# Erasmus + - EU verhoogt deelname van Afrikaanse studenten en medewerkers aan 2019

| September 13, 2019

De EU heeft een extra bedrag van € 17.6 geïnvesteerd om 8,500 nieuw geselecteerde Afrikaanse studenten en medewerkers te ondersteunen om deel te nemen aan Erasmus + in 2019. Deze verhoging van Erasmus + -financiering is nog een stap in de richting van de door president Jean-Claude aangekondigde inzet Juncker in de zijne State of the Union in september heeft 2018 35,000 Afrikaanse studenten en onderzoekers van 2020 ondersteund.

Commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport Tibor Navracsics zei: “Het versterken van jonge mensen in Afrika is de sleutel tot het opbouwen van een betere toekomst. Dit betekent het bevorderen van onderwijs, en dit jaar hebben we ons met name gericht op het stimuleren van samenwerking met bedrijven om ervoor te zorgen dat jonge mensen in Afrika alle vaardigheden verwerven die ze nodig hebben voor hun professionele leven. Projecten ter ondersteuning van innovatieve leermethoden, ondernemerschap en het creëren van kansen om banen te vinden op belangrijke gebieden zoals voedsel, landbouwindustrie en energietransformatie. Dit is het pluspunt dat Erasmus + biedt. ”

Commissaris voor Internationale Samenwerking en Ontwikkeling Neven Mimica zei: “Onze Afrika-Europa Alliantie draait allereerst om mensen. We willen investeren in kwaliteitsonderwijs in Afrika. We willen de banden tussen Europese en Afrikaanse studenten en instellingen voor hoger onderwijs versterken. Hen de kans geven om kennis uit te wisselen en elkaar te inspireren, zal inclusieve sociaal-economische groei stimuleren en armoede en ongelijkheid verminderen. Bovendien zal het Afrikaanse studenten voorzien van de vaardigheden die ze nodig hebben om fatsoenlijke banen te vinden. ”

De resultaten van de 2019 Erasmus + oproep brengen het totale aantal uitwisselingen tussen Afrika en Europa sinds het begin van het programma in 26,247 naar 2014 en goed op weg om het 2020-doel te bereiken om 35,000-mensen te ondersteunen, zoals aangekondigd in de Afrika-Europa Alliantie voor duurzame investeringen en banen. Dit jaar zullen 8,555 Afrikaanse en 4,649 Europese universitaire studenten en medewerkers profiteren van uitwisselingen in 53 Afrikaanse landen en de 34 Europese landen die deelnemen aan het Erasmus + -programma. Studenten kunnen maximaal een jaar in het buitenland verblijven, terwijl uitwisselingen van personeel maximaal twee maanden duren.

De extra financiering van € 17.6m - afkomstig van de externe financiële instrumenten van de Commissie en het EU-trustfonds voor Afrika - heeft de deelname van Afrikaanse onderdanen met 40% in het algemeen verhoogd. Voor landen in West-Afrika en de Hoorn van Afrika is het aantal beurzen meer dan verdubbeld dankzij het extra geld. Het heeft het ook mogelijk gemaakt om meer landen in het programma op te nemen, zoals Eritrea, Sierra Leone, Liberia, Congo en Burundi, en het aantal uitwisselingen te vergroten, met name voor Benin, Kaapverdië, Mali, Niger, Nigeria en Somalië. .

Bovendien concurreerden 313 jonge studenten uit Afrikaanse 33-landen, concurrerend tegen de beste studenten wereldwijd, beurzen voor de Erasmus Mundus gezamenlijke masterprogramma's. Dit is gestegen door 239-beurzen uit 27 Afrikaanse landen in de selectie van vorig jaar. Afrikaanse instellingen zijn in toenemende mate betrokken bij het lesgeven in de Erasmus Mundus Joint Master-programma's, waarbij 46-instellingen van het continent samenwerken bij het uitvoeren van de 44-programma's die dit jaar zijn geselecteerd. Ze variëren van gespecialiseerde universiteiten tot onderzoeksinstituten die actief zijn op gebieden zoals infectieziekten, biodiversiteit en ecosystemen, of gebruikmaken van de kracht van cloud computing ten behoeve van het milieu.

35-projecten ter bevordering van capaciteitsopbouw in het hoger onderwijs die zijn ontworpen om de kwaliteit en innovatie van programma's aan Afrikaanse universiteiten te verbeteren, zijn gekozen voor ondersteuning. De selectie van dit jaar omvat een groter aantal landen dan ooit tevoren, waarbij Madagaskar, de Comoren, Mauritanië en Guinee deelnemen naast de meer traditionele partners, wat een teken is dat Erasmus + met succes nieuwe instellingen op het continent bereikt.

Bovendien zijn kleinschalige 39-projecten geselecteerd voor financiering die helpen bij het opbouwen van capaciteit in de jeugdsector met Afrikaanse partners. Deze projecten, waarbij jeugdorganisaties en de non-profitsector zijn betrokken (bijvoorbeeld NGO's en sociale ondernemingen), bevorderen informeel leren en helpen jongeren hun eigen bedrijf te starten en spelen een actieve rol in hun lokale gemeenschappen.

Achtergrond

Investeren in inclusief en rechtvaardig kwaliteitsonderwijs voor iedereen is een hoofdprioriteit voor de EU, in overeenstemming met de Duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Onderwijs op alle niveaus en investeringen in jongeren zijn van vitaal belang voor verbetering van vaardigheden en werkgelegenheid, voor duurzame groei en voor actief burgerschap.

Investeren in mensen door te investeren in onderwijs en vaardigheden is een van de hoekstenen van de Afrika-Europa Alliantie, die het partnerschap van de EU met Afrika naar het volgende niveau wil tillen. Om dit te doen, stelt de Commissie voor om investeringen te stimuleren, particuliere investeerders verder aan te trekken, onderwijs en ontwikkeling van vaardigheden voor inzetbaarheid te ondersteunen, de handel te stimuleren en het ondernemingsklimaat te verbeteren.

Naast het creëren van nieuwe gebieden en nieuwe samenwerkingskanalen, streeft de Afrika-Europa Alliantie ook naar het benutten van het potentieel van de bestaande programma's van de EU voor internationale samenwerking. Door aanvullende financiering naar Erasmus + te sturen, wordt de deelname van Afrikaanse mensen en organisaties gestimuleerd met als doel de 35,000-studenten en onderzoekers van het Afrikaanse continent te ondersteunen door 2020, wat leidt tot een totaal aantal 105,000 van 2027.

Erasmus + is het programma van de Europese Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport voor de periode 2014-2020. Erasmus + financiert academische en jeugdmobiliteit en samenwerking tussen Europa en andere regio's in de wereld, waaronder Afrika, waar het activiteiten ondersteunt die nauw aansluiten bij de beleidsprioriteiten van de EU voor het continent. Afrikaanse landen kunnen sinds 2014 als partnerlanden deelnemen aan Erasmus +.

Meer informatie

Factsheet

Afrika-Europa Alliantie

De Afrika-EU vennootschap

Erasmus+

Comments

Facebook reacties

Tags: , , ,

Categorie: Een voorpagina, Onderwijs, Erasmus, Erasmus +, EU, Europese Commissie

Reacties zijn gesloten.