Verbind je met ons

EU

De Commissie lanceert twee projecten ter ondersteuning van samenwerking en innovatie in regio's en steden in #Roemenië

DELEN:

gepubliceerd

on

De Commissie lanceert twee projecten om expertise te verstrekken aan Roemeense regio's en steden, in samenwerking met de Roemeense regering en de Wereldbank.

In het kader van het eerste project zullen deskundigen van de Commissie en de Wereldbank de hoofdsteden van de Roemeense provincies helpen sterkere banden met hun periferie te ontwikkelen en EU-financiering gebruiken voor projecten die het hele stedelijke gebied ten goede komen, en niet alleen het belangrijkste economische centrum. Deskundigen zullen bijvoorbeeld onderzoeken hoe stedelijke vervoersnetwerken kunnen worden uitgebreid of hoe beter kan worden samengewerkt op het gebied van openbare diensten om deze toegankelijker te maken.

In het kader van het tweede project zal een groep deskundigen de acht Roemeense regio's helpen hun innovatiecapaciteit te verbeteren en de samenwerking tussen onderzoekscentra en bedrijven te verbeteren om innovatieve producten voor de markt te ontwikkelen. Dit project wordt gelanceerd onder de naam “Regio's inhalen”-initiatief, dat regio’s met een laag inkomen en een lage groei helpt hun achterstand op de rest van de EU in te halen.

Nabuurschapsbeleid en uitbreidingsonderhandelingen en regionaal beleid Commissaris Johannes Hahn zei: “Roemenië zal profiteren van aanzienlijke middelen om te investeren in duurzame stedelijke ontwikkeling in de volgende lange termijn EU-begroting 2021-2027. Het werk van deskundigen van de Commissie en de Wereldbank, samen met de Roemeense autoriteiten, zal de weg helpen effenen voor het succes van deze investeringen. Tegelijkertijd bieden we steun op maat aan de Roemeense regio’s, zodat zij hun troeven kunnen kapitaliseren, met elkaar kunnen samenwerken en innovatiever kunnen worden.”

Betere samenwerking tussen de hoofdsteden van de Roemeense provincies en hun periferie

Het project zal zich richten op het helpen van steden bij het ontwikkelen van gezamenlijke projecten in de volgende sectoren: openbaar vervoer, milieu en circulaire economie, digitalisering, ondernemerschap en onderwijs. Het doel is om betere dienstverlening aan de burgers te bieden, efficiënter gebruik te maken van publieke financiering en ervoor te zorgen dat positieve overloopeffecten ook omliggende, kleinere steden bereiken.

Concreet zullen deskundigen van de Commissie en de Wereldbank Roemeense steden helpen bij het identificeren van sectoren met een groot potentieel voor intergemeentelijke samenwerking, hen helpen bij het ontwerpen van gezamenlijke projecten, het optimaal gebruik maken van EU-financiering en het scheppen van de juiste administratieve voorwaarden voor een duurzame samenwerking tussen partners.

advertentie

Het project wordt gefinancierd met € 500,000 uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Tegen het einde van dit jaar zullen de experts een rapport uitbrengen met specifieke aanbevelingen die Roemenië moeten helpen bij de planning van enkele miljarden euro's die bestemd zijn voor stedelijke investeringen en regionale innovatie in de volgende langetermijnbegroting van de EU 2021-2027.

Meer innovatieve regio's

De Roemeense regio's zullen op maat gemaakte expertise van de Commissie en de Wereldbank krijgen om onderzoeksprojecten beter te commercialiseren, capaciteit voor technologieoverdracht op te bouwen, banen in onderzoek en innovatie (O&I) te creëren en innovatie in lokale kleine en middelgrote bedrijven te bevorderen. De experts zullen de regio’s helpen om:

  • Geselecteerde, veelbelovende onderzoeksteams in de regio's Noordoost en Noordwest ondersteunen en hen helpen hun innovatieve ideeën op de markt te brengen;
  • het faciliteren van de overdracht en verspreiding van kennis en nieuwe technologie tussen onderzoeksorganisaties en bedrijven;
  • het bevorderen van publiek-private samenwerking, het helpen van publieke onderzoeksorganisaties uit de regio's Noordoost en Noordwest om de aan bedrijven geleverde O&I-diensten uit te breiden en te verbeteren, en;
  • ondernemers uit alle Roemeense regio's helpen bij het testen en verbeteren van de commerciële levensvatbaarheid van hun prototypes, met het oog op het creëren van een robuuste pijplijn van projecten die klaar zijn om in de toekomst Europese en nationale financiering te ontvangen.

Het project wordt uitgevoerd tot eind 2020, met een budget van € 2 miljoen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Er is nog € 110 miljoen aan financiering beschikbaar in de periode 2014-2020 Regionaal Operationeel Programma ter ondersteuning van onderzoeksactiviteiten die daarmee verband houden slimme specialisatie en technologieoverdracht.

Achtergrond

De Regio's inhalen Er is een initiatief van de Commissie gelanceerd om te onderzoeken wat de groei en investeringen in regio's met lage inkomens en lage groei in de EU tegenhoudt en hoe EU-fondsen het best kunnen worden gebruikt om deze uitdagingen aan te pakken.

In 2016 werd met hulp van de Roemeense regio Noordoost en Noordwest een proeffase gelanceerd Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek met als doel deze te ontwikkelen, te actualiseren en te verfijnenslimme specialisatiestrategieën, dwz regionale industriële en innovatiestrategieën gebaseerd op lokale concurrentiekracht, resulterend in een reeks projecten die momenteel worden gefinancierd.

Deze projecten zullen bijdragen aan het ontwerp van de nieuwe cohesiebeleidsprogramma's. Voor de periode 2021-2027 heeft de Commissie een totale toewijzing van ruim €30.8 miljard aan cohesiebeleidsfinanciering voor Roemenië voorgesteld, €6.1 miljard meer dan in de huidige periode.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending