Verbind je met ons

Luchtkwaliteit

Meer dan de helft van de EU-regeringen slaagt er niet in om #AirPollution te bezuinigen

DELEN:

gepubliceerd

on

Vijf maanden na de deadline wachten EU-functionarissen nog steeds op vijftien lidstaten die hun programma's ter verbetering van de luchtkwaliteit zullen detailleren.

Nationale regeringen zouden tegen april 2019 alomvattende gedetailleerde plannen indienen om hun nationale uitstoot van gevaarlijke verontreinigende stoffen te verminderen – het zogenaamde ‘National Air Pollution Control Program (NAPCP)’ – maar vijf maanden later heeft minder dan de helft daarvan resultaten opgeleverd.

Margherita Tolotto, beleidsmedewerker schone lucht van de EEB, zei: “Dit is een ongelooflijk zorgwekkend teken: door deze wettelijke verplichting te negeren, verwaarlozen nationale overheden hun plicht om schonere lucht te leveren.”

Van de vijftien landen die er niet in zijn geslaagd een definitief plan in te dienen, hebben Kroatië, Ierland, Letland en Slowakije slechts een conceptversie ingediend, terwijl Bulgarije, Tsjechië, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Luxemburg, Malta, Roemenië, Slovenië en Spanje dat niet hebben gedaan. überhaupt een plan indienen, toont a lijst gepubliceerd door de Europese Commissie.

Zoals blijkt uit de golf van inbreukprocedures op het gebied van de luchtkwaliteit van de afgelopen jaren [1]doen te veel lidstaten niet genoeg om de luchtvervuiling aan te pakken en de gezondheid van hun burgers te beschermen.

Via hun NAPCP moeten regeringen gedetailleerd beschrijven hoe zij de nationale emissiereductiedoelstellingen voor 2020 en 2030 zullen bereiken waarover zij overeenstemming hebben bereikt bij het aannemen van de herziene emissiereductiedoelstellingen. Richtlijn nationale emissieplafonds minder dan drie jaar geleden. [2] Deze richtlijn vormt een aanvulling op de rol van de luchtkwaliteitsnormen van de EU, die maximale concentratieniveaus vaststellen voor bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht die we inademen.

Tolotto zei: “Nationale regeringen moeten stoppen met spelen met de gezondheid van burgers en zo snel mogelijk duidelijk maken hoe zij van plan zijn te voldoen aan hun minimale verplichtingen om luchtverontreinigende stoffen terug te dringen. Er is geen tijd te verliezen.”

advertentie

[1] De EEB volgt al jaren inbreukzaken op de luchtkwaliteit. In juli 2019, de Commissie heeft Bulgarije en Spanje voor de rechter gedaagd wegens het herhaaldelijk schenden van de EU-luchtkwaliteitsnormen. In 2018, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Roemenië en Hongarije werden geconfronteerd met een inbreukprocedure. Deze chronologische lijst met persberichten volgt het verhaal over 20017 en 2018.[2] Het beleid en de maatregelen van de lidstaten om de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen terug te dringen worden ook toegankelijk gemaakt door het Europees Milieuagentschap.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending