrijheid en de thuisbasis van de Verenigde Naties, als voorbereiding op haar staatsbezoek aan de diplomatieke bondgenoten van Taiwan in het Caribisch gebied. Tijdens een ontmoeting met de Permanente Vertegenwoordigers van Taiwan's bondgenoten bij de VN herhaalde president Tsai dat de 23 miljoen Taiwanezen het recht hebben om deel te nemen aan het VN-systeem. Ze benadrukte ook dat Taiwan zich ertoe verbindt de handen ineen te slaan met mondiale partners om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN te helpen verwezenlijken om de wereld te creëren die we willen, en de toekomst die we nodig hebben. schrijft de Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken Dr. Jaushieh Joseph Wu. 

De SDG’s vormen een blauwdruk voor een betere en duurzamere toekomst, met als doel de wereld op een duurzaam en veerkrachtig pad te leiden, waarbij ‘niemand achterblijft’. Tijdens het High-Level Political Forum on Sustainable Development afgelopen juli benadrukte VN-secretaris-generaal António Guterres opnieuw de dringende noodzaak om relevante acties te versnellen. Op dezelfde manier riep hij landen op om de “Inclusieve Imperatief” te bevorderen, omdat “ontwikkeling niet duurzaam is als deze niet eerlijk en inclusief is.”

De principes van inclusiviteit en niemand achterlaten zijn de sleutel tot het verwezenlijken van de SDGs. Taiwan, een volwaardige democratie, heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het verwezenlijken van de SDGs en heeft hulp verleend aan landen in nood. Niettemin wordt het land nog steeds uitgesloten van deelname aan verwante bijeenkomsten, mechanismen en activiteiten vanwege politieke inmenging. Dit heeft het partnerschapsbeginsel, de basis van de SDGs, die de deelname van alle landen, belanghebbenden en volkeren vereist, ernstig ondermijnd. Taiwan is bereid en klaar om zijn succesverhaal te delen en verder bij te dragen aan de collectieve inspanning om de SDGs te verwezenlijken.

Na vele jaren van inspanningen heeft Taiwan grote vooruitgang geboekt bij het verlichten van de armoede en het bereiken van nulhonger. Ons percentage huishoudens met een laag inkomen is teruggebracht naar 1.6%. Het National Health Insurance-programma, dat in 1993 werd gelanceerd, dekt nu 99.8% van de bevolking. In 2018 bereikte ons afvalrecyclingpercentage 55.69%, ons alfabetiseringspercentage 98.8% en ons kindersterftecijfer 4.2 per 1,000. Deze cijfers overtreffen de SDG-normen ruimschoots. De regering van Taiwan heeft verder zes belangrijke aandachtsgebieden geïdentificeerd met betrekking tot de SDG’s: slim waterbeheer, duurzame energietransformatie, schone lucht, duurzaam materialenbeheer en de circulaire economie, ecologisch behoud en groene netwerken, en internationale partnerschappen. Deze gebieden vormen een aanvulling op het hoofdthema van het VN-politieke forum op hoog niveau 2018, de SDG’s en de 5P’s – mensen, planeet, vrede, welvaart en partnerschap – waarnaar wordt verwezen in de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling.

De afgelopen jaren heeft Taiwan ontwikkelingshulp verleend aan en samenwerkingsprogramma's opgezet met partnerlanden in de Stille Oceaan, Azië, Afrika, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Alleen al in 2018 voerde Taiwan ontwikkelingsprojecten uit op SDG-gebieden die van belang zijn in 39 landen. We zullen de internationale trends en de behoeften van partnerlanden blijven volgen om ervoor te zorgen dat alle operaties in lijn zijn met de SDGs.

Gezien de robuuste ervaring en bijdragen van Taiwan is het absurd dat Taiwan wordt uitgesloten van het delen van ervaringen en kritische informatie die gebruikt zou kunnen worden om de internationale inspanningen beter te coördineren.

De vaak aangehaalde rechtsgrondslag voor het uitsluiten van Taiwan van de VN is Resolutie 2758 (XXVI), aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN in 1971. De resolutie gaat echter niet in op de kwestie van de vertegenwoordiging van Taiwan in de VN, en stelt evenmin dat Taiwan maakt deel uit van de Volksrepubliek China (VRC). Taiwan maakt feitelijk geen deel uit van de Volksrepubliek China, en is dat ook nooit geweest. Alleen de democratisch gekozen regering van Taiwan kan de 23 miljoen inwoners van Taiwan vertegenwoordigen. Helaas blijft de VN de resolutie misbruiken en verkeerd interpreteren om de onrechtmatige uitsluiting en isolatie van Taiwan te rechtvaardigen.

advertentie

Internationale organisaties zijn opgericht om de gemeenschappelijke doelstellingen van hun leden te verwezenlijken, niet om de belangen van slechts één lid te dienen. Artikel 100 van het VN-Handvest stelt duidelijk: “Bij de uitvoering van hun taken mogen de secretaris-generaal en het personeel geen instructies vragen of ontvangen van enige regering of van enige andere autoriteit buiten de Organisatie.” Helaas zit de VN werkeloos toe wanneer China probeert zijn zogenaamde ‘één-China-principe’ aan het VN-systeem op te leggen. Het meest recente voorbeeld houdt in dat tientallen NGO's door de Economische en Sociale Raad van de VN de consultatieve status wordt ontzegd, simpelweg omdat een verwijzing naar Taiwan in hun documenten in tegenspraak is met de eisen van China.

Een werkelijk inclusieve VN zou niemand achterlaten. Tegenwoordig mogen Taiwanese paspoorthouders echter de VN-gebouwen niet betreden voor openbare bezoeken en bijeenkomsten. Taiwanese journalisten en mediakanalen wordt ook de accreditatie voor VN-bijeenkomsten ontzegd. Deze praktijken zijn onrechtvaardig en discriminerend, en in strijd met het universaliteitsbeginsel waarop de VN is gegrondvest. De VN moeten haar daden en woorden congruent maken en onmiddellijk actie ondernemen om haar uitsluitingspraktijken recht te zetten.

Deze nijpende situatie intimideert Taiwan niet en zal dat ook nooit doen. Taiwan is bereid, bereid en in staat om een ​​bijdrage te leveren. Als de VN blijven toegeven aan de Chinese dwang en de deelname van Taiwan afwijzen, zal dit de ongevoeligheid van Peking alleen maar aanmoedigen. Inspanningen om het doel te bereiken van het bereiken van internationale samenwerking bij het oplossen van internationale problemen van economische, sociale, culturele of humanitaire aard, en bij het bevorderen en aanmoedigen van respect voor de mensenrechten en voor fundamentele vrijheden voor iedereen, zoals vermeld in artikel 1 van het VN-Handvest , zal eveneens worden aangetast. Als de vele landen serieus zijn in het bevorderen van inclusiviteit en het duurzaam maken van de ontwikkeling voor iedereen, moeten ze hun deuren openen voor Taiwan.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending