# Cross-BorderServices stimuleren groei, zegt onderzoek

| Juni 13, 2019

Volgens de nieuwe studie in opdracht van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), genereren grensoverschrijdende diensten nieuwe banen en economische groei. Ze zijn positief voor alle EU-landen, voor verschillende soorten banen - zowel arbeidsintensief als kennisintensief. Het document bewijst dat het vermijden van strikte regelgeving in de grensoverschrijdende dienstenmarkt de interne economie van de EU ten goede komt. Een vermindering van het aandeel van grensoverschrijdende diensten met 1% zou de EU-economie ongeveer € 8 miljard kosten.

In 2014 waren bijna 11 miljoen banen in de EU gebaseerd op export van grensoverschrijdende diensten. Sinds 2000 is het aantal werknemers dat afhankelijk is van grensoverschrijdende diensten bijna verdubbeld. Terwijl de totale werkgelegenheid in de EU met 5.5% groeide, is de werkgelegenheid die afhankelijk is van grensoverschrijdende dienstverlening met 94% gestegen. Dit toont duidelijk een positief effect op de EU-economie. Landen met een groter aandeel in grensoverschrijdende diensten hebben een veel sterkere groei van de werkgelegenheid en het bbp geregistreerd dan landen die minder betrokken zijn bij de grensoverschrijdende dienstenmarkt.

"De studie bewijst dat grensoverschrijdende diensten geen sociale dumping zijn noch een gevaar vormen voor de economieën van de lidstaten. Een steeds hardere regulering van grensoverschrijdende diensten zou een negatief effect op de economie hebben en de integriteit van de interne markt in gevaar brengen ", zei de vicevoorzitter van de werkgevers, Peter Clever.

Volgens het document - in tegenstelling tot de publieke perceptie - bevinden 3 in 4 grensoverschrijdende banen zich in de EU-15-staten. Bijna 40% van de detacheringen van werknemers kwam van het ene naar het andere hoge loonland. Hieruit blijkt duidelijk dat de economieën van alle EU-lidstaten profiteren van grensoverschrijdende diensten. In 2014 was de totale toegevoegde waarde afhankelijk van de export van grensoverschrijdende diensten € 625bn in alle 28-lidstaten.

Bovendien zijn grensoverschrijdende diensten niet beperkt tot arbeidsintensieve, laagbetaalde banen. Het aandeel van banen in kennisintensieve sectoren die afhankelijk zijn van grensoverschrijdende diensten is bijna even groot als het aandeel van arbeidsintensieve banen.

Het onderzoek suggereert ook dat landen met een hoger aandeel van grensoverschrijdende dienstverlening gemiddeld een lager percentage mensen met een risico op armoede en sociale uitsluiting hebben en hogere niveaus van geluk en tevredenheid over het leven registreren.

De studie werd voorbereid door de Duitse denktank IW Consult en werd op verzoek van de groep werkgevers in opdracht van het Europees Economisch en Sociaal Comité opgesteld.

Het document kan hier worden gedownload.

Comments

Facebook reacties

Tags: , ,

Categorie: Een voorpagina, EU, Europees Economisch en Sociaal Comité, Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)

Reacties zijn gesloten.