Regels voor energiebelasting zijn uit de pas met #EUEnergy en klimaatambitie, vindt nieuw rapport

| September 12, 2019

EU-regels inzake energiebelasting leveren niet langer dezelfde positieve bijdrage op als toen ze voor het eerst in werking trad in 2003, volgens een nieuw rapport vandaag gepubliceerd door de diensten van de Commissie (12 september).

Hoewel de evaluatie van de energiebelastingrichtlijn (ETD) geen beleidsaanbevelingen bevat, wordt onderzocht hoe milieuvriendelijker beleid de bredere verplichtingen van de EU op het gebied van klimaatverandering beter kan ondersteunen. De EDT stelt regels vast voor de belasting van energieproducten die worden gebruikt als motor- of verwarmingsbrandstof en voor elektriciteit.

Het rapport van vandaag laat zien dat, hoewel het aanvankelijk een positieve bijdrage aan de interne markt leverde, de huidige regels niet bijdragen aan het nieuwe regelgevingskader en de beleidsdoelstellingen van de EU op het gebied van klimaat en energie, waar technologie, nationale belastingtarieven en energiemarkten allemaal zijn geëvolueerd aanzienlijk in de afgelopen 15-jaren. Er bestaat bijvoorbeeld geen verband tussen de minimumbelastingtarieven voor brandstoffen en hun energie-inhoud en CO2-emissies. De evaluatie wijst er ook op dat de grote verschillen in nationale energiebelastingtarieven niet in overeenstemming zijn met andere beleidsinstrumenten en kunnen leiden tot versnippering van de interne markt, een probleem dat wordt verergerd door het wijdverbreide gebruik van optionele belastingvrijstellingen. In een tijd waarin de EU haar ambitie aanzienlijk heeft verhoogd door nieuwe klimaatdoelstellingen voor 2030 vast te stellen - inclusief het verminderen van broeikasgasemissies in het binnenland met ten minste 40% in vergelijking met 1990 - heeft het EU-kader voor energiebelasting geen gelijke tred gehouden. De ETD weerspiegelt bijvoorbeeld niet de huidige mix van energieproducten op de markt in de EU. De evaluatie concludeert dat overlappingen, lacunes en inconsistenties de EU-doelstellingen op het gebied van energie, milieu, klimaatverandering en vervoer aanzienlijk belemmeren.

Het volledige rapport is beschikbaar hier. De publicatie van vandaag maakt deel uit van het REFIT-programma van de Commissie en volgt onze blauwdruk voor een overgang naar QMV-besluitvorming op het gebied van klimaat- en energiebelasting eerder dit jaar gepubliceerd. Het komt wanneer de EU-ministers van Financiën zich voorbereiden op het debat over de architectuur van de EU-energiebelasting tijdens hun ontmoeting in Helsinki dit weekend.

Comments

Facebook reacties

Tags: , ,

Categorie: Een voorpagina, Energie, Energiemarkt, EU, Europese Commissie

Reacties zijn gesloten.