#Illegal - EU veroordeelt Israëlische toekenning van extra 2,000-wooneenheden op de bezette Westelijke Jordaanoever

| Augustus 8, 2019

Israëlische autoriteiten hebben de vooruitgang goedgekeurd van ruim 2.000-wooneenheden in illegale nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever. Het standpunt van de Europese Unie over het Israëlische nederzettingenbeleid op het bezette Palestijnse grondgebied is duidelijk en blijft ongewijzigd: alle nederzettingenactiviteiten zijn illegaal volgens het internationale recht en tast de levensvatbaarheid van de tweestatenoplossing en de vooruitzichten voor een duurzame vrede aan.

De goedkeuring van 715-wooneenheden voor Palestijnen in gebied C werd vorige week aangekondigd door het Israëlische kabinet. De Palestijnse bevolking die in Area C woont, wordt nog steeds geconfronteerd met herhaalde confiscaties, sloopwerkzaamheden, ontheemding en onteigening van grond, terwijl bijna al hun ingediende masterplannen en bouwvergunningen voor Palestijnse ontwikkeling niet worden goedgekeurd.

De EU verwacht van de Israëlische autoriteiten dat zij hun verplichtingen als bezettende macht krachtens het internationale humanitaire recht volledig zullen nakomen en het beleid van de bouw en uitbreiding van nederzettingen, het aanwijzen van land voor exclusief Israëlisch gebruik en het ontkennen van Palestijnse ontwikkeling zullen staken. De EU zal steun blijven verlenen aan een hervatting van een zinvol proces op weg naar een via onderhandelingen tot stand gekomen tweestatenoplossing, de enige realistische en haalbare manier om de legitieme ambities van beide partijen te verwezenlijken.

Comments

Facebook reacties

Tags: , , ,

Categorie: Een voorpagina, EU, Israël, Palestijnse Autoriteit (PA)

Reacties zijn gesloten.