#SecurityUnion - Inwerkingtreding van strengere regels voor explosieven en bestrijding van financiering van #Terrorisme

| Augustus 2, 2019

Er zijn strengere Europese regels voor explosieve precursoren van kracht geworden. Ze zullen helpen terroristische daden te voorkomen door de toegang tot gevaarlijke stoffen te beperken en tegelijkertijd de waarborgen en controles voor de verkoop van gevaarlijke chemische stoffen die kunnen worden afgeleid voor de productie van geïmproviseerde explosieven te versterken.

De nieuwe maatregelen zullen nieuwe stoffen verbieden, de regels voor online en offline aankopen harmoniseren, de toegang tot het grote publiek beperken door een licentie om alleen bepaalde precursoren te verkrijgen die aan beperkingen zijn onderworpen, en om betere regelgeving mogelijk te maken. uitwisseling van informatie tussen bedrijven en nationale autoriteiten. Ook vandaag treden nieuwe regels in werking die de grensoverschrijdende toegang van rechtshandhavings- en gerechtelijke autoriteiten tot financiële informatie vergemakkelijken tijdens strafrechtelijk onderzoek.

De nieuwe maatregelen omvatten het verlenen van toegang aan autoriteiten, bureaus voor activumherstel en anticorruptieautoriteiten direct toegang tot bankinformatie in gecentraliseerde nationale bankrekeningregisters. Zij zullen ook zorgen voor meer samenwerking tussen nationale diensten, Europol en financiële inlichtingeneenheden, en tegelijkertijd zorgen voor robuuste waarborgen voor procedures en gegevensbescherming, in overeenstemming met het Handvest van de grondrechten.

De lidstaten hebben nu 18 maanden om de nieuwe regels voor toegang tot precursoren voor explosieven te implementeren en twee jaar voor die met betrekking tot financiële rapportage. De Europese Commissie staat tot hun beschikking om hen de nodige hulp te bieden.

Comments

Facebook reacties

Tags: , , ,

Categorie: Een voorpagina, Defensie, EU, Europese Commissie, radicalisering, Veiligheid, Terrorisme

Reacties zijn gesloten.