Verbind je met ons

EU

#Lagarde aanbevolen voor president van de ECB door de Commissie Economische en Monetaire Zaken

DELEN:

gepubliceerd

on

Volgende ECB-president: ECON-hoorzitting met Christine LagardeVolgende ECB-president: ECON-hoorzitting met Christine Lagarde

Christine Lagarde werd woensdagavond (4 september) voorgedragen voor de functie van ECB-president door EP-leden die haar de hele ochtend hadden ondervraagd over haar bevoegdheden en plannen.

Tijdens een stemming in de Commissie Economische en Monetaire Zaken kreeg mevrouw Lagarde 37 stemmen vóór haar inname van het standpunt, 11 stemmen tegen en vier leden van het Europees Parlement onthielden zich van stemming. De aanbeveling zal nu worden doorgegeven aan de plenaire vergadering voor een bevestigende stemming, die naar verwachting zal plaatsvinden tijdens de plenaire vergadering van september van 4 tot 16 september.

Het grootste deel van de ochtend beantwoordde Lagarde vragen van commissieleden tijdens een hoorzitting die bedoeld was om haar geschiktheid voor de functie van president van de Europese Centrale Bank (ECB) te beoordelen.

Er waren terugkerende vragen over de vraag of de ECB prioriteit zou moeten geven aan haar secundaire doelstellingen en deze beter zou moeten integreren, onder meer door een herziening van haar monetair kader, en over de noodzaak om de strijd tegen de klimaatverandering effectiever te integreren in het mandaat van de Bank.

De leden van het Europees Parlement vroegen Lagarde ook hoe de negatieve effecten, zoals extra lage rentetarieven, die voortvloeien uit de uitzonderlijke maatregelen van de ECB, kunnen worden verzacht, vooral door haar kwantitatieve versoepelingsprogramma, de noodzaak om de gedragscode van de ECB te herzien, de rol van de ECB De euro als reservevaluta, en hoe de besluiten van de ECB beter aan het publiek kunnen worden uitgelegd.

In haar antwoorden was Lagarde het ermee eens dat het tijd is om het monetaire raamwerk van de ECB te herzien om nieuwe uitdagingen aan te pakken, zoals niet-bancaire leningen, fintech, cryptovaluta en klimaatverandering. Ze benadrukte dat ze ervoor zou pleiten dat klimaatverandering een “kernzorg” voor de ECB zou worden, aangezien dit “macrokritische risico’s” met zich mee zou kunnen brengen. Het financieren van de ecologische transitie zou iets zijn waar alle economische actoren, inclusief de ECB, prioriteit aan zouden moeten geven.

Lagarde zei ook dat hoewel de kwantitatieve versoepeling van de ECB inderdaad tot bepaalde negatieve effecten had geleid, de algemene resultaten positief waren en dat zij zag dat een dergelijke “zeer accommoderende houding nog lang aanhield”.

advertentie

Lagarde vertelde de leden van het Europees Parlement dat het communiceren en uitleggen van genomen besluiten aan mensen haar voornaamste rol als toekomstige ECB-president zou zijn. “De ECB moet de mensen begrijpen en uitleggen, en niet alleen de markten”, zei ze.

U kunt de hoorzitting nog eens terugkijken hier.

Meer informatie

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending